Valsts atbalsts meža nozares attīstībai

AS “Latvijas valsts meži” dāvinājuma (ziedojuma) atbalsta  saņemšanas nosacījumi 2020.gadā

Projektu iesniegumu konkurss tiek izsludināts laikā, kad visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija. Aicinām visu projektu iesniedzējus ņemt vērā projektu plānos ar šo situāciju saistītos ierobežojumus (Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103). Izglītošanas un informēšanas aktivitātes vēlams plānot, izmantojot dažādas elektroniskas platformas, medijus un citus informācijas izplatīšanas kanālus, lai efektīvi sasniegtu pēc iespējas lielākas projektos plānotās mērķa auditorijas. 

Projekta īstenošanas termiņš ir š.g. 30. decembris, ja projekta iesniedzējam nav būtisku argumentu par ilgāku projekta īstenošanas termiņu.

Projekta atskaites iesniedz Lauku atbalsta dienestā (LAD) :

  • klātienē darba dienās jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā ar norādi – „Mērķziedojumam no a/s “Latvijas valsts meži”. Informācija par klientu apkalpošanas centriem pieejama LAD mājas lapā - http://www.lad.gov.lv/lv/kontakti/klientu-apkalposanas-punkti/,
  • sūtot vēstulē pa pastu uz adresi - Republikas laukums 2, Rīga, Latvija, LV-1981,
  • parakstītu elektroniski, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

Valsts atbalsts no Meža attīstības fonda finanšu līdzekļiem 2020.gadā 

Projektu iesniegumu konkurss tiek izsludināts laikā, kad visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija. Aicinām visu projektu iesniedzējus ņemt vērā projektu plānos ar šo situāciju saistītos ierobežojumus (Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103). Izglītošanas un informēšanas aktivitātes vēlams plānot, izmantojot dažādas elektroniskas platformas, medijus un citus informācijas izplatīšanas kanālus, lai efektīvi sasniegtu pēc iespējas lielākas projektos plānotās mērķa auditorijas. 

Projekta īstenošanas termiņš ir š.g. 15. novembris, meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" pasniegšanas norises nodrošināšanai (informatīvajam un tehniskajam nodrošinājumam) š.g. 15.decembris.

Projekta iesniegumu līdz š.g. 4.septembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā (LAD) :

  • klātienē darba dienās jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā. Informācija par klientu apkalpošanas centriem pieejama LAD mājas lapā -  http://www.lad.gov.lv/lv/kontakti/klientu-apkalposanas-punkti/,
  • sūtot vēstulē pa pastu uz adresi - Republikas laukums 2, Rīga, Latvija, LV-1981,
  • parakstītu elektroniski, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
 

Iesniegšanas termiņš / Darba uzdevumi

Piešķirtais finansējums, EUR

Atbalsta pretendents

Meža nozares atbalsta un attīstības, sabiedrības informēšanas un izglītošanas  projekti:

1.  Pasākuma "Meža dienas 2020" norises nodrošināšanai

 Kārta noslēgusies

Darba uzdevumi 

60 000 

Fiziska vai juridiska persona

2.  Buklets "Meža nozare skaitļos un faktos" izdošana

  Kārta noslēgusies

Darba uzdevumi

5 000 

Fiziska vai juridiska persona

3.   Skolu jaunatnes izglītošanas pasākumam "Konkurss "Mūsu mazais pārgājiens"

  Kārta noslēgusies

Darba uzdevumi

22 000 

Fiziska vai juridiska persona

4. Grāmatas par bērzu izdošana, izmantojot skolēnu konkursā "Mūsu mazais pārgājiens" apkopoto informāciju "No folkloras, tautas dzīves ziņas līdz biznesam un nākotnes bioekonomikai"

 Kārta noslēgusies 

Darba uzdevumi

13 000

Fiziska vai juridiska persona

5. Privātā meža īpašnieku izglītošanai paredzēta informatīvā materiāla "Egļu audžu aizsardzība pret egļu astoņzobu mizgrauzi (Ips typographus L.)" sagatavošana, pamatojoties uz meža kaitēkļu un slimību monitoringa datiem

  Kārta noslēgusies

Darba uzdevumi

5 000

Fiziska vai juridiska persona

6. Meža nozares gada balvas “Zelta čiekurs” izgatavošana

  Kārta noslēgusies

Darba uzdevumi

10 000 

Fiziska vai juridiska persona

7. Meža nozares gada balvas “Zelta čiekurs”  pasniegšanas norises nodrošināšana (informatīvais un tehniskais nodrošinājums)

 Kārta noslēgusies 

Darba uzdevumi 

37 000

Fiziska vai juridiska persona

Zinātniskās izpētes projekti:

1. Privāto mežu apsaimniekošanas un meža īpašumu konsolidācijas un kooperācijas procesa monitorings, metodikas pilnveide, ņemot vērā personas datu aizsardzības prasības

 Kārta noslēgusies 

Darba uzdevumi

13 000

 Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēts pretendents 

2. Koksnes kā enerģijas avota informācijas apzināšana un datu sagatavošana par Latviju kopīgajai koksnes aptaujai (Joint Wood Energy Enquiry UNECE/FAO, ECE/FAO)

 Kārta noslēgusies 

Darba uzdevumi

15 000

 Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēts pretendents

3. Meža bioloģiskās daudzveidības monitoringa komponentes pilnveide nacionālajā meža monitoringā 

  Kārta noslēgusies

Darba uzdevumi

27 507 

īsteno Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

4. Latvijas situācijai atbilstošā meža apsaimniekošanas SEG emisiju un piesaistes references līmeņa noteikšanas 2021.–2025. un 2026.–2030. gadam papildinājums atbilstoši Eiropas Komisijas tehniskajam novērtējumam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regulu (ES) 2018/841 par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 525/2013 un Lēmumu Nr. 529/2013/ES

  Kārta noslēgusies

Darba uzdevumi

6 000

īsteno Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

 

Konkurss

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
  • Atbalsts mežsaimniecībai
Atbalsta pretendenti
  • Juridiskas personas
  • Privātpersonas

Pieteikties pasākumam

Rokasgrāmatas

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.