Kontaktinformācija

Biedrība Abulas lauku partnerība Darbības teritorija
Adrese: Cēsu iela 9, Blome, Smiltenes nov., Latvija, LV-4707 Smiltene, Bilskas pagasts, Blomes pagasts, Brantu pagasts, Launkalnes pagasts, Palsmanes pagasts, Smiltenes pagasts, Variņu pagasts
Kontaktpersona: Svetlana Rozīte
Tālrunis: + 371 28368431
e-pasts: abulas_lp@inbox.lv
www.abulas.lv

 

Biedrība Aizkraukles rajona partnerība Darbības teritorija
Adrese: Lāčplēša ielā 1- 52 kab., Aizkraukle, LV – 5101 Aizkraukles novads, Jaunjelgava ar lauku teritoriju, Pļaviņas, Aiviekstes pagasts, Bebru pagasts, Daudzeses pagasts, Iršu pagasts, Klintaines pagasts, Kokneses pagasts, Kurmenes pagasts, Mazzalves pagasts, Neretas pagasts, Pilskalnes pagasts, Seces pagasts, Sērenes pagasts, Skrīveru pagasts, Staburaga pagasts, Sunākstes pagasts, Valles pagasts, Vietalvas pagasts, Zalves pagasts
Kontaktpersona:  Alda Paura
Tālrunis: +371 65121978, +371 29487108
e-pasts: alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv
www.aizkrauklespartneriba.lv

 

Biedrība Alūksnes lauku partnerība Darbības teritorija
Adrese: Dārza iela 8a, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Alūksne, Ape ar lauku teritoriju, Alsviķu pagasts, Annas pagasts, Ilzenes pagasts, Jaunalūksnes pagasts, Jaunannas pagasts, Jaunlaicenes pagasts, Kalncempju pagasts, Liepnas pagasts, Malienas pagasts, Mālupes pagasts, Mārkalnes pagasts, Pededzes pagasts, Trapenes pagasts, Veclaicenes pagasts, Zeltiņu pagasts, Ziemera pagasts

 

Kontaktpersona:Inga Prilužnija
Tālrunis: +371 64321132, +371 29422952
e-pasts: partneriba@aluksne.lv

 

 

 

Biedrība Baldones Partnerība  Darbības teritorija
Adrese: Pārrupes, Baldone, Baldones nov., LV-2125  Baldone ar lauku teritoriju 
Kontaktpersona: Inese Lagzdiņa 
Tālrunis: +371 26328940
e-pasts: inese.lagzdina@baldone.lv
www.baldonespartneriba.lv

 

Biedrība "Ziemeļlatgales partnerība" (iepriekš biedrība "Balvu rajona partnerība") Darbības teritorija
Adrese: Brīvības iela 48, Balvi, Balvu novads, LV-4501  Balvi, Viļaka, Baltinavas pagasts, Balvu pagasts, Bērzkalnes pagasts, Bērzpils pagasts, Briežuciema pagasts, Krišjāņu pagasts, Kubuļu pagasts, Kupravas pagasts, Lazdukalna pagasts, Lazdulejas pagasts, Medņevas pagasts, Rugāju pagasts, Susāju pagasts, Šķilbēnu pagasts, Tilžas pagasts, Vectilžas pagasts, Vecumu pagasts, Vīksnas pagasts, Žīguru pagasts
Kontaktpersona: Svetlana Tomsone
Tālrunis: +371 26691977
e-pasts: svetlana.tomsone@gmail.com
www.balvi.partneribas.lv

 

Bauskas rajona lauku partnerība Darbības teritorija
Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, LV-3901  Bauska, Bārbeles pagasts, Brunavas pagasts, Ceraukstes pagasts, Codes pagasts, Dāviņu pagasts, Gailīšu pagasts, Iecavas novads, Īslīces pagasts, Mežotnes pagasts, Rundāles pagasts, Skaistkalnes pagasts, Stelpes pagasts, Svitenes pagasts, Vecsaules pagasts, Vecumnieku pagasts, Viesturu pagasts
Kontaktpersona: Ieva Jermuša
Tālrunis: +371 20095189
e-pasts: lauva.ieva@inbox.lv 
www.bauskaspartneriba.lv

