Lauksaimniecības produkti

PAZIŅOJUMI 

 • Iesniedzamie dokumenti
 • Gadījumi, kad kompensācija netiek piešķirta
 • Kompensācijas aprēķināšana
 • Kompensācijas izmaksa

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Rokasgrāmatas

Saistošā likumdošana

Iesniedzamie dokumenti

Lai saņemtu kompensāciju, 12 mēnešu laikā no datuma, kad tika pieņemta eksporta deklarācija, LAD jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • Eksporta licence,
 • Eksporta deklarācija, kuru LAD saņems no muitas, ja uz tās būs atzīme par pieteikšanos eksporta kompensācijai
 • Nodrošinājuma iemaksas pierādījums kompensācijas avansa gadījumā,
 • T5,
 • Transporta dokuments pārtikas piegādes un diferencētās kompensācijas gadījumā,
 • Pierādījums no trešās valsts par produkta saņemšanu diferencētās kompensācijas gadījumā,
 • u.c. nepieciešamie dokumenti atsevišķos gadījumos, lai pierādītu eksportu.

Papildus tiek doti 6 mēneši, bet tad izmaksājamā kompensācija tiek samazināta par 15%.

Gadījumi, kad eksporta kompensācija netiek piešķirta

Par produktiem, kuriem:

 • eksporta deklarācijas pieņemšanas dienā tiek atzīts, ka to kvalitāte neatbilst tirgus prasībām, kā arī, ja pārsniegts maksimāli pieļaujamais radioaktivitātes līmenis. 
 • kuri ir importēti un reeksportēti, izņemot gadījumus, kad iesniegumi par ievedmuitas atmaksu vai atbrīvošanu no tās, vēlāk tiek noraidīti, ja pārējie kompensāciju piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti.
 • kam piemērots iepriekš noteikts eksporta nodoklis vai cits eksporta maksājums.
 • daudzums pārsniedz 110 % no aptuveni aprēķinātā neto svara

Eksporta kompensācijas aprēķināšana

Likmi nosaka, ņemot vērā:

 • produkta kodu,  
 • eksporta deklarācijas pieņemšanas vai licences pieteikuma datumu,
 • galamērķi (diferencētās kompensācijas aprēķināšanai).

Visas likmes tiek publicētas Eiropas Kopienas Oficiālajā Vēstnesī (Official Journal) un informatīvi tās ir pieejamas arī šinī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā.

Kompensācijas summu iegūst:

 • likmi reizinot ar eksportēto daudzumu,
 • atņemot kopējo sodu summu (pārkāpumu gadījumā),
 • atņemot kopējo izmaksāto summu avansā (avansa gadījumā),
 • dažos produktu sektoros šis aprēkins var atšķirties (sīkāk skatīt rokasgrāmatās)

Eksporta kompensācijas aprēķinu veic Lauku atbalsta dienesta  Tirgus kopējās organizācijas departamenta darbinieki.

Kompensāciju soda sankcijas

Izmaksājamās kompensācijas summa var tikt samazināta un pilnībā vai daļēji konfiscēts nodrošinājums, ja eksportētājam  tiek piemērotas soda sankcijas:

 • par nokavētiem termiņiem attiecībā uz eksportu un iesniegtajiem pierādījumiem,
 • par neeksportētiem daudzumiem,
 • ja netiek eksportēts licencē/sertifikātā norādītais produkts,
 • diferencētas kompensācijas gadījumā par neievērotu galamērķi,

u.c. pārkāpumiem.

Eksporta kompensācijas izmaksa

Eksporta kompensācijas izmaksu Lauku atbalsta dienests veic 3 mēnešu laikā no dienas, kad iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.

Kompensāciju likmes

 

Sektors

Spēkā esošā Regula Nr. 

Kompensāciju likmju arhīvs 

01

Graudaugi 

     Arhīvs   

Graudi

1317/2007

Milti

1129/2007

Iesals

1131/2007

No labības iegūti barības maisījumi

1116/2007

02

Rīsi 

314/2005

03

Augļi un dārzeņi 

Augļi

1203/2007

30/2008

Rieksti

627/2007

04

Pārstrādātie augāi un dārzeņi 

1204/2007

05

Cukurs 

Cukurs un jēlcukurs

947/2008

Sīrups

948/2008

06

Vīns 

 

07

Eļļas un tauki (olīveļļa) 

 

08

Liellopu un teļa gaļa 

859/2012

09

Cūkgaļa 

342/2012

10

Mājputnu gaļa 

360/2013

11

Olas 

1199/2012

12

Piens un piena produkti      

1055/2011

Ar 17.08.2009 Komisijas regula Nr.740/2009 ar ko groza regulu Nr.1282/2006 attiecībā uz eksporta kompensācijām pienam un piena produktiem. Regula svītro regulas Nr.1282/2006 5.pantu, tādējādi atceļot minimālo robežas franko cenu sieram.

