Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē

Pamatojoties uz nepietiekamo finanšu līdzekļu piešķīrumu tiek noteiktas samazinātas likmes Noteikumu Nr.247 4.1.2.punktā minētajam atbalstam par piena šķirņu slaucamajām govīm, tostarp pirmpienēm:

  1. par pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošu piena šķirņu ciltsgrāmatas pamatdaļā ierakstītu govi, kurai ir novērtēts eksterjers - 82,11 euro apmērā
  2. par pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošu piena šķirņu ciltsgrāmatas papilddaļā ierakstītu vai ierakstīšanai izvērtētu govi, kā arī potenciāli ciltsdarbā izmantojamu govi, kurai pēdējās noslēgtās standarta laktācijas (240–305 dienas) izslaukums ir vismaz 5000 kilogramu un ir novērtēts eksterjers  - 44,55 euro apmērā
  3.  par pārraudzības ganāmpulkā esošu Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes slaucamamo govi, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts atbalstu lauksaimniecībai ir izsniegts atzinums par slaucamās govs atbilstību Latvijas brūnajai vai Latvijas zilajai šķirnei – 82,11 euro apmērā

 

Atbalsta  mērķis ir piensaimniecības nozarē attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem (produktivitātes kontrolei un novērtēšanai pēc pēcnācējiem, lineārajai vērtēšanai, pāru atlasei).

Atbalstāmās nozares
  • Piensaimniecības nozare
Atbalsta pretendenti
  • Juridiskas personas
  • Privātpersonas
  • Zemnieku saimniecības

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

 Valsts atbalsts saskaņā ar 2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1524 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībā"

Atbalsta maksājums

Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Atbalsta apmērs EUR/likme

Atbalsta pretendents

Par pārraudzības analīžu veikšanu piena šķirņu govju un kazu pienam

15.martam

0.47 (par vienu pārraudzības analīzi)

Akreditēta piena laboratorija

Par pārraudzības analīžu datu pirmapstrādi, ievadīšanu un nosūtīšanu datu apstrādei

15.martam

0.14 (par vienu pārraudzības analīzi)

Akreditēta piena laboratorija

Par pārraudzības ganāmpulkā esošu  pārbaudes buļļu meitu pēc pirmās standarta laktācijas slēgšanas

15.martam

113.83 (vienreizējs maksājums par buļļa meitu)

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Par augstvērtīgu šķirnes vaislas buļļu  ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes

1.aprīlis

1.jūlijs

1.oktobris

1.februāris

38.4 (mēnesī par bulli)

Komersants, kurš ir reģistrēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu, kazu un zirgu sugas dzīvnieku embriju un olšūnu un zirgu, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas apriti

Par lineāri novērtētu pirmās un trešās laktācijas pārraudzības ganāmpulkā  esošu govi

Katru mēnesi līdz 5.datumam

7.11 (par govi)

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Par pārraudzības ganāmpulkā veiktu vaislinieku atlasi pārojumiem

10.aprīlis

10.jūlijs

10.oktobris

10.janvāris

0.14 (par viena pāra atlasi)

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Par ciltsgrāmatā uzņemamu vai novērtētu  dzīvnieku

 

25.aprīlis

25.jūlijs

25.oktobris

1.februāris

4.27 (par dzīvnieku)

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Par Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes saglabāšanu

15.marts

6 000

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Par piena šķirņu govs DNS analīzes veikšanu

15.marts

26 000

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

 

Atbalsts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr. 247 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai”

Piešķirtais finansējums  2022.gadā - EUR 6 364 906

Atbalsta maksājums

Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Atbalsta apmērs par dzīvnieku EUR/likme

Atbalsta pretendents

Par piena šķirņu ciltsgrāmatas pamatdaļā ierakstītu govi, kurai ir novērtēts eksterjers

 

·  maksājums par stāvokli uz 1.martu

1.maijs

94.00  (tai skaitā administratīvās izmaksas 1.00)

 

 

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Par piena šķirņu ciltsgrāmatas papilddaļā ierakstītu vai ierakstīšanai atbilstošu govi, kurai pēdējās noslēgtās standarta laktācijas (240–305 dienas) izslaukums ir vismaz 5000 kilogramu un kurai ir novērtēts eksterjers

 

· maksājums par stāvokli uz 1.martu

1.maijs

52.00 (tai skaitā administratīvās izmaksas 1.00)

 

 

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Par pārraudzības ganāmpulkā esošām Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes slaucamām govīm, kurām atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts atbalstu lauksaimniecībai ir izsniegts atzinums par slaucamās govs atbilstību Latvijas brūnajai vai Latvijas zilajai šķirnei.

 

· maksājums par stāvokli uz 1.martu

1.maijs

94.00 (tai skaitā administratīvās izmaksas 1.00)

 

 

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Veidlapas

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.