 

Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība Darbības teritorija
Adrese: Jāņa Poruka 8/317, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 Līgatne, Amatas novads, Drustu pagasts, Dzērbenes pagasts, Inešu pagasts, Jaunpiebalgas pagasts, Kaives pagasts, Liepas pagasts, Līgatnes pagasts, Mārsnēnu pagasts, Nītaures pagasts, Priekuļu pagasts, Raiskuma pagasts, Raunas pagasts, Skujenes pagasts, Taurenes pagasts, Vaives pagasts, Vecpiebalgas pagasts, Veselavas pagasts, Zaubes pagasts, Zosēnu pagasts
Kontaktpersona:  Daiga Rubene
Tālrunis: +371 29128813
e-pasts: cesis@partneriba.lv
www.partneriba.lv

 

Biedrība Darīsim paši! Darbības teritorija
Adrese: Pilsētas laukums 3, Kuldīga, LV - 3301 Kuldīga, Skrunda ar lauku teritoriju, Alsungas pagasts, Ēdoles pagasts, Gudenieku pagasts, Īvandes pagasts, Kabiles pagasts, Kurmāles pagasts, Laidu pagasts, Nīkrāces pagasts, Padures pagasts, Pelču pagasts, Raņķu pagasts, Rendas pagasts, Rudbāržu pagasts, Rumbas pagasts, Snēpeles pagasts, Turlavas pagasts, Vārmes pagasts
Kontaktpersona: Ginta Ivanovska
Tālrunis: +371 63321324, +371 25953523
e-pasts: ginta.ivanovska@gmail.com
www.darisimpasi.lv

 

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi" Darbības teritorija
Adrese: Sēlijas iela 25, 314.kab., Daugavpils, LV-5415  Ilūkstes novads, Subate ar lauku teritoriju, Ambeļu pagasts, Biķernieku pagasts, Demenes pagasts, Dubnas pagasts, Dvietes pagasts, Eglaines pagasts, Kalkūnes pagasts, Kalupes pagasts, Laucesas pagasts, Līksnas pagasts, Maļinovas pagasts, Medumu pagasts, Naujenes pagasts, Nīcgales pagasts, Salienas pagasts, Skrudalienas pagasts, Sventes pagasts, Tabores pagasts, Vaboles pagasts, Vecsalienas pagasts, Višķu pagasts
Kontaktpersona: Inga Krekele
Tālrunis: +371 654 25 089
e-pasts: inga.krekele@gmail.com
www.daugavpils.partneribas.lv

 

Biedrība „Dobeles rajona lauku partnerība” Darbības teritorija
Adrese: Uzvaras 2, Dobele, LV-3701 Dobele, Auce ar lauku teritorija, Annenieku pagasts, Auru pagasts, Bēnes pagasts, Bērzes pagasts, Bikstu pagasts, Dobeles pagasts, Īles pagasts, Jaunbērzes pagasts, Krimūnu pagasts, Lielauces pagasts, Naudītes pagasts, Penkules pagasts, Tērvetes novads, Ukru pagasts, Vītiņu pagasts, Zebrenes pagasts
Kontaktpersona: Dace Vilmane
Tālrunis: +371 29187113
e-pasts: dace.vilmane@dobelespartneriba.lv
www.dobelespartneriba.lv/

 

Biedrība Gaujas Partnerība Darbības teritorija
Adrese: Gaujas iela 33a, Ādaži, Ādažu novads, LV–2164  Ādažu novads    
KontaktpersonaGunta Dundure
Tālrunis: +371 26566190
e-pasts: gaujaspartneriba@inbox.lv
www.gaujaspartneriba.lv

 

Biedrība "Īģes lauku partnerība" Darbības teritorija
Adrese: Rīgas iela 4, Aloja, Alojas novads, LV-4064 Aloja ar lauku teritoriju, Staicele ar lauku teritoriju, Braslavas pagasts, Brīvzemnieku pagasts
Kontaktpersona: Liesma Rudzinska
Tālrunis:  + 371 29418021
e-pasts: ige.aloja@inbox.lv
 

