Valsts Zivju fonds

02.03.2010 MK noteikumi Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem", kas paredz, ka atbalsta pretendents šajos MK noteikumos paredzētos dokumentus iesniedz LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

EPS lietotāja tiesības var pieteikt:

Sīkāka informācija - Iesnieguma veidlapa un kā kļūt par EPS lietotāju?

Pasākuma nosaukums Iesniegšanas termiņš Finansējuma apjoms*, euro
Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)

kārta atvērta no 01.07.2022. līdz 12.09.2022.

 

8000

papildu nosacījumi

Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai ES fondu finansējuma kārta  noslēgusies

10 000

papildu nosacījumi

Sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem kārta  noslēgusies

30 000

papildu nosacījumi

Dalībai starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, izņemot atbalstu profesionālajai apmācībai, partnerattiecībām, sadarbībai un pieredzes apmaiņai, kas tiek finansēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā profesionālajai apmācībai, partnerattiecību, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanai

 kārta  noslēgusies

 5 000 - vienam projektam

atbalsts var tikt piešķirts ne vairāk kā četriem ar sporta makšķerēšanu saistītiem starptautiskiem pasākumiem un šāda veida projektu kopējais Zivju fonda atbalsta apmērs nevar pārsniegt 7 500 EUR

 

papildus nosacījumi

Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā.** kārta  noslēgusies

10 000 - vienam projektam;

 

15 000 - vienam projektam, zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošanai un zivju nārsta vietu atjaunošanai un projektiem zivju mazuļu kvalitātes uzlabošanai ezeros ar platību virs 2000 ha

papildu nosacījumi

Pašvaldību un valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšana zvejas un makšķerēšanas kontrolesdarbību nodrošināšanā par 2021. gadu kārta  noslēgusies papildu nosacījumi

 

* - Maksimālo atbalsta apmēru nepārsniedz viena projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma.

** - Lai minētajam Zivju fonda pasākumam pieteiktie projekti nedublētu jau plānotās no valsts budžeta finansētās zivju ielaišanas, pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā lūdzam iepazīties ar Zemkopības ministrijas mājas lapas www.zm.gov.lv sadaļas "Zivsaimniecība" apakšsadaļā "Akvakultūra" ievietoto dokumentu - "Plāns zivju mazuļu ielaišanai dabiskās ūdenstilpēs "Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna 2021. - 2024. gadam" izpildei 2022. gadā no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR audzētavām" .

Kārta atvērta
01.07.2022.-12.09.2022.
Atbalstāmās nozares
  • Atbalsts zivsaimniecībai
Atbalsta pretendenti
  • Valsts iestādes
  • Pašvaldības iestādes
  • Biedrības

Pieteikties pasākumam

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.