Atbalsts piena un piena produktu piegādei izglītības iestāžu skolēniem ("Skolas piens")

Eiropas „Skolas piena” programma mudina bērnus lietot piena produktus un ievērot sabalansētu diētu. Veicinot pareizas ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, tā spēlē arī zināmu izglītojošu lomu.

Aktuāli!

2016.gada 9.decembrī ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra noteikumos Nr.521, kuru 17.2 punkts paredz, ja valsts vidējā svaigpiena iepirkuma cena mēnesī, par kuru tiek iesniegts atbalsta iesniegums, vismaz par 12 procentiem pārsniedz valsts vidējo svaigpiena iepirkuma cenu attiecīgajam ceturksnim, atbalstu palielina par cenas starpību uz visu atbalsta iesniegumā apstiprināto piena daudzumu, nepārsniedzot maksimālo atbalsta apmēru.

Aprēķināto atbalsta palielinājumu Lauku atbalsta dienests izmaksās triju mēnešu laikā pēc pareizi aizpildīta un derīga atbalsta iesnieguma saņemšanas.

 

Aprēķinātais atbalsta palielinājuma apmērs:

Periods Vidējā svaigpiena iepirkuma cena Starpība starp vidējo svaigpiena iepirkuma cenu attiecīgajā mēnesī un vidējo svaigpiena iepirkuma cenu attiecīgajam ceturksnim Atbalsta palielinājums attiecīgajam atbalsta periodam
parējam pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem pārējam pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem   bioloģiskajam pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem bioloģiskajam pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem 
EUR/ par 1 litru % EUR/ par 1 litru EUR/ par 1 litru EUR/ par 1 litru EUR/ par 1 litru
2016.gada 3.ceturksnim 0,1860 x x x x x
2016.gada oktobrim 0,2564 37,84% 0,0704 0,0704 0,0704 0,0704
2016.gada novembrim 0,2911 56,50% 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051
2016.gada decembrim 0,3132 68,39% 0,1272 0,1272   *0,1077 0,1272
2017.gada 1.ceturksnim 0,2522 x x x x x
2017.gada janvārim 0,3194 26,65% *0,0606 0,0672 *0,0346 0,0672
2017.gada februārim 0,3040 20,54% 0,0518 0,0518 *0,0346 0,0518
2017.gada martam 0,3039 20,50% 0,0517 0,0517 *0,0346 0,0517
2017.gada 2.ceturksnim 0,3124 x x x x x
2017.gada aprīlim 0,3011 x x x x x
2017.gada maijam 0,2968 x x x x x
2017.gada jūnijam 0,3002 x x x x x
2017.gada 3.ceturksnim 0,3005 x x x x x
2017.gada jūlijam 0,3070 x x x x x

*  Tiek piemērots atbalsta palielinajums, nepārsniedzot maksimālo atbalsta apmēru. Noteiktais maksimālais atbalsta apmērs pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem ir 0,6000 EUR par 1 litru

.

Atbalstāmās nozares
 • Piensaimniecības nozare
 • Tirgus veicināšanas pasākumi
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
 • Valsts iestādes
 • Zemnieku saimniecības
 • Pašvaldības iestādes
Svarīgi

Maksimālās atbalsta likmes, kas tiek piemērotas atbalsta pieprasījumiem par

2017.gada jūliju

Produkts ES atbalsts Valsts atbalsts (tai skaitā PVN), EUR/litri ES un Valsts atbalsts kopā (tai skaitā PVN), EUR/litri
EUR/kg EUR/litri
pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem        
bioloģiskajam 0,1815 0,1869 0,8329 1,0198
pārējam 0,1815 0,1869 0,7955 0,9824
pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem:        
bioloģiskajam 0,1815 0,1869 0,4131 0,6000
pārējam 0,1815 0,1869 0,4131 0,6000
kefīram 0,1815 0,1869 0 0,1869

Maksimālās atbalsta likmes, kas tiek piemērotas atbalsta pieprasījumiem par

2017.gada aprīli, maiju, jūniju

Produkts ES atbalsts Valsts atbalsts (tai skaitā PVN), EUR/litri ES un Valsts atbalsts kopā (tai skaitā PVN), EUR/litri
EUR/kg EUR/litri
pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem        
bioloģiskajam 0,1815 0,1869 0,8478 1,0347
pārējam 0,1815 0,1869 0,8104 0,9973
pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem:        
bioloģiskajam 0,1815 0,1869 0,4131 0,6000
pārējam 0,1815 0,1869 0,4131 0,6000
kefīram 0,1815 0,1869 0 0,1869

Maksimālās atbalsta likmes, kas tiek piemērotas atbalsta pieprasījumiem par

2017.gada janvāri, februāri, martu

Produkts ES atbalsts Valsts atbalsts (tai skaitā PVN), EUR/litri

ES un Valsts atbalsts kopā

(tai skaitā PVN), EUR/litri

EUR/kg EUR/litri
pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem        
bioloģiskajam 0,1815 0,1869 0,7727 0,9596
pārējam 0,1815 0,1869 0,7353 0,9222
pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem:        
bioloģiskajam 0,1815 0,1869 0,3785 0,5654
pārējam 0,1815 0,1869 0,3525 0,5394
kefīram 0,1815 0,1869 0 0,1869

 

Maksimālās atbalsta likmes, kas tiek piemērotas atbalsta pieprasījumiem par

2016.gada oktobri, novembri, decembri

Produkts ES atbalsts Valsts atbalsts (tai skaitā PVN), EUR/litri

ES un Valsts atbalsts kopā

(tai skaitā PVN), EUR/litri

EUR/kg EUR/litri
pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem        
bioloģiskajam 0,1815 0,1869 0,6901 0,877
pārējam 0,1815 0,1869 0,6527 0,8396
pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem:        
bioloģiskajam 0,1815 0,1869 0,3054 0,4923
pārējam 0,1815 0,1869 0,2664 0,4533
kefīram 0,1815 0,1869 0 0,1869

LIKMJU ARHĪVS

Izdevumi par produktu izdalīšanu izglītojamiem izglītības iestādē no iesniegumā norādītās kopējās atbalsta summas (bez pievienotās vērtības nodokļa) veido:

 • ne vairāk kā trīs procentus – par pienu iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem;
 • ne vairāk kā septiņus procentus – par pienu iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem.

