Importa licences pieteikuma aizpildīšana

 

 

4. Aile:

Jānorāda uzņēmuma vai fiziskās personas pilns nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese un dalībvalsts. Uzņēmumam  jābūt reģistrētam ES un fiziskai personai jābūt ES iedzīvotājam.

7. Aile:

Jāieraksta valsti no kurienes importēs un jāapvelk vārds “NĒ”, tas nozīmē, ka importam nav obligāti jābūt no konkrētas valsts. (imports no visām trešajām valstīm).

Atsevišķos gadījumos var būt noteikts, ka imports obligāti jāveic no noteiktas valsts,  valsts  jāieraksta un jāapvelk vārds “JĀ”.

8. Aile:

Jāieraksta valsti kuras izcelsmes produktu importēs un jāapvelk vārds “NĒ”, tas nozīmē, ka produktam nav obligāti jābūt ar konkrētās valsts izcelsmi. (izcelsme visas trešās valstis).

Atsevišķos gadījumos var būt noteikts, ka importam jābūt ar noteiktas valsts izcelsmi, valsts jāieraksta un jāapvelk vārds “JĀ”.

11. Aile:

Kopējā nodrošinājuma summa. Summa veidojas nodrošinājuma likmi, kas katram produktam noteikta sareizinot ar licences pieteikuma daudzumu. Piemēram nodrošinājuma likme 20EUR/t x 19 000,00kg (pieprasītais daudzums) = 380,00EUR

Ja nodrošinājuma summa ir vienāda vai mazāka par 100 EUR, tad tā nav jāiemaksā.

14. Aile:

Produkta nosaukums. Ieraksta produkta nosaukumu – piemēram Rīsi vai Kviešu milti.

15. Aile:

Produktu apraksts saskaņā ar muitas Kombinēto nomenklatūru ierakstot pilnu aprakstu.

16. Aile:

Produkta 8 ciparu Kombinētās nomenklatūras kods.

17. Aile:

Produkta daudzums mērvienībās ar cipariem. Neto svars

18. Aile:

Produkta daudzums ar vārdiem, tam ir jāsakrīt ar 17. ailē norādīto daudzumu.

20. Aile:

Jebkādas īpašas ziņas saskaņā ar ES likumdošanu.

Ja īpašu ziņu nav, aili pārsvītro ar krustu (XXXXXXX).

 

Importa licences veidlapa AGRIM

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.