 

Lauku partnerība "Lielupe" Darbības teritorija
Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 Kalnciems ar lauku teritoriju, Elejas pagasts, Glūdas pagasts, Jaunsvirlaukas pagasts, Lielplatones pagasts, Līvbērzes pagasts, Ozolnieku novads, Platones pagasts, Sesavas pagasts, Svētes pagasts, Valgundes novads, Vilces pagasts, Vircavas pagasts, Zaļenieku pagasts
Kontaktpersona: Līga Švānberga
Tālrunis: +371 26399946
e-pasts: lielupe@partneribalielupe.lv
www.partneribalielupe.lv

 

Biedrība Jūrkante Darbības teritorija
Adrese: Rīgas iela 2B, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033 Ainaži ar lauku teritoriju, Salacgrīva ar lauku teritoriju, Liepupes pagasts, Pāles pagasts, Skultes pagasts, Viļķenes pagasts
Kontaktpersona:  Dzintra Eizenberga
Tālrunis:    + 371 29427095
e-pasts: dzintra.eizenberga@salacgriva.lv
www.jurkante.lv

 

Biedrība "Kandavas Partnerība" Darbības teritorija
Adrese: Talsu iela 11, Kandava, LV-3120 Kandavas novads, Irlavas pagasts, Pūres pagasts, Sēmes pagasts, Vānes pagasts, Zantes pagasts
Kontaktpersona: Inta Haferberga
Tālrunis:  + 371 28390394
e-pasts: intaha@inbox.lv
www.kandavaspartneriba.lv

 

Biedrība "Krāslavas rajona partnerība" Darbības teritorija
Adrese: Skolas iela 7, Krāslava, LV 5601 Krāslavas novads, Dagda, Andrupenes pagasts, Andzeļu pagasts, Asūnes pagasts, Aulejas pagasts, Bērziņu pagasts, Dagdas pagasts, Ezernieku pagasts, Grāveru pagasts, Indras pagasts, Izvaltas pagasts, Kalniešu pagasts, Kaplavas pagasts, Kastuļinas pagasts, Kombuļu pagasts, Konstantinovas pagasts, Ķepovas pagasts, Piedrujas pagasts, Robežnieku pagasts, Skaistas pagasts, Svariņu pagasts, Šķaunes pagasts, Šķeltovas pagasts, Ūdrīšu pagasts
Kontaktpersona: Aina Dzalbe
Tālrunis:  + 371 26195753
e-pasts: aina.dzalbe@inbox.lv
www.kraslavaspartneriba.lv

 

Biedrība „Lauku partnerība „Sēlija”” Darbības teritorija
Adrese: Skolas 16a, Aknīste, LV-5208 Aknīste ar lauku teritoriju, Viesīte ar lauku teritoriju, Asares pagasts, Atašienes pagasts, Ābeļu pagasts, Dignājas pagasts, Dunavas pagasts, Elkšņu pagasts, Gārsenes pagasts, Kalna pagasts, Krustpils pagasts, Kūku pagasts, Leimaņu pagasts, Mežāres pagasts, Rites pagasts, Rubenes pagasts, Salas pagasts, Saukas pagasts, Sēlpils pagasts, Variešu pagasts, Vīpes pagasts, Zasas pagasts
Koordinatore: Skaidrīte Medvecka
Tālrunis: +371 65236604
e-pasts: sk_medvecka@inbox.lv
 

 

Lauku partnerības"Upe 8" Darbības teritorija
Adrese: „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts  Degoles pagasts, Džūkstes pagasts, Jaunpils pagasts, Jaunsātu pagasts, Lestenes pagasts, Tumes pagasts, Viesatu pagasts
Kontaktpersona:  Dzidra Krastiņa
Tālrunis: +371 29199878
e-pasts: dzidra.krastina@jaunpils.lv
 

 

