Kompensācijas dzīvnieku īpašniekiem, kas nespēj īstenot bioloģiskās drošības pasākumus novietnēs vai kuriem Āfrikas cūku mēra ierobežojumu dēļ ir radušies tirdzniecības traucējumi (ja tiek izkautas veselas cūkas)

Kompensācija par katru nokauto dzīvnieku tiek izmaksāta šādā apmērā: 

Nr.

Dzīvnieku kategorija

Kompensācijas apmērs, EUR

1.

Sivēnmāte, kuilis 

170.00

2.

Nobarojama cūka un vaislas jauncūka

120.00

3.

Piena sivēns

35.00

 

Kompensācija pienākas, ja novietne un cūkas ir reģistrētas Lauksaimniecības datu centra datubāzē.

Pirms dzīvnieku nokaušanas dzīvnieku īpašnieks informē Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) inspektoru vai PVD pilnvarotu veterinārārstu. (PVD nozīmē veterinārārstu). 

  Attiecīgais PVD inspektors vai pilnvarotais veterinārārsts:

  1. Katram cūku sugas dzīvniekam paņem asins paraugu un nosūta to laboratoriskai izmeklēšanai Āfrikas cūku mēra noteikšanai;
  2. Pēc laboratorisko rezultātu saņemšanas veic dzīvnieka pirmskaušanas apskati;
  3. Nosaka kaušanas vietu;
  4. Pēc dzīvnieku nokaušanas veic liemeņa pēckaušanas ekspertīzi.

  Kompensācijas saņemšanas kārtība:

  1. Inspektors vai pilnvarotais veterinārārsts izsniedz dzīvnieku īpašniekam iesniegumu Lauku atbalsta dienestam zaudējumu kompensācijas saņemšanai un LAD klienta reģistrācijas veidlapu (gadījumā, ja dzīvnieku īpašnieks nav LAD klients);
  2. Inspektors vai pilnvarotais veterinārārsts sastāda aktu par nokautajiem cūku sugas dzīvniekiem un kopā ar dzīvnieka īpašnieka aizpildīto iesniegumu un LAD klienta reģistrācijas veidlapu nosūta LAD RLP.

Dzīvnieku īpašnieki, kuri ir īstenojuši biodrošības pasākumus, bet kuriem Āfrikas cūku mēra ierobežojumu dēļ ir radušies tirdzniecības traucējumi, iesniegumam pievieno apliecinājumu par tirdzniecības traucējumiem (izņemot, ja novietne atrodas teritorijā, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un apkarošanas kārtību iekļauta Āfrikas cūku mēra trešajā riska zonā.

PVD organizē cūku sugu dzīvnieku piespiedu nogalināšanu un iznīcināšanu novietnēs, kurās dzīvnieku īpašnieks noteiktajā termiņā nav īstenojis biodrošības pasākumus un nodrošinājis dzīvnieku nokaušanu. Šajos gadījumos dzīvnieku īpašnieks nesaņem kompensāciju par nokautajiem dzīvniekiem.

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
  • Cūkkopības nozare
Atbalsta pretendenti
  • Juridiskas personas
  • Privātpersonas
  • Zemnieku saimniecības

Pieteikties pasākumam

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.