Eiropas Savienîbas Reglamentējošie akti

Jaunā Nr. 1334/2011 "Eksporta kompensācijas nomenklatūra lauksaimniecības produktiem"  2012.gadam.


Vecā

 • Nr. 2180/2003 "Eksporta kompensācijas nomenklatūra lauksaimniecības produktiem"  2004.gadam.
 • Nr. 2199/2004 "Eksporta kompensācijas nomenklatūra lauksaimniecības produktiem"  2005.gadam
 • Nr. 2091/2005 "Eksporta kompensācijas nomenklatūra lauksaimniecības produktiem"  2006.gadam.
 • Nr. 1854/2006 "Eksporta kompensācijas nomenklatūra lauksaimniecības produktiem"  2007.gadam.
 • Nr. 1499/2007 "Eksporta kompensācijas nomenklatūra lauksaimniecības produktiem"  2008.gadam.
 • Nr. 1344/2008 "Eksporta kompensācijas nomenklatūra lauksaimniecības produktiem"  2009.gadam.
 • Nr. 1298/2009 "Eksporta kompensācijas nomenklatūra lauksaimniecības produktiem"  2010.gadam.
 • Nr. 1260/2010 "Eksporta kompensācijas nomenklatūra lauksaimniecības produktiem"  2011.gadam.

Nr. 750/2005 "Par valstu un teritoriju nomenklatūru Kopienas ārējās statistikas un dalībvalstu savstarpējās tirdzniecības statistikas vajadzībām" 


KN kodu noteikšana

Produktu kodus uzņēmējs var noteikt:
1) pats (ja ir attiecīga pieredze un zināšanas);
2) muitas brokeris, deklarants;
3) konsultējoties ar kompetentām muitas amatpersonām;
4) saņemot rakstveida apliecinājumu par produkta vai preces atbilstību konkrētam kodam -    saistošo izziņu par tarifu (SIT). Šo izziņu uzņēmējs var saņemt, iesniedzot pieteikumu VID Galvenajā muitas pārvaldē (Latvijā) vai citās ES kompetentajās muitas iestādēs noteiktajā kārtībā.

Sīkākā informācija VID mājas lapā vai VID Galvenās muitas pārvaldes Tarifu daļas Preču
klasifikācijas nodaļā (tālr: 67357286, 67357287, 67357290, 67357291, 67357292)

TARIC VID mājas lapa

BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI - TARIC

TARIC mājas lapa

Termini

Budžeta gads - laika posms no 1.oktobra līdz 30.septembrim (tikai pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem).

Diferencēta kompensācija - kompensācija, kuras likme ir viena uz noteiktu trešo valsti.

Eksportētājs - nozīmē fizisku vai juridisku personu, kam ir tiesības saņemt kompensāciju. Ja jāizmanto eksporta licence ar iepriekš noteiktu kompensāciju, tad licences īpašniekam vai vajadzības gadījumā licences īpašumtiesību pārņēmējam ir tiesības uz kompensāciju. Eksportētājs muitas izpratnē var atšķirties no eksportētāja šī nolikuma izpratnē, ņemot vērā attiecības starp uzņēmējiem saskaņā ar privāttiesībām, izņemot gadījumus, kad ir pieņemti speciāli noteikumi kādā kopējā tirgus organizāciju sistēmā.

Eksports - nozīmē muitas eksporta formalitāšu nokārtošanu, pēc kā produktus izved no Kopienas muitas teritorijas.

Kompensācija bez iepriekšējas noteikšanas - kompensācijas likmes noteikšana dienā, kad tiek pieņemta eksporta deklarācija.

Kompensācijas avanss - nozīmē summu, kas nav lielāka par kompensāciju un kas samaksāta pēc dienas, kad tika pieņemta eksporta deklarācija.

Kompensācijas iepriekšēja noteikšana - kompensācijas likmes noteikšana dienā, kad tiek pieņemts eksporta licences pieteikums.

Kompensācijas likme, kas noteikta konkursa kārtībā - nozīmē kompensāciju, ko noteicis eksportētājs un kas pieņemta konkursa kārtībā.

Pamatprodukti - produkti, kas paredzēti eksportam un kas ir pēc apstrādes pārstrādāti produktos vai precēs.

Pārstrādātas preces - produkti, kas iegūti pārstrādājot pamatproduktus par kuriem pienākas kompensācija.

Produkti - nozīmē produktus, kas uzskaitīti EK Regulā Nr. 612/2009 1. pantā.

Starpprodukti - produkti, uz kuriem attiecas tirgus noteikumi par pienu, piena produktiem, labību, rīsiem, cukuru un kuri nav uzskaitīti regulas 1520/00 A pielikumā bet,  kas ar noteiktu koeficientu palīdzību tiek pārrēķināti pamatproduktos.

Trešās valstis - valstis, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis

T5  - nozīmē dokumentu, kas minēts Nolikuma (EEK) Nr. 2454/93 912a. līdz 912g. pantā. 

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.