Atbalsts ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē

Atbalsta mērķis ir cūkkopības nozarē attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem (produktivitātes kontrolei un novērtēšanai pēc pēcnācēju kvalitātes, krustojuma cūku produktivitātes novērtēšanu, ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testos iegūto datu apstrādei un uzglabāšanai.

Atbalstāmās nozares
  • Cūkkopības nozare
Atbalsta pretendenti
  • Juridiskas personas
  • Privātpersonas
  • Zemnieku saimniecības
  • Biedrības un nodibinājumi
  • Kooperatīvās sabiedrības

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Valsts atbalsts saskaņā ar 2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1524 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībā”

Atbalsta maksājums

Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Atbalsta apmērs EUR/likme

Atbalsta pretendents

Par šķirnes jauncūku, kurai veikts produktivitātes tests šķirnes saimniecībā, nosakot speķa biezumu, liesās gaļas īpatsvaru, svaru, ātraudzību un eksterjeru, kā arī ģenētiskās vērtības tests

 

15.marts

17.10  (tai skaitā administratīvās izmaksas 1.28)

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Par vaislas jdzīvnieka produktivitātes kontroli pārraudzības ganāmpulkā

 

15.marts

 71.14 (tai skaitā administratīvās izmaksas 1.28)

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Par augstvērtīga šķirnes kuiļa ikmēneša novērtēšanu

 

25.aprīlis

25.jūlijs

25.oktobris

1.februāris

64.03 (ceturksnī par kuili)

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija un komersants, kurš ir reģistrēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu, kazu un zirgu sugas dzīvnieku embriju un olšūnu un zirgu, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas apriti

Par krustojuma cūkas produktivitātes novērtēšanu

25.aprīlis

25.jūlijs

25.oktobris

1.februāris

    1.00 (par cūku)

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testā iegūto datu apstrādi un uzglabāšanu

 

25.aprīlis

25.jūlijs

25.oktobris

1.februāris

   0.15 (par vienu testu)

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Par ciltsgrāmatā uzņemamu vai novērtētu  dzīvnieku

 

25.aprīlis

25.jūlijs

25.oktobris

1.februāris

0.50 (par vienu cūku)

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

 

Atbalsts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr. 247 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai”

Piešķirtais finansējums 2022.gadā - EUR 8 995 071

Atbalsta maksājums

Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Atbalsta apmērs par dzīvnieku EUR/likme

Atbalsta pretendents

Par tādu vecvecāku un vecvecvecāku sivēnmāti, kura atražo vaislas jauncūkas

 

· maksājums par stāvokli uz 1.februāri

25.aprīlis

348.60  (tai skaitā administratīvās izmaksas 1.50 )

 

 

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Par pārraudzības ganāmpulkā esošām Latvijas baltās šķirnes sivēnmātēm, kurām atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts atbalstu lauksaimniecībai ir izsniegts atzinums par atbilstību Latvijas baltajai šķirnei.

 

· maksājums par stāvokli uz 1.februāri

25.aprīlis

348.60  (tai skaitā administratīvās izmaksas 1.50 )

 

 

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Par sivēnmāti, kura atražo vaislas jauncūkas

· maksājums par stāvokli uz 1.oktobri

1.novembris

 131.28  (tai skaitā administratīvās izmaksas 1.50 )

 

 

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

 

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.