Aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros īstenojamās darbības:

1Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību

2. Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai

Atbalsta pretendents

 

Attiecināmās izmaksas

Atbalsta intensitāte

Atbalsta apmērs

Juridiska (tostarp biedrība un vietējā pašvaldība) vai fiziska persona, kas īstenos sabiedriskā labuma projektu*

 - jaunu pamatlīdzekļu iegāde

 - būvniecības izmaksas

 - būvmateriālu iegādes izmaksas

 - teritorijas labiekārtošana

 - mācību izmaksas

 - ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, kuras nepieciešamas vietas potenciāla un pievilcības veidošanai un nepārsniedz 10 procentus no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas

 - vispārējās izmaksas

 - pievienotās vērtības nodoklis, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta

 - līdz 90% sabiedriskā labuma projektiem*

 

 

 - nepārsniedz 50 000 euro

 

*Sabiedriskā labuma projekts - projekts, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura un tas nav kvalificējams kā valsts atbalsts. Par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek prasīta samaksa

Atbalsta saņemšanas nosacījumi:

  • Projekts atbilst SVVA stratēģijai
  • Projektu īsteno SVVA stratēģijas īstenošanas teritorijā. Atbalsta pretendents, īstenojot projektu sasniedz projekta mērķi un tas atbilst aktivitātes mērķim
  • Sasniedz projektā paredzētos rādītājus un vietējās rīcības grupas noteiktos rādītājus

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.