Lauksaimniecības produktu privātā uzglabāšana

Lauksaimniecības produktu privātās uzglabāšanas mehānisma mērķis ir atbalstīt ražotājus, finansējot šo produktu uzglabāšanu noteiktā periodā.

2022.gadā atbalstu piešķir par šādu produktu privātu uzglabāšanu:

-  svaiga vai atdzesēta cūkgaļa, kura ir ar pienācīgi labu tirdzniecības kvalitāti un tās izcelsmes vieta ir Eiropas Savienība un produkts atbilst prasībām, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2016/1238 VI pielikuma III iedaļā un Īstenošanas regulā (ES) 2022/470.

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
  • Atbalsts lopkopībai
  • Cūkkopības nozare
Atbalsta pretendenti
  • Juridiskas personas
Svarīgi

Atbalsta likmes 2022.gadā ir:

Produktu kategorija 

Atbalsta apmērs par uzglabāšanas periodu

(EUR par tonnu)

60 dienas

90 dienas

120 dienas

150 dienas

1.kategorija

270

286

301

317

2.kategorija

326

341

357

372

3.kategorija

377

392

407

423

4.kategorija

282

297

313

327

5.kategorija

348

361

375

389

6.kategorija

279

293

306

320

7.kategorija

157

168

180

190

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

1. Pieteikumu privātai uzglabāšanai var iesniegt jebkurš uzņēmums, kas ir reģistrēts kā PVN maksātājs Eiropas Savienībā. Pretendentam jābūt reģistrētam Lauku atbalsta dienesta Klientu reģistrā.

2. Pieteikumu privātai uzglabāšanai iesniedz Lauku atbalsta dienestā izmantojot LAD E-pieteikšanās sistēmu. Pieteikumam pievieno Līguma ar noliktavas turētāju kopiju un noliktavas plānu par produkta izvietojumu noliktavā.

3. Iesniegtos  pieteikumus pēc to iesniegšanas neatsauc un negroza.

4. Pretendents, kas vēlas iesniegt pieteikumu cūkgaļas privātajai uzglabāšanai, nodrošina, ka pieteikuma nodrošinājums (20% no atbalsta summas) ir saņemts Lauku atbalsta dienestā kopā ar pieteikumu. Nodrošinājumu var iesniegt:

  • pārskaitot to uz Lauku atbalsta dienesta kontu:
Saņēmējs: Lauku atbalsta dienests
Reģ. Nr. LV 90000794228
Konta Nr. LV13TREL8160100000000
Saņēmēja banka: Valsts kase
Kods TRELLV22
Norādīt ieņēmumu mērķa kodu: EKK F22010010 privātās uzglabāšanas pieteikumam
 
  •  iesniedzot rakstisku garantiju:

Banku un apdrošināšanas sabiedrību saraksts, kuras ir apstiprinātas Lauku atbalsta dienestā galvojumu sniegšanai:

  • A/S "SEB banka" 
  • A/S "SWEDBANK" 
  • A/S "RIETUMU BANKA" 
  • A/S “Citadele banka”

Ja pretendents vēlas iesniegt citas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojumu, lūdzam par to savlaicīgi painformēt Dienestu.

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.