Atbalsts par neiegūtajiem ieņēmumiem

Lai varētu saņemt atbalstu Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā jāiesniedz iesniegums zemāk norādītajos termiņos. Par katru periodu jāiesniedz atsevišķs pieteikums.

Atbalsta periods

Iesnieguma iesniegšanas termiņš

no 2020. gada 1. novembra līdz 2021. gada 31. janvārim  un
no 2021. gada 1. februāra līdz 30. aprīlim

līdz 2021.gada 12.jūlijam

no 2021. gada 1. maija līdz 2021. gada 31. jūlijam

līdz 2021.gada 30.septembrim

no 2021. gada 1. augusta līdz 2021. gada 30. septembrim

no 2021.gada 23.novembra līdz 2.decembrim

 

Ieņēmumu atbalstu piešķir par attiecīgajā periodā:

  • kaušanai realizētu cūku, tostarp izmantojot kaušanas pakalpojumu un dzīvnieku izvedot kaušanai uz citu valsti, ja cūku skaits nav mazāks par trim;
  • realizētu atšķirtu sivēnu, tostarp dzīvnieku izvedot audzēšanai vai nobarošanai uz citu valsti, ja sivēnu skaits nav mazāks par pieciem.

Ja ieņēmumu atbalstu pieprasa par citai saimniecībai Latvijā realizētu atšķirtu sivēnu, iesniegumā norāda dzīvnieku skaitu un dzīvnieku pārvietošanas deklarācijas numuru, kā arī iesniegumam pievieno dzīvnieku pārdošanu apliecinošu dokumentu.

Ja ieņēmumu atbalstu pieprasa par citai saimniecībai nokaušanai realizētu cūku, iesniegumā norāda dzīvnieku skaitu un dzīvnieku pārvietošanas deklarācijas numuru, kā arī iesniegumam pievieno:

  • dzīvnieku pārdošanu apliecinošu dokumentu;
  • atbalsta pretendenta un cūku pircēja apliecinājumu par to, ka cūku pircējs nepieprasīs atbalstu par attiecīgo dzīvnieku. Ja apliecinājums nav pievienots, atbalstu par attiecīgo dzīvnieku nepiešķir ne pretendentam, ne cūku pircējam, ja tas pieprasa atbalstu par kaušanai realizētām cūkām. Piešķirot ieņēmumu atbalstu cūku pircējam par kaušanai realizētām cūkām, atbalsttiesīgo cūku skaitu attiecīgi samazina par apliecinājumā norādīto cūku skaitu.

Ieņēmumu atbalsta likme atkarīga no cūkkopības nozarē strādājošo ražotāju kopējo ieņēmumu samazinājuma attiecīgajā periodā, salīdzinot ar 2019.gadu. Jo samazinājums lielāks, jo augstāka atbalsta likme par dzīvnieku. Minimālā likme pie ieņēmumu samazinājuma 5% noteikta 5,09 EUR par kaušanai realizētu cūku un 1,94 EUR par realizētu atšķirtu sivēnu.

Informāciju par cūkkopības nozares ieņēmumu samazinājuma apmēru procentos un pieejamo finansējumu periodam no 2021.gada 1.augusta līdz 2021.gada 30.septembrim Zemkopības ministrija publicēja oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis " 2021. gada 22. novembrī.

Atbalsta likmes par visiem periodiem:

Dzīvnieku grupa

Dzīvnieku realizēšanas periods un likme (EUR)

no 2020.gada 1.novembra līdz 2021. gada 31. janvārim

no 2021. gada 1. februāra līdz 30. aprīlim

no 2021. gada 1. maija līdz 31. jūlijam

no 2021.gada 1.augusta līdz 30.septembrim *

kaušanai realizēta cūka

36,64 EUR

16,29 EUR

19,34 EUR

29,52 EUR

realizēts atšķirts sivēns

13,94 EUR

6,20 EUR

7,36 EUR

11,23 EUR

* provizoriskā likme

Ja attiecīgajam periodam aprēķinātā kopējā atbalsta summa pārsniedz pieejamo finansējumu, Lauku atbalsta dienests proporcionāli samazina izmaksājamos atbalstus visiem lauksaimniekiem, kas būs pieteikušies atbalstam šajā periodā.

Ieņēmumu atbalstu piešķir, nepārsniedzot Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojumā "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) noteikto kopējo ierobežota apjoma atbalsta apmēru – 225 000 euro saistīto personu grupai.

Plašāka informācija zvanot pa tālr. 25783520

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.