Atbalsts negatīvās ietekmes mazināšanai mikrozaļumu ražošanas nozarē

Atbalsts ir paredzēts mikrozaļumu ražošanas nozares uzņēmumiem.

Atbalsts pienākas mikrozaļumu ražošanas nozares uzņēmumiem, kuru neto apgrozījums nozarē no 2020. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 31. maijam vai kādā no šā laikposma mēnešiem ir samazinājies vairāk nekā par 30 procentiem salīdzinājumā ar 2019. gada attiecīgo laikposmu.

Atbalsts tiek administrēts atbilstoši 06.07.2021. MK noteikumiem Nr.502.

Pieejamais finansējums – 325 000,00 euro.

Pieteikšanās termiņš – līdz 2021.gada 1.septembrim

Iesniedzamie dokumenti EPS:

 • Iesniegums;
 • Operatīvās bilances, peļņas un zaudējumu aprēķini;
 • Grāmatvedības dokumenti neto apgrozījuma aprēķināšanai;
 • Pierādījumi par neto apgrozījuma samazinājuma cēlonisko saikni ar Covid-19 izplatību – atbilstoši Noteikumu Nr.502 17.4.apakšpunktam.

Atbilstības kritēriji:

 • Atbalstu var saņemt mikrozaļumu ražošanas nozares uzņēmumi, kuru neto apgrozījums nozarē no 2020. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 31. maijam vai kādā no šā laikposma mēnešiem ir samazinājies vairāk nekā par 30 procentiem salīdzinājumā ar 2019. gada attiecīgo laikposmu.
 • Nosacījumi atbalsta pretendentam:
  • nav nonācis grūtībās saskaņā ar MK noteikumu Nr.502 7.1.vai 7.2.punktu;
  • uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav aktuāli nodokļu parādi vairāk par 1000 eiro;
  • ir reģistrēts vai atzīts Pārtikas un veterinārajā dienestā kā pārtikas uzņēmums;
  • nav pasludināts maksātnespējas process;
  • netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process;
  • nav saņēmis glābšanas atbalstu un nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju;
  • nav saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to neattiecas pārstrukturēšanas plāns;
  • neatbilst kritērijiem, uz kuriem pamatojoties, kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru.

Atbalstu piešķir 100 procentu apmērā no starpības, ko aprēķina, no neto apgrozījuma mikrozaļumu ražošanas nozarē par laikposmu no 2020.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 31.maijam vai kādā no šā laikposma mēnešiem atņemot neto apgrozījumu par 2019.gada attiecīgo laikposmu.

Atbalsta pretendents apņemas nepārtraukt darbību mikrozaļumu ražošanas nozarē vismaz 3 mēnešus pēc atbalsta saņemšanas.

 

Dokumenti:

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.