Atbalsts biškopības nozarei

 

 

Atbalstu piešķir saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1408/2013.

Atbalsta mērķis ir veicināt kvalitatīvu biškopības produktu ražošanu un realizāciju. 

Sākot ar 2019.gada 1.jūljiju Atbalsta pretendents, lai saņemtu atbalstu, de minimis atbalsta uzskaites  sistēmā sagatavo un apstiprina Ministru kabineta noteikumu Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” 1. pielikumā  minēto informāciju. Sistēmai var piekļūt izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
 • Biškopības nozare
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Zemnieku saimniecības
 • Individuālie komersanti
 • Saimnieciskās darbības veicēji
Svarīgi

Iesniegumu var  iesniegt tikai izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). 

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Atbalstu 8,5 euro apmērā par vienu bišu saimi saņem pretendents:

 • kas veic saimniecisko darbību;
 • kas ir reģistrējis bišu saimes atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu;
 • kam iepriekšējā gada 1.novembrī ir vairāk nekā 29 bišu saimes;
 • kas nodrošina, lai bišu stropi būtu marķēti atbilstoši Lauksaimniecības datu centra piešķirtajam ganāmpulka numuram un bišu saimju skaits saimniecībā netiek samazināts laikposmā no kārtējā gada 1.jūnija līdz 30.septembrim;
 • kas ir reģistrējies Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto Uzņēmumu reģistrā kā biškopības produktu aprites uzņēmums;
 • kam ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas, tai skaitā no biškopības, iepriekšējā taksācijas gadā ir vairāk nekā 50 procentu no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Ieņēmumos no lauksaimnieciskās darbības un kopējos saimnieciskās darbības ieņēmumos neieskaita saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu;
 • kam bišu saimes nav bioloģiski sertificētas normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli noteiktajā kārtībā.

 

Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz 2022.gada 1.jūnijam Lauku atbalsta dienesta Elektronisko pieteikšanās sistēmā (EPS)  iesniedz:

 • iesniegumu;
 • dokumenta kopiju, kas apliecina ieņēmumus no lauksaimnieciskās darbības par iepriekšējo taksācijas gadu;
 • sagatavo un apstiprina uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību de minims atbalsta uzskaites veidlapas paraugiem.

Veidlapas

De minimis atbalsta uzskaites sistēmai var piekļūt izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.