Saistošā likumdošana

08.05.2018 MK noteikumi Nr. 268 "Lauksaimniecības un pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem piemērojamās Eiropas Savienības eksporta kompensāciju sistēmas administrēšanas kārtība"

EK Regula Nr. 376/2008 ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem

01.04.2008. MK noteikumi Nr.237 "Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības ārējās tirdzniecības režīma administrēšanas kārtība"

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 282/2012 ( 2012. gada 28. marts), ar ko nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus garantijas ķīlu sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem

EK Regula Nr. 612/2009 ar kuru nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus eksporta kompensāciju sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem

EK Regula Nr. 565/1980 par lauksaimniecības produktu eksporta kompensāciju avansa maksājumiem

Komisijas Regula (ES) Nr. 1334/2011 ( 2011. gada 19. decembris ), ar kuru 2012. gadam publicē lauksaimniecības produktu nomenklatūru eksporta kompensācijām, ko ieviesa ar Regulu (EEK) Nr. 3846/87

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007

EK Regula Nr. 1234/2007 ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”)

Jaunākās izmaiņas likumdošanā tiek publicētas Eur-Lex un Official Journal (ES Oficiālajā Vēstnesī)

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.