Kontaktinformācija

Biedrība Baldones Partnerība  Darbības teritorija
Adrese: Pārrupes, Baldone, Baldones nov., LV-2125  Baldone ar lauku teritoriju 
Kontaktpersona: Inese Lagzdiņa 
Tālrunis: +371 26328940
e-pasts: inese.lagzdina@baldone.lv
www.baldonespartneriba.lv

 

Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība Darbības teritorija
Adrese: Jāņa Poruka 8/320, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 Līgatne, Amatas novads, Drustu pagasts, Dzērbenes pagasts, Inešu pagasts, Jaunpiebalgas pagasts, Kaives pagasts, Liepas pagasts, Līgatnes pagasts, Mārsnēnu pagasts, Nītaures pagasts, Priekuļu pagasts, Raiskuma pagasts, Raunas pagasts, Skujenes pagasts, Taurenes pagasts, Vaives pagasts, Vecpiebalgas pagasts, Veselavas pagasts, Zaubes pagasts, Zosēnu pagasts
Kontaktpersona:  Dace Kalniņa
Tālrunis: +371 28381477
e-pasts: dace@partneriba.lv
www.partneriba.lv

 

 

Biedrība Gaujas Partnerība Darbības teritorija
Adrese: Gaujas iela 33a, Ādaži, Ādažu novads, LV–2164  Ādažu novads
Kontaktpersona: Ineta Martuzāne 
Tālrunis: +371 29254554
e-pasts: gaujaspartneriba@inbox.lv
www.gaujaspartneriba.lv

 

Biedrība Darīsim paši! Darbības teritorija
Adrese: Pilsētas laukums 3, Kuldīga, LV - 3301 Kuldīga, Skrunda ar lauku teritoriju, Alsungas pagasts, Ēdoles pagasts, Gudenieku pagasts, Īvandes pagasts, Kabiles pagasts, Kurmāles pagasts, Laidu pagasts, Nīkrāces pagasts, Padures pagasts, Pelču pagasts, Raņķu pagasts, Rendas pagasts, Rudbāržu pagasts, Rumbas pagasts, Snēpeles pagasts, Turlavas pagasts, Vārmes pagasts
Kontaktpersona: Ginta Ivanovska
Tālrunis: +371 63321324, +371 25953523
e-pasts: ginta.ivanovska@gmail.com
www.darisimpasi.lv

 

 

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi" Darbības teritorija
Adrese: Sēlijas iela 25, 314.kab., Daugavpils, LV-5415 Ilūkstes novads, Subate ar lauku teritoriju, Ambeļu pagasts, Biķernieku pagasts, Demenes pagasts, Dubnas pagasts, Dvietes pagasts, Eglaines pagasts, Kalkūnes pagasts, Kalupes pagasts, Laucesas pagasts, Līksnas pagasts, Maļinovas pagasts, Medumu pagasts, Naujenes pagasts, Nīcgales pagasts, Salienas pagasts, Skrudalienas pagasts, Sventes pagasts, Tabores pagasts, Vaboles pagasts, Vecsalienas pagasts, Višķu pagasts
Kontaktpersona: Inga Krekele
Tālrunis: +371 654 25 089
e-pasts: inga.krekele@gmail.com
www.daugavpils.partneribas.lv

 

Biedrība "Īģes lauku partnerība" Darbības teritorija
Adrese: Rīgas iela 4, Aloja, Alojas novads, LV-4064 Aloja ar lauku teritoriju, Staicele ar lauku teritoriju, Braslavas pagasts, Brīvzemnieku pagasts
Kontaktpersona: Anita Gūtmane
Tālrunis: + 371 26481014
e-pasts: ige.aloja@inbox.lv
 

 

Biedrība Jūrkante Darbības teritorija
Adrese: Smilšu ielā 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033 Ainaži ar lauku teritoriju, Salacgrīva ar lauku teritoriju, Liepupes pagasts, Pāles pagasts, Skultes pagasts, Viļķenes pagasts
Kontaktpersona:  Dzintra Eizenberga
Tālrunis:  + 371 64071985,  + 371 29427095
e-pasts: dzintra.eizenberga@salacgriva.lv
www.jurkante.lv

 

Biedrība "Kandavas Partnerība" Darbības teritorija
Adrese: Talsu iela 11, Kandava, LV-3120 Kandavas novads, Irlavas pagasts, Pūres pagasts, Sēmes pagasts, Vānes pagasts, Zantes pagasts
Kontaktpersona:Inta Haferberga
Tālrunis:  + 371 28390394
e-pasts: intaha@inbox.lv
www.kandavaspartneriba.lv