Biedrība Lauku partnerība Ziemeļgauja Darbības teritorija
Adrese: Valkas iela 16, Strenči, Strenču novads, LV - 4730  Gaujienas pagasts, Virešu pagasts, Valka, Seda ar lauku teritoriju, Strenči, Ērģemes pagasts, Ēveles pagasts, Grundzāles pagasts, Jērcēnu pagasts, Plāņu pagasts, Trikātas pagasts, Valkas pagasts, Vijciema pagasts, Zvārtavas pagasts, Brenguļu pagasts, Kauguru pagasts
Kontaktpersona:  Rūta Zepa
Tālrunis: +371 29163859
e-pasts: ziemelgauja@gmail.com
www.zgauja.lv

 

Biedrība Liepājas rajona partnerība Darbības teritorija
Adrese: Krasta iela 12 (otrais stāvs), Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430 Aizpute, Durbes novads, Grobiņa, Sakas novads, Priekule, Aizputes pagasts, Bārtas pagasts, Bunkas pagasts, Cīravas pagasts, Dunalkas pagasts, Dunikas pagasts, Embūtes pagasts, Gaviezes pagasts, Gramzdas pagasts, Grobiņas pagasts, Kalētu pagasts, Kalvenes pagasts, Kazdangas pagasts, Lažas pagasts, Medzes pagasts, Nīcas pagasts, Otaņķu pagasts, Priekules pagasts, Rucavas pagasts, Vaiņodes pagasts, Vecpils pagasts, Vērgales pagasts, Virgas pagasts
Kontaktpersona: Inita Ate
Tālrunis: +371 26595623, +371 63491806
e-pasts: inita.ate@lrpartneriba.lv
www.lrpartneriba.lv

 

Biedrība „Ludzas rajona partnerība” Darbības teritorija
Adrese: Raiņa iela 16- 419.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701 Ludza, Kārsava, Zilupes novads, Blontu pagasts, Briģu pagasts, Ciblas novads, Cirmas pagasts, Goliševas pagasts, Isnaudas pagasts, Istras pagasts, Lauderu pagasts, Malnavas pagasts, Mežvidu pagasts, Mērdzenes pagasts, Nirzas pagasts, Ņukšu pagasts, Pasienes pagasts, Pildas pagasts, Pureņu pagasts, Pušmucovas pagasts, Rundēnu pagasts, Salnavas pagasts, Zvirgzdenes pagasts
Kontaktpersona: Sandra Palma
Tālrunis: +371 29413335
e-pasts: ludzaspartneriba@apollo.lv
www.ludzaspartneriba.lv/

 

Nodibinājums Madonas novada fonds Darbības teritorija
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV - 4801 Teritorija: Madona, Cesvaine ar lauku teritoriju, Lubānas novads, Varakļāni, Aronas pagasts, Barkavas pagasts, Bērzaunes pagasts, Dzelzavas pagasts, Ērgļu novads, Kalsnavas pagasts, Lazdonas pagasts, Liezēres pagasts, Ļaudonas pagasts, Mārcienas pagasts, Mētrienas pagasts, Murmastienes pagasts, Ošupes pagasts, Praulienas pagasts, Sarkaņu pagasts, Varakļānu pagasts, Vestienas pagasts    
Kontaktpersona:  Jogita Baune
Tālrunis: +371 26647671
e-pasts: jogitabaune@inbox.lv
www.madona.lv

 

No Salacas līdz Rūjai Darbības teritorija
Adrese: Mūrmuižas 9. Valmiera, Lv 4201 Kārķu pagasts, Mazsalaca ar lauku teritoriju, Rūjiena, Bērzaines pagasts, Burtnieku pagasts, Ipiķu pagasts, Jeru pagasts, Kocēnu pagasts, Ķoņu pagasts, Lodes pagasts, Burtnieku novads, Naukšēnu pagasts, Ramatas pagasts, Rencēnu pagasts, Sēļu pagasts, Skaņkalnes pagasts, Valmieras pagasts, Vilpulkas pagasts 
Kontaktpersona:  Daiga Siliņa
Tālrunis: +371 29188612
e-pasts: vidzeme@llkc.lv 
www.nosalacaslidzrujai.lv

