Atbalsts Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai liellopu audzēšanas nozarē

Valsts atbalsts Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai liellopu audzēšanas nozarē

Atbalstam var pieteikties no 8.oktobra līdz 8.novembrim, iesniedzot pieteikumu Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.
Piesakoties atbalstam atbalsta pretendents apņemas nepārtraukt darbību šajā nozarē vismaz trīs mēnešus pēc atbalsta saņemšanas. Ja atbalsta saņēmējs minētajā laikā pārtrauc darbību, atbalsts būs jāatmaksā.

Atbalstu piešķir par gaļas šķirņu vai šādu šķirņu krustojumā iegūtu liellopu, tostarp teli, un piena šķirņu vai kombinētās piena–gaļas šķirnes vīriešu kārtas liellopu, kas izaudzēts saimniecībā un laikposmā no 2020. gada oktobra līdz decembrim vai laikposmā no 2021. gada janvāra līdz martam pārvietots no audzētāja ganāmpulka, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

  • liellops ir reģistrēts un apzīmēts, un par to ir sniegta informācija atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un reģistrēšanu;
  • pārvietošanas brīdī liellopa vecums ir sasniedzis vismaz sešus mēnešus un līdz pārvietošanas dienai liellops ir atradies atbalsta pretendenta saimniecībā vismaz no triju mēnešu vecuma vai tajā ir noturēts vismaz sešus mēnešus. Par pārvietošanas dienu uzskatāma diena, kad atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un reģistrēšanu liellops ir pārvietots no audzētāja ganāmpulka uz citu ganāmpulku vai kautuvi vai izvests no valsts.

Informācija par atbalsttiesīgajiem dzīvniekiem tiks ņemta no Lauksaimniecības datu centra.


Atbalsta likmes par vienu lauksaimniecības dzīvnieku:

Liellopu grupa

Atbalsta likmes par periodu

no 2020.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim

no 2021.gada 1.janvāra līdz 31.martam*

Gaļas šķirnes vai šādu šķirņu krustojumā iegūtu liellops, tostarp tele, no 6 līdz 11 mēnešu vecumam (ieskaitot)

32,03 euro

37,66 euro

Gaļas šķirnes vai šādu šķirņu krustojumā iegūts liellops no 12 mēnešu vecuma

51,13 euro

60,11 euro

Piena šķirnes vai kombinētās piena–gaļas šķirnes vīriešu kārtas liellopu no 6 līdz 11 mēnešu vecumam (ieskaitot)

16,34 euro

19,21 euro

Piena šķirnes vai kombinētās piena–gaļas šķirnes vīriešu kārtas liellopu no 12 mēnešu vecuma;

26,08 euro

30,66 euro

 

Atbalsta kopējais apmērs ir 1 710 000 euro.

*Ja pieejamais finansējums laikposmam no 2021. gada janvāra līdz martam nebūs pietiekams, atbalsta apmērs par šo laikposmu tiks proporcionāli samazināts.

Atbalstu nepiešķir uzņēmumiem, kas uzskatāmi par grūtībās nonākušiem.

Atbalstu piešķir, nepārsniedzot Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) (turpmāk – pagaidu regulējums) 23. punkta "a" apakšpunktā noteikto kopējo ierobežota apjoma atbalsta apmēru – 225 000 euro saistīto personu grupai.

Atbalsta pretendents, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi un lauksaimniecības produktu primāro ražošanu, grāmatvedības uzskaitē nodala katru no šīm darbībām, ievērojot atbalsta maksimālo intensitāti un atbalsta apmēru. Kopējais ierobežotā apjoma atbalsta apmērs nepārsniedz 1 800 000 euro saistīto personu grupai.

Lēmums par atbalsta piešķiršanu tiks pieņemts līdz 2021. gada 23. decembrim un atbalsts tiks izmaksāts līdz 2021. gada 31. decembrim.

 

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.