Atlasi sev atbilstošākos pasākumus

Pasākumi
Kārtas
Plānošanas periods: 2014 – 2020 2007 – 2013
Dīzeļdegviela zvejniekiem Kārta atvērta Fitosanitāro pasākumu kompensācijas Kārta atvērta Kompensācijas dzīvnieku infekcijas slimību gadījumos Kārta atvērta Tehniskais atbalsts lauksaimniecības nozarē Kārta atvērta Medību saimniecības attīstības fonds Kārta noslēgusies Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē Kārta noslēgusies Atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē Kārta noslēgusies Atbalsts ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē Kārta noslēgusies Atbalsts ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē Kārta noslēgusies Atbalsts ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē Kārta noslēgusies Atbalsts ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē Kārta noslēgusies Atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai Kārta noslēgusies Atbalsts dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei vai likvidēšanai Kārta noslēgusies Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai Kārta noslēgusies Valsts Zivju fonds Kārta noslēgusies Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības un nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā Kārta noslēgusies Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā Kārta noslēgusies Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā Kārta noslēgusies Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā Kārta noslēgusies Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai (LDGRS) Kārta noslēgusies Kredītprocentu dzēšana Kārta noslēgusies Valsts atbalsts meža nozares attīstībai Kārta noslēgusies Atbalsts ciltsdarba pasākumiem netradicionālajās nozarēs Kārta noslēgusies Atbalsts biškopības nozarei Kārta noslēgusies Dīzeļdegviela lauksaimniekiem Kārta noslēgusies Atbalsts nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas un bioloģiskās lauksaimniecības shēmas veicāšanai Kārta noslēgusies Atbalsts tirgus veicināšanai Kārta noslēgusies Atbalsts dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai un piena šķirņu govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanai Kārta noslēgusies Atbalsts veterinārās ekspertīzes izmaksu daļējai segšanai Kārta noslēgusies Atbalsts augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai Kārta noslēgusies Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirnes identitātes pārbaudei Kārta noslēgusies Atbalsts augsnes minerālā slāpekļa monitoringa īstenošanai un oglekļa monitoringa uzsākšanai Kārta noslēgusies Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas Kārta noslēgusies Atbalsts lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sabiedrības veicināšanai un dalībai starptautiskajās organizācijās Kārta noslēgusies Atbalsts dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem Kārta noslēgusies Pārejas posma valsts atbalsts par aitu mātēm Kārta noslēgusies Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm Kārta noslēgusies Atbalsts atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām Kārta noslēgusies Atbalsts medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumā Kārta noslēgusies Kompensācijas dzīvnieku īpašniekiem, kas nespēj īstenot bioloģiskās drošības pasākumus novietnēs vai kuriem Āfrikas cūku mēra ierobežojumu dēļ ir radušies tirdzniecības traucējumi (ja tiek izkautas veselas cūkas) Kārta noslēgusies Biodegviela Kārta noslēgusies ALTUM sniegtais valsts atbalsts Kārta noslēgusies

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.