Atbalsts ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē

Atbalsta mērķis ir kazkopības nozarē attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem (produktivitātes noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācēju kvalitātes, pirmās un otrās laktācijas kazu lineārai vērtēšanai, kā arī iegūto datu analīzei, ciltsdarba izkopšanas plāna un lecināšanas pāru atlases programmas izstrādei, par vaislai audzējamo kazu un āžu kazeīna genotipa noteikšanu un vaislas āžu izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi).

Atbalstāmās nozares
  • Kazkopības nozare

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Valsts atbalsts saskaņā ar 2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1524 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībā"

Atbalsta maksājums

Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Atbalsta apmērs EUR/likme

Atbalsta pretendents

Par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu pārraudzības ganāmpulkā esošai specializēto gaļas šķirņu tīršķirnes vaislas kazu mātei

15.marts

71.14 (t.sk. adminstratīvās izmaksas 1.28 )

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu pārraudzības ganāmpulkā esošai specializēto gaļas šķirņu vismaz pirmās pakāpes krustojuma vaislas kazu mātei

15.marts

42.69 (t.sk. adminstratīvās izmaksas 1.28 )

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Par šķirnes saimniecībā vaislai ataudzējamās piena šķirņu kazas ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu

15.marts

28.46 (t.sk. adminstratīvās izmaksas 1.28 )

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Par sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes

15.marts

42.69 (t.sk. adminstratīvās izmaksas 1.28 )

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Par sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu pēc meitu ražības rādītājiem

15.marts

71.14 (t.sk. adminstratīvās izmaksas 1.28 )

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Par katru lineāri novērtētu pirmās vai otrās laktācijas kazu.

1.oktobris

7.11 (t.sk. adminstratīvās izmaksas 1.28 )

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Par pirmās un otrās laktācijas kazu lineārā vērtēšanā iegūto datu analīzi, kā arī ciltsdarba izkopšanas plāna un lecināšanas pāru atlases programmas izstrādi pārraudzības ganāmpulkiem

15.marts

4410.90 

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku

25.aprīlis

25.jūlijs

25.oktobris

1.februāris

8.54 (par dzīvnieku)

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

 

Atbalsts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr. 247 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai”

Piešķirtais finansējums 2022.gadā - EUR 84 879

Atbalsta maksājums

Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Atbalsta apmērs par dzīvnieku EUR/likme

Atbalsta pretendents

Par piena šķirņu ciltsgrāmatas pamatdaļā ierakstītu kazu, kurai ir novērtēts eksterjers

· maksājums par stāvokli uz 1.augustu

1.septembris

96.00  (tai skaitā administratīvās izmaksas 1.50 )

 

 

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Par piena šķirņu ciltsgrāmatas papilddaļā ierakstītu vai ierakstīšanai izvērtētu kazu, kā arī par potenciāli ciltsdarbā izmantojamu kazu, kurai  pēdējā noslēgtajā laktācijā (150–240 dienas) izslaukums ir vismaz 400 kilogramu, bet Latvijas vietējās šķirnes slaucamajām kazām – vismaz 300 kilogramu un ir novērtēts eksterjers

· maksājums par stāvokli uz 1.augustu

1.septembris

74.00  (tai skaitā administratīvās izmaksas 1.50 )

 

 

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.