Atbalsts par nesegtajām pastāvīgajām izmaksām cūkkopības nozarē

Izmaksu atbalsts ir paredzēts cūkkopības nozares uzņēmumiem parnesegtajām pastāvīgajām izmaksām.

Izmaksu atbalsts pienākas cūku ganāmpulku īpašniekiem, kuri reģistrēti vienotajā zemkopības nozares informācijas sistēmā.

Izmaksu atbalstu par nesegtajām pastāvīgajām izmaksām var pieprasīt divos periodos – no 2020. gada novembra līdz 2021. gada aprīlim un no 2021. gada maija līdz 2021. gada oktobrim

Pieejamais finansējums - 9,1 milj. euro.

Izmaksu atbalsta attiecināmās izmaksas ir nesegtās pastāvīgās izmaksas, ko aprēķina, no peļņas ieguldījuma atņemot ar lauksaimniecisko ražošanu cūkkopības nozarē saistītas pastāvīgās izmaksas attiecīgajā laikposmā.

Atbalsta lielums:

 • Lielajiem, vidējiem uzņēmumiem 70% apmērā no attiecināmajām izmaksām;
 • Mazajiem, sīkajiem (mikro) uzņēmumiem 90% apmērā no attiecināmajām izmaksām.

Iesniedzamie dokumenti EPS:

 • Iesniegums (jāiesniedz līdz 10.novembrim);
 • Operatīvās peļņas un zaudējumu aprēķins;
 • Zvērināta revidenta ziņojums, kurā norāda informāciju saskaņā ar Noteikumu Nr.422 27., 28., 29., 30., 31. un 32. punktiem un apliecina šo datu patiesumu.

SVARĪGI!

Zvērināta revidenta loma datu patiesuma un ticamības apliecināšanā atbalsta saņemšanai ir būtiska, līdz ar to Dienests aicina uzsākt savlaicīgu sadarbību ar revidentu ziņojuma sagatavošanā.

Atbilstības kritēriji:

 • Atbalstu var saņemt, ja uzņēmumam 2020.gada novembrī – 2021.gada aprīlī vai 2021.gada maijā - oktobrī salīdzinot ar attiecīgu periodu 2019.gadā neto apgrozījums samazinājies vismaz par 30 %.
 • Nav nonācis finanšu grūtībās saskaņā ar MK noteikumu Nr.422 7.1.vai 7.2.punktu;
 • Nav pasludināts maksātnespējas process;
 • Netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process;
 • Nav saņēmis glābšanas atbalstu un nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju;
 • Nav saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu uz uz to neattiecas pārstrukturēšanas plāns;
 • Neatbilst kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru.

Atbalsta pretendents apņemas nepārtraukt darbību cūkkopības nozarē vismaz 3 mēnešus pēc atbalsta saņemšanas.

 

Dokumenti:

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.