Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai (ZRP) (2014-2020 / 2021-2027)

Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) atbalsta pasākumi 2021-2027

1. prioritāte
Zvejniecības konkurētspēja un ūdens bioloģiskie resursi 

Kods Pasākuma nosaukums Pieteikuma termiņš
U10201.01

Inovācija, pilotprojekti, sadarbība ar zinātni zvejniecībā

 

U10202.01

Resursu efektivitāte un pievienotās vērtības radīšanas zvejas produktiem

 

U10204.01

Atbalsts zvejniekiem piekrastes zvejā

 

2. prioritāte
Veicināt ilgtspējīgas akvakultūras darbības, kā arī zvejniecības un akvakultūras produktu pārstrādi un tirdzniecību, veicinot pārtikas nodrošinājumu Savienībā 

Kods Pasākuma nosaukums Pieteikuma termiņš
U20214.01
U20214.02
  • Inovācija, pilotprojekti, sadarbība ar zinātni akvakultūrā
  • Zināšanu pārnese akvakultūrā

 

U20216.01

Investīcijas akvakultūrā

 

U20217.01

Atzītu ražotāju organizāciju plānu īstenošana

Kārta atvērta
20.10.2022.-21.11.2022.

U20219.01

Investīcijas zvejas un akvakultūras produktu apstrādē

 

U20720.01
U20720.02
Kompensācijas ārkārtas vides, klimata un publiskās veselības gadījumiem
  • Kompensācijas zivsaimniecībā ārkārtas gadījumos – atbalsts papildus izmaksu daļējai kompensēšanai
  • Kompensācijas zivsaimniecībā ārkārtas gadījumos – atbalsts neiegūto ieņēmumu daļējai kompensēšanai

Kārta atvērta
13.09.2022.-12.10.2022.

3. prioritāte
Veicināt ilgtspējīgu zilo ekonomiku piekrastes, salu un iekšzemes teritorijās un veicināt zvejniecības un akvakultūras kopienu attīstību

Kods Pasākuma nosaukums Pieteikuma termiņš
U31421.01

SVVA stratēģiju īstenošana

 

U31322.01

Atbalsts SVVA stratēģiju sagatavošanai

 

U31523.01

VRG administrēšanas pasākumi

 

  

 

 

Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) atbalsta pasākumi 2014-2020

1. prioritāte
Veicināt videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību 

Kods Pasākuma nosaukums Pieteikuma termiņš
F011.01

Inovācija

Kārta noslēgusies

   

  • F011.08
  • F011.15

 

Zvejas flotes modernizācija

 

Kārta noslēgusies

F011.09

Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana

  • Ārkārtas pasākuma īstenošana
  • Covid - 19 radītās negatīvās ietekmes mazināšana zvejniecības nozarē


Kārta noslēgusies

F011.22

Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana

Kārta noslēgusies

F011.10

  • 11.10.1. 
  • 11.10.2. 

Galīga zvejas darbību pārtraukšana 

 

Kārta noslēgusies
F011.14

Atbalsts saglabāšanas pasākumu izstrādei un īstenošanai (zušu, lašu plāni)

Kārta noslēgusies

F011.19

Kompensācijas shēma par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši aizsargājamie zīdītāji

Kārta noslēgusies

F011.23

Zvejas ostas un izkraušanas vietas 

Kārta noslēgusies

 

2. prioritāte
Veicināt videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru

Kods Pasākuma nosaukums Pieteikuma termiņš
F022.01

Inovācija

Kārta noslēgusies

F022.02 Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā Kārta noslēgusies
F022.10 Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus Kārta noslēgusies
F022.11 Pasākumi sabiedrības veselības jomā Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai Kārta noslēgusies
F022.05 Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi
Kārta noslēgusies


3. prioritāte
Sekmēt Kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) īstenošanu

Kods Pasākuma nosaukums Pieteikuma termiņš
F036.01

Kontrole un izpilde 

Kārta noslēgusies

F036.02 Datu vākšana

Kārta noslēgusies

 

4. prioritāte
Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju

Kods Pasākuma nosaukums Pieteikuma termiņš
F043.02

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana (LEADER) 

Pieteikumu termiņi

F043.04 Sadarbības pasākumi (LEADER)

Kārta noslēgusies

 

5. prioritāte
Veicināt tirdzniecību un apstrādi

Kods Pasākuma nosaukums Pieteikuma termiņš
F054.02

Uzglabāšanas atbalsts

Kārta atvērta
līdz 15.01.2023.

F054.01 Ražošanas un tirdzniecības plāni
Kārta noslēgusies
F054.03 Tirdzniecības pasākumi 

Kārta atvērta
15.08.2022.-16.12.2022.

F054.04 Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde  Kārta atvērta
20.10.2022.-21.11.2022.

 

6. prioritāte
Veicināt Eiropas Savienības integrētās jūrlietu politikas (IJP) īstenošanu 

Kods Pasākuma nosaukums Pieteikuma termiņš
F068.03

Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā 

Kārta noslēgusies

 

Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai 2014-2020

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.