 

Biedrība Partnerība Daugavkrasts Darbības teritorija
Adrese: Gaismas iela 19, K.9, Ķekava, Ķekavas novads  Baloži, Daugmales pagasts, Ķekavas pagasts
Kontaktpersona:   Māris Ozoliņš
Tālrunis: +371 29443386
e-pasts: maris.ozolins@kekava.lv
 

 

Biedrība "Partnerība Laukiem un Jūrai"  Darbības teritorija
Adrese: Pagastmāja”, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129  Engures pagasts, Lapmežciema novads, Slampes pagasts, Smārdes pagasts, Zentenes pagasts
Kontaktpersona:  Inga Reiniņa
Tālrunis: +371 63192244, +371 26416858
e-pasts: i.reinina@inbox.lv
www.plj.lv

 

Pierīgas partnerība Darbības teritorija
Adrese: Daugavas 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167 Olaines novads, Babītes novads, Mārupes novads
Kontaktpersona: Jolanta Ivanova
Tālrunis: +371 28644888
e-pasts: jolanta@pierigaspartneriba.lv
 

 

Preiļu rajona partnerība Darbības teritorija
Adrese: Kooperatīva iela 6, Preiļi LV-5301 Preiļu novads, Līvānu novads, Aglonas pagasts, Jersikas pagasts, Pelēču pagasts, Riebiņu novads, Rudzātu pagasts, Saunas pagasts, Sutru pagasts, Vārkavas novads, Vārkavas pagasts
Kontaktpersona: Valija Vaivode
Tālrunis: +371 22026684; +371 65321603
e-pasts: preilupartneriba@inbox.lv
www.preilupartneriba.lv

 

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon" Darbības teritorija
Adrese: Stacijas iela 7 (2.stāvs), Carnikava, LV-2163 Carnikavas novads
Kontaktpersona:  Āris Ādlers
Tālrunis: +371 26468620
e-pasts: aris.adlers@gmail.com    
www.juraszeme.lv

 

Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Zied zeme" Darbības teritorija
Adrese: Raiņa iela 11a, Lielvārde, LV 5070 Ogres novads (izņemot Ogres pilsētu) - Ogresgala pagasts, Ikšķiles novads, Ķeguma novads, Lielvārdes novads, Birzgales pagasts, Jumpravas pagasts, Krapes pagasts, Ķeipenes pagasts, Lauberes pagasts, Lēdmanes pagasts, Madlienas pagasts, Mazozolu pagasts, Meņģeles pagasts, Suntažu pagasts, Taurupes pagasts
Kontaktpersona:  Māris Cīrulis
Tālrunis:  + 371 29782159
e-pasts: maris@ziedzeme.lv
www.ziedzeme.lv

 

Biedrība Rēzeknes rajona kopienu partnerība Darbības teritorija
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV - 4601  Viļāni, Audriņu pagasts, Bērzgales pagasts, Čornajas pagasts, Dekšāres pagasts, Dricānu pagasts, Feimaņu pagasts, Gaigalavas pagasts, Griškānu pagasts, Ilzeskalna pagasts, Kantinieku pagasts, Kaunatas pagasts, Lendžu pagasts, Lūznavas pagasts, Maltas pagasts, Mākoņkalna pagasts, Nagļu pagasts, Nautrēnu pagasts, Ozolaines pagasts, Ozolmuižas pagasts, Pušas pagasts, Rikavas pagasts, Sakstagala pagasts, Silmalas pagasts, Sokolku pagasts, Stoļerovas pagasts, Stružānu pagasts, Vērēmu pagasts, Viļānu pagasts
Kontaktpersona:   Ineta Dzerkale
Tālrunis: +371 26363497
e-pasts: partneriba@rezeknesnovads.lv
www.rezeknespartneriba.lv

 

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība Darbības teritorija
Adrese: Birzes iela 4, Allaži, LV-2154  Saulkrasti ar lauku teritoriju, Siguldas novads, Vangaži, Allažu pagasts, Inčukalna novads, Krimuldas pagasts,  Mālpils pagasts, Sējas novads
Kontaktpersona:  Inese Pikaļova 
Tālrunis: +371 67970250, +371 26423616
e-pasts: rrlab@inbox.lv
www.rrlab.lv

