Valsts atbalsts meža nozares attīstībai

AS “Latvijas valsts meži” dāvinājuma (ziedojuma) atbalsta  saņemšanas nosacījumi 2021.gadā

2021.gada 26. februārī Meža attīstības fonda padome apstiprināja jaunu AS “Latvijas valsts meži” ziedojuma Meža attīstības fondam līdzekļu piešķiršanas un uzraudzības nolikumu. Nolikums paredz, ka projektu iesniedzēji dokumentus iesniedz LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

EPS lietotāja tiesības var pieteikt:

Sīkāka informācija - Iesnieguma veidlapa un kā kļūt par EPS lietotāju?

Meža attīstības fonda padomes apstiprinātie projekti un lēmumi, kas pieņemti 2021.gada 2.jūlija sēdē, protokols nr. 3.3-7e/2/2021, un 2021.gada 3.septembra sēdē, protokols nr.3.3-7e/3/2021, pieejami Zemkopības ministrijas mājas lapā

 Projektu izmaksas ir attiecināmas, sākot ar 2021.gada 11.martu.

Ja projekts tiks īstenots ar samazinātu finansējumu, jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta EPS precizēta tāme un precizētus projekta sasniedzamos rezultātus, ja objektīvu apstākļu dēļ nepieciešams, precizēt projekta realizācijas termiņu.

Projekti ir realizājami laikā, kad visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija. Aicinām visu projektu iesniedzējus ņemt vērā projektu plānos ar šo situāciju saistītos ierobežojumus (Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103). Izglītošanas un informēšanas aktivitātes vēlams plānot, izmantojot dažādas elektroniskas platformas, medijus un citus informācijas izplatīšanas kanālus, lai efektīvi sasniegtu pēc iespējas lielākas projektos plānotās mērķa auditorijas. 

Projekta īstenošanas termiņš ir 2021.gada 30. decembris, ja projekta iesniedzējam nav būtisku argumentu par ilgāku projekta īstenošanas termiņu.

Projekta atskaites iesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

EPS lietotāja rokasgrāmata pieejama šeit.

AS “Latvijas valsts meži” ziedojuma Meža attīstības fondam līdzekļu piešķiršanas un uzraudzības nolikums

Iesniedzamie dokumenti: 

 

Valsts atbalsts no Meža attīstības fonda finanšu līdzekļiem 2021.gadā 

Projektu īstenošanas termiņš ir 2021.gada 15. novembris.

Meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" pasniegšanas norises nodrošināšanai (informatīvajam un tehniskajam nodrošinājumam) un skolu njaunatnes izglītošanas pasākumam "Konkurss "Mūsu mazais pārgājiens"" - 2021.gada 15.decembris.

Projektu pārskatus, kopsavilkumu par finanšu līdzekļu izlietojumu, darījumu un samaksu apliecinošus dokumentus jāiesniedz  LAD  Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), saite šeit :

 

Iesniegšanas termiņš / Darba uzdevumi

Piešķirtais finansējums, EUR

Atbalsta pretendents

Meža nozares atbalsta un attīstības, sabiedrības informēšanas un izglītošanas  projekti:

1. Mežanozares gada balvas "Zelta čiekurs" pasniegšanas norises informatīvais un tehniskais nodrošinājums

Kārta noslēgusies 

Darba uzdevumi 

37 000 

Fiziska vai juridiska persona

2. Skolu jaunatnes izglītošanas pasākums "Konkurss "Mūsu mazais pārgājiens"'

Kārta noslēgusies 

Darba uzdevumi

22 000

Fiziska vai juridiska persona

3.  Meža nozares gada balvu izgatavošana

  Kārta noslēgusies

Darba uzdevumi

17 000 

Fiziska vai juridiska persona

Zinātniskās izpētes projekti:

1. Meža ieguldījuma novērtējums Latvijas nacionālā kopprodukta aprēķinā

Kārta noslēgusies 

Darba uzdevumi

10 000 

Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēts pretendents

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
  • Atbalsts mežsaimniecībai
Atbalsta pretendenti
  • Juridiskas personas
  • Biedrības un nodibinājumi

Pieteikties pasākumam

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.