Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai

Atbalsta mērķis ir palielināt labības, kartupeļu, lopbarības augu, eļļas un šķiedraugu kvalitatīvu sēklu sagatavošanu un izmantošanu.

Atbalstu piešķir institūcijai, kas nodrošina augu aizsardzību, sēklu sertificēšanu, sēklu un mēslošanas līdzekļu aprites uzraudzību, kā arī selekcionāru tiesību aizsardzību (turpmāk – augu aizsardzības dienests), 100 % apmērā no cenām, kas noteiktas normatīvajos aktos par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi, par šādiem iepriekšējā gada trešajā un ceturtajā ceturksnī un kārtējā gadā sniegtajiem pakalpojumiem:

Lauku apskati Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētajām personām, ja lauku platība ir:

 • labībai – lielāka par 10 hektāriem;
 • kartupeļiem – lielāka par vienu hektāru;
 • lopbarības augiem, eļļas augiem un šķiedraugiem – lielāka par pieciem hektāriem.
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Augu aizsardzības dienests  zemāk minētos subsidētos pakalpojumus sniedz saskaņā ar regulu Nr. 1408/2013, ievērojot normatīvajos aktos par lauksaimniecības nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību noteiktās prasības:

 • vidējā sēklu parauga noņemšanu, sēklu kvalitatīvo īpašību novērtēšanu un sēklas sertifikāta izsniegšanu sertifikācijai paredzētajām labības, eļļas augu, šķiedraugu un  lopbarības augu sēklu partijām;
 • oficiālo etiķešu vai augu pasu drukāšanu un izsniegšanu sertificētajām labības, eļļas augu, šķiedraugu, kartupeļu un  lopbarības augu sēklu partijām;
 • kartupeļu bumbuļu laboratorisko analīzi, lai noteiktu kartupeļu gaišo un tumšo gredzenpuvi;
 • sēklas kartupeļu vīrusu infekcijas noteikšanu mātesaugiem, PB1, PB2, PB3, PB4, S, SE un E sēklu kategorijām;
 • kartupeļu augsnes paraugu ņemšanu un par analīzēm augu kaitīgo organismu noteikšanai visās kartupeļu audzēšanas platībās kartupeļu sēklaudzēšanas saimniecībās;
 • vidējā sēklu parauga noņemšanu, sēklu kvalitatīvo īpašību novērtēšanu un sēklas kartupeļu sertifikāta izsniegšanu sertifikācijai paredzētajām kartupeļu sēklu partijām;
 • mātesaugu paraugu analīzēm bakteriālās melnkājas Pectobacterium spp. un Dickeya spp. (sin. Erwinia spp.) noteikšanai;
 • sēklas kartupeļu bumbuļu laboratoriskām analīzēm, lai noteiktu tādus kaitīgos organismus kā Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne fallax, Ditylechus destructor, Synchytrium endobioticum un Epitrix sp.

 

Augu aizsardzības dienests administratīvo izdevumu segšanai paredz ne vairāk kā 10  procentus no kopējās atbalsta summas.

Augu aizsardzības dienests līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmitajam datumam iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par iepriekšējā ceturksnī sniegtajiem pakalpojumiem un nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.