 

Ropažu Garkalnes Partnerība Darbības teritorija
Adrese: Sporta 2 (k. 2), Ropažu nov., Ropaži, LV-2135  Ropažu novads
Kontaktpersona:  Santa Ezertēva
Tālrunis: +371 29210007
e-pasts: santa.ezerteva@inbox.lv
 www.ropazi.lv

  

Saldus rajona attīstības biedrība Darbības teritorija
Adrese: Avotu iela 12, Saldus, LV–3800  Saldus, Brocēnu novads, Ezeres pagasts, Jaunauces pagasts, Jaunlutriņu pagasts, Kursīšu pagasts, Lutriņu pagasts, Nīgrandes pagasts, Novadnieku pagasts, Pampāļu pagasts, Rubas pagasts, Saldus pagasts, Šķēdes pagasts, Vadakstes pagasts, Zaņas pagasts, Zirņu pagasts, Zvārdes pagasts
Kontaktpersona:   Sandra Fridrihsone
Tālrunis: +371 29494781
e-pasts: sandra.fridrihsone@kurzemesregions.lv
https://srab.lv/

 

Biedrība „Sateka” Darbības teritorija
Adrese: Ābeļu iela 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
Gulbene, Beļavas pagasts, Daukstu pagasts, Druvienas pagasts, Galgauskas pagasts, Jaungulbenes pagasts, Lejasciema pagasts, Litenes pagasts, Lizuma pagasts, Līgo pagasts, Rankas pagasts, Stāmerienas pagasts, Stradu pagasts,Tirzas pagasts
Kontaktpersona: Daiga Gargurne
Tālrunis: +371 26330257, +371 29177019
e-pasts: daiga@sateka.lv
 www.sateka.lv

 

Biedrība "12 krasti"  Darbības teritorija
Adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 Piltene ar lauku teritoriju, Jūrkalnes pagasts, Užavas pagasts, Vārves pagasts, Ziru pagasts, Zlēku pagasts
Kontaktpersona: Evita Roģe
Tālrunis: +371 63629459, +371 29295234
e-pasts: evita.roge@ventspilsnd.lv
 

 

Biedrība "Stopiņu un Salaspils Partnerība" Darbības teritorija
Adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130 Salaspils novads (izņemot Salaspils pilsētu), Stopiņu novads
Kontaktpersona: Santa Podgaiska
Tālrunis:  + 371 26330025
e-pasts: santa.podgaiska@stopini-salaspils.lv
www.stopini-salaspils.lv

 

Biedrība „Talsu rajona partnerība” Darbības teritorija
Adrese: Kr. Valdemāra 21a, Talsi, LV-3201 Talsi, Sabiles novads, Stende, Valdemārpils ar lauku teritoriju, Balgales pagasts, Ģibuļu pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes pagasts, Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Mērsraga pagasts, Rojas pagasts, Strazdes pagasts, Vandzenes pagasts, Virbu pagasts
Kontaktpersona: Antra Jaunskalže
Tālrunis: +371 29193595
e-pasts: talsu.partneriba@inbox.lv
www.talsupartneriba.lv

 

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" Darbības teritorija
Adrese: Braslas iela-2, Straupe, Pārgaujas novads, LV-4152 Stalbes pagasts, Straupes pagasts, Limbaži, Katvaru pagasts, Lēdurgas pagasts, Limbažu pagasts, Umurgas pagasts, Vidrižu pagasts, Dikļu pagasts, Vaidavas pagasts, Zilākalna pagasts
Kontaktpersona: Līga Kārkliņa
Tālrunis: +371 26137342
e-pasts: Liga@brasla.lv
www.brasla.lv

 

Biedrība „Partnerība „Zaļā vārna”” Darbības teritorija
Adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024  Garkalnes novads    
Kontaktpersona:  Gundars Krievs
Tālrunis: +371 29426797
e-pasts: gundars.krