Atbalsts par nesegtajam pastāvīgajām izmaksām mājputnu nozarē

Atbalstu var saņemt Atbalsta pretendents, kurš īsteno kādu no saimnieciskām darbībām:

 • savā saimniecībā audzētu mājputnu nokaušana un mājputnu gaļas produktu ražošana;
 • savā saimniecībā iegūtu olu pārstrāde un olu produktu ražošana;
 • savā saimniecībā iegūtu olu šķirošana un iepakošana.

Atbalsta apmērs vienam pretendentam – 1 750 000 euro.

Atbalsta pretendenta nosacījumi:

 • atbalstu var saņemt, ja uzņēmumam laika periodā 2020.gada martā – 2021.gada 31.maijam vai no šī perioda vienā vai vairākos mēnešos salīdzinot ar attiecīgu periodu 2019.gadā neto apgrozījums samazinājies vismaz par 30%;
 • lielajam vai vidējam uzņēmumam nav konstatētas grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes uz 2019. gada 31. decembri un atbalsta piešķiršanas brīdi (Noteikumi Nr.421. 6.1. punkts);
 • mikro un maziem uzņēmumiem nav konstatētas grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes uz 2019. gada 31. decembri (Noteikumi Nr.421 6.2. punkts);
 • uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav aktuāli nodokļu parādi vairāk par 1000 eiro;
 • ir reģistrēts vai atzīts Pārtikas un veterinārajā dienestā kā pārtikas uzņēmums;
 • nav pasludināts maksātnespējas process;
 • netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process;
 • nav saņēmis glābšanas atbalstu un nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju;
 • nav saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to neattiecas pārstrukturēšanas plāns;
 • neatbilst kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru.

Atbalsta lielums:

 • Lielajiem, vidējiem uzņēmumiem - 70% apmērā no nesegtajām pastāvīgām izmaksām;
 • Mazajiem, sīkajiem (mikro) uzņēmumiem - 90% apmērā no nesegtajām pastāvīgām izmaksām.

! Atbalsta pretendents apņemas nepārtraukt darbību putnkopības nozarē vismaz 3 mēnešus pēc atbalsta saņemšanas.

Iesniedzamie dokumenti līdz 1.augustam:

 1. Pieteikums;
 2. Zvērināta revidenta apstiprinātas operatīvās bilances, peļņas un zaudējumu aprēķins;
 3. Zvērināta revidenta ziņojums par datu patiesuma atbilstību, tajā norādot atbalsta saņemšanai nepieciešamo informāciju atbilstoši Noteikumu Nr.421 25.3. apakšpunktam, 27., 28. un 29.punktiem.

 

Dokumenti:

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.