Platību maksājumi

Platību maksājumi ir ikgadējs finansiāls atbalsts lauksaimniekiem vai meža zemju īpašniekiem.

Ikviena fiziska vai juridiska persona ir tiesīga pretendēt uz valsts un Eiropas Savienības finansiālu atbalsta, kuru var saņemt par lauksaimniecībā izmantojamās zemes vai meža zemes katru apsaimniekoto hektāru. Pretendentam, savukārt, tiesību akti uzliek pienākumus, kā arī nosaka atbildības uzņemšanos par Lauku atbalsta dienestam (LAD) sniegtās informācijas patiesumu. Maksājumus var saņemt tikai tad, ja lauksaimnieks izpilda visus atbalsta saņemšanas nosacījumus, galvenais no tiem – zeme tiek apsaimniekota un kopta.

Uz atbalsta maksājumu var pieteikties:

  • lauksaimnieks – fiziska vai juridiska persona vai fizisku vai juridisku personu grupa, kas veic lauksaimniecisku darbību – lauksaimniecības produktu ražošanu vai audzēšanu, dzīvnieku audzēšanu un turēšanu lauksaimniecības nolūkiem, kā arī zemes uzturēšanu labā lauksaimniecības un vides stāvoklī;
  • meža zemes īpašnieks – īpašuma tiesībām jābūt nostiprinātām Zemesgrāmatā.

Saskaņā ar noteikumiem LAD administrē vairāk kā 20 dažādus atbalsta veidus, kurus var saņemt, izpildot attiecīgajam atbalstam saistošos nosacījumus.

Kā kļūt par LAD klientu?

Ja vēlaties pretendēt uz kādu no platību maksājumiem, jāsāk ar reģistrēšanos LAD Klientu reģistrā. Reģistrācija jāveic, pirmo reizi pretendējot uz atbalstu.

Lai reģistrētos, jāizpilda veidlapa, kura pieejama jums tuvākajā reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (RLP), vai arī LAD mājas lapā www.lad.gov.lv.

Izpildītu veidlapu var iesniegt:

Kāpēc LAD iesaka izmantot Elektronisko pieteikšanās sistēmu?

Reģistrējoties kā klientam, aicinām noslēgt līgumu par elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) izmantošanu, kura sniegs jums dažādas priekšrocības, pretendējot uz  finansējuma saņemšanu, piemēram:

  • elektroniska iesnieguma iesniegšana;
  • nepieciešamo labojumu/papildinājumu veikšana un iesniegšana;
  • sistēmas brīdinājumi lietotājam par pieļautajām kļūdām, tādējādi tās ir savlaicīgi un ātri novēršamas;
  • gadījumā, ja ir izveidots, bet savlaicīgi nav iesniegts iesniegums, e-pastā saņemsiet atgādinājumu par iesniegšanas termiņa beigu tuvošanos;
  • var sekot līdzi iesnieguma administrēšanas gaitai un izmaiņām iesnieguma datos;
  • izlasīt un saglabāt no LAD saņemtās un uz LAD sūtītās vēstules;
  • pārliecināties par iepriekšējo gadu un arī kārtējā gadā saņemtajiem maksājumiem.

 

 

 

 

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.