Ja LAD konstatē, ka ir pārsniegts minēto izdevumu apmērs, tas, aprēķinot izmaksājamo atbalsta summu, piemēro proporcionālu samazinājumu.

 

Publikācijas Oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:

- 2017.gada 20.jūnijs (programmas "Skolas piens" ietvaros noteiktā valsts līdzfinansējuma likme 2017.gada jūlijam)

- 2017.gada 22.marts (programmas "Skolas piens" ietvaros noteiktā valsts līdzfinansējuma likme 2017.gada aprīlim, maijam, jūnijam)

- 2016.gada 20.decembris (programmas „Skolas piens” ietvaros noteiktā valsts līdzfinansējuma likme 2017.gada janvārim, februārim, martam) 

- 2016.gada 21.septembris (programmas "Skolas piens" ietvaros noteiktā valsts līdzfinansējuma likme 2016.gada oktobrim, novembrim, decembrim)

- 2016.gada 14.jūlijs (programmas "Skolas piens" ietvaros noteiktā valsts līdzfinansējuma likme 2016.gada jūlijam, augustam, septembrim)

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

1. Uz atbalstu var pieteikties produktu ražotāji, tostarp arī to kooperatīvās sabiedrības, kas reģistrējušies Pārtikas un veterinārajā dienestā, kā arī pašvaldības un izglītības iestādes, saimnieciskās darbības veicēji, kas nodrošina skolas ēdināšanu.

2. Pretendējot uz atbalsta programmu pirmo reizi, atbalsta pretendents reģistrējas LAD Klientu reģistrā, iesniedzot aizpildītu reģistrācijas anketu un pilnvaru (ja pieteikumu iesniedz persona, kas nav uzņēmuma vadītājs). Pēc reģistrācijas Klientu reģistrā, pretendentam izsniedz apliecinājumu par Klienta numura piešķiršanu. Atkārtoti Klientu reģistrā nav jāreģistrējas.

3. Lai iesaistītos atbalsta programmā, pretendentam jāsaņem apstiprinājums. Pretendentu apstiprināšanu veic LAD Centrālais aparāts. Lai saņemtu apstiprinājumu atbalsta piena produktu piegāžu uzsākšanai izglītības iestādēm, pretendents iesniedz LAD Iesniegumu apstiprinājuma saņemšanai. Ja apstiprinājums programmai tika saņemts iepriekšējos mācību gados, tad atkārtots apstiprinājums jaunajam mācību gadam nav nepieciešams!

Apstiprināto pretendentu saraksts (.xls)

2014./2015. mācību gadā atbalsta programmā „Skolas piens” iesaistīto vispārējo izglītības iestāžu saraksts

2015./2016. mācību gadā atbalsta programmā „Skolas piens” iesaistīto vispārējo izglītības iestāžu saraksts

2016./2017.mācību gadā programmā „Skolas piens” iesaistīto vispārējo izglītības iestāžu saraksts (Excel) 

4. Pēc apstiprinājuma saņemšanas uzsāk piena produktu piegāžu realizēšanu atbalsta programmas ietvaros. 

 

Lai piedalītos atbalsta programmā “Skolas piens”  pretendentam jāiesniedz iesniegums apstiprinājuma saņemšanai. Pieteikties apstiprinājuma saņemšanai var visu kalendāro gadu.  

Lauku atbalsta dienests piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par apstiprinājuma piešķiršanu.

Iesniegums atbalsta saņemšanai un tā pavaddokumenti jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā trīs mēnešu laikā pēc piena produktu izdales mēneša beigām.

Lauku atbalsta dienests atbalstu izmaksā trīs mēnešu laikā no dienas, kad iesniegts Iesniegums atbalsta saņemšanai.

Ar atbalsta produktu piegādēm saistīto dokumentāciju vai tās atvasinājumus uzglabā piecus gadus pēc atbalsta perioda beigām.

Ēdienkartes uzglabā piecus gadus pēc to produktu izdales perioda beigām, kas izlietoti saskaņā ar minēto ēdienkarti.

Veidlapas

Pieprasot atbalstu par kārtējo periodu, apstiprinātais pretendents iesniedz Lauku atbalsta dienestā:

 • Iesniegumu atbalsta saņemšanai;
 • Vispārējās izglītības iestādei piegādāto produktu pavaddokumentu atvasinājumus vai to kopsavilkumu;
 • Apliecinājumu par izglītojamo skaitu izglītības iestādē. Apliecinājumu ieniedz pretendējot uz atbalstu pirmo reizi mācību gadā, kā arī, ja mainījusies iepriekš iesniegtā apliecinājumā norādītā informācija!

 

Vispārējās izglītības iestāde katru kalendāra mēnesi, pamatojoties uz izglītojamo apmeklējumu, sagatavo pārskatu par piegādāto piena produktu izlietojumu, norādot informāciju par iepirkto un izlietoto piena produktu daudzumu. Pārskatu sagatavo divos eksemplāros. Viens pārskata eksemplārs glabājas vispārējās izglītības iestādē, bet otru iesniedz pretendentam.

Iesniegumus var iesniegt elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu EPS.

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.