 

 

Lauku partnerības"Upe 8" Darbības teritorija
Adrese: „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts  Degoles pagasts, Džūkstes pagasts, Jaunpils pagasts, Jaunsātu pagasts, Lestenes pagasts, Tumes pagasts, Viesatu pagasts
Kontaktpersona: Dzidra Krastiņa
Tālrunis: +371 29199878
e-pasts: dzidra.krastina@jaunpils.lv
 

 

 Biedrība Liepājas rajona partnerība

Darbības teritorija
Adrese: Krasta iela 12 (otrais stāvs), Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430 Aizpute, Durbes novads, Grobiņa, Sakas novads, Priekule, Aizputes pagasts, Bārtas pagasts, Bunkas pagasts, Cīravas pagasts, Dunalkas pagasts, Dunikas pagasts, Embūtes pagasts, Gaviezes pagasts, Gramzdas pagasts, Grobiņas pagasts, Kalētu pagasts, Kalvenes pagasts, Kazdangas pagasts, Lažas pagasts, Medzes pagasts, Nīcas pagasts, Otaņķu pagasts, Priekules pagasts, Rucavas pagasts, Vaiņodes pagasts, Vecpils pagasts, Vērgales pagasts, Virgas pagasts
Kontaktpersona:Santa Brāle
Tālrunis: +371 29164833
e-pasts: santa.brale@lrpartneriba.lv
www.lrpartneriba.lv

 

No Salacas līdz Rūjai Darbības teritorija
Adrese: Mūrmuižas 9. Valmiera, Lv 4201 Kārķu pagasts, Mazsalaca ar lauku teritoriju, Rūjiena, Bērzaines pagasts, Burtnieku pagasts, Ipiķu pagasts, Jeru pagasts, Kocēnu pagasts, Ķoņu pagasts, Lodes pagasts, Burtnieku novads, Naukšēnu pagasts, Ramatas pagasts, Rencēnu pagasts, Sēļu pagasts, Skaņkalnes pagasts, Valmieras pagasts, Vilpulkas pagasts 
Kontaktpersona:  Ojārs Beķeris
Tālrunis: +371 29456900
e-pasts: mpojars@inbox.lv 
www.nosalacaslidzrujai.lv

 

Biedrība Partnerība Daugavkrasts Darbības teritorija
Adrese: Gaismas iela 19, K.9, Ķekava, Ķekavas novads Baloži, Daugmales pagasts, Ķekavas pagasts
Kontaktpersona:   Māris Ozoliņš
Tālrunis: +371 29443386
e-pasts: maris.ozolins@kekava.lv
 

 

Biedrība "Partnerība Laukiem un Jūrai"  Darbības teritorija
Adrese: Pagastmāja”, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129  Engures pagasts, Lapmežciema novads, Slampes pagasts, Smārdes pagasts, Zentenes pagasts
Kontaktpersona: Ilze Turka
Tālrunis: +371 63192109, +371 29528441
e-pasts: ilze.tu@inbox.lv
www.plj.lv

 

Pierīgas partnerība Darbības teritorija
Adrese: Daugavas 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167 Olaines novads, Babītes novads, Mārupes novads
Kontaktpersona: Nadīna Millere
Tālrunis: +371 67149872
e-pasts: nadina.millere@marupe.lv
 

 

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon" Darbības teritorija
Adrese: Stacijas iela 7 (2.stāvs), Carnikava, LV-2163 Carnikavas novads
Kontaktpersona:  Edgards Pudzis
Tālrunis: +371 26458180
e-pasts: edgars.pudzis@carnikava.lv
www.biedribasernikon.lv

 

Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Zied zeme" Darbības teritorija
Adrese: Raiņa iela 11a, Lielvārde, LV 5070  Ogres novads (izņemot Ogres pilsētu) - Ogresgala pagasts, Ikšķiles novads, Ķeguma novads, Lielvārdes novads, Birzgales pagasts, Jumpravas pagasts, Krapes pagasts, Ķeipenes pagasts, Lauberes pagasts, Lēdmanes pagasts, Madlienas pagasts, Mazozolu pagasts, Meņģeles pagasts, Suntažu pagasts, Taurupes pagasts
Kontaktpersona:  Māris Cīrulis
Tālrunis:  + 371 29782159
e-pasts: maris@ziedzeme.lv
www.ziedzeme.lv

 

Biedrība Rēzeknes rajona kopienu partnerība Darbības teritorija
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV - 4601  Viļāni, Audriņu pagasts, Bērzgales pagasts, Čornajas pagasts, Dekšāres pagasts, Dricānu pagasts, Feimaņu pagasts, Gaigalavas pagasts, Griškānu pagasts, Ilzeskalna pagasts, Kantinieku pagasts, Kaunatas pagasts, Lendžu pagasts, Lūznavas pagasts, Maltas pagasts, Mākoņkalna pagasts, Nagļu pagasts, Nautrēnu pagasts, Ozolaines pagasts, Ozolmuižas pagasts, Pušas pagasts, Rikavas pagasts, Sakstagala pagasts, Silmalas pagasts, Sokolku pagasts, Stoļerovas pagasts, Stružānu pagasts, Vērēmu pagasts, Viļānu pagasts
Kontaktpersona:  Ineta Dzerkale
Tālrunis: +371 26363497
e-pasts: partneriba@rezeknesnovads.lv
www.rezeknespartneriba.lv/

 

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība Darbības teritorija
Adrese: Birzes iela 4, Allaži, LV-2154 Saulkrasti ar lauku teritoriju, Siguldas novads, Vangaži, Allažu pagasts, Inčukalna novads, Krimuldas pagasts,  Mālpils pagasts, Sējas novads
Kontaktpersona:  Inese Pikaļova 
Tālrunis: +371 67970250, +371 26423616
e-pasts: rrlab@inbox.lv
www.rrlab.lv

 

Ropažu Garkalnes Partnerība Darbības teritorija
Adrese: Sporta 2 (k. 2), Ropažu nov., Ropaži, LV-2135 Ropažu novads
Kontaktpersona: Santa Ezertēva
Tālrunis: +371 29210007
e-pasts: santa.ezerteva@inbox.lv
 www.ropazi.lv

 

Biedrība "12 krasti"  Darbības teritorija
Adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601  Piltene ar lauku teritoriju, Jūrkalnes pagasts, Užavas pagasts, Vārves pagasts, Ziru pagasts, Zlēku pagasts
Kontaktpersona: Evita Roģe
Tālrunis: +371 63629459, +371 29295234
e-pasts: evita.roge@ventspilsnd.lv
-

 

Biedrība "Stopiņu un Salaspils Partnerība" Darbības teritorija
Adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130 Salaspils novads (izņemot Salaspils pilsētu), Stopiņu novads
Kontaktpersona: Santa Podgaiska
Tālrunis:  + 371 26330025
e-pasts: santa.podgaiska@stopini-salaspils.lv
www.stopini-salaspils.lv

 

Biedrība „Talsu rajona partnerība” Darbības teritorija
Adrese: Kr. Valdemāra 21a, Talsi, LV-3201 Talsi, Sabiles novads, Stende, Valdemārpils ar lauku teritoriju, Balgales pagasts, Ģibuļu pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes pagasts, Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Mērsraga pagasts, Rojas pagasts, Strazdes pagasts, Vandzenes pagasts, Virbu pagasts
Kontaktpersona: Lolita Pļaviņa
Tālrunis: +371 22328884
e-pasts: talsu.partneriba@inbox.lv
http://www.talsupartneriba.lv/

 

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" Darbības teritorija
Adrese: Braslas iela-2, Straupe, Pārgaujas novads, LV-4152 Stalbes pagasts, Straupes pagasts, Limbaži, Katvaru pagasts, Lēdurgas pagasts, Limbažu pagasts, Umurgas pagasts, Vidrižu pagasts, Dikļu pagasts, Vaidavas pagasts, Zilākalna pagasts
Kontaktpersona: Līga Kārkliņa
Tālrunis: +371 26137342
e-pasts: Liga@brasla.lv
http://brasla.lv/

 

Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” Darbības teritorija
Adrese: Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Dundagas pagasts, Īves pagasts, Kolkas pagasts, Lubes pagasts,  Valdgales pagasts, Ances pagasts, Popes pagasts, Puzes pagasts, Tārgales pagasts, Ugāles pagasts, Usmas pagasts
Kontaktpersona: Gunta Abaja
Tālrunis: +371 29172814
e-pasts: zba@dundaga.lv
http://www.ziemelkurzeme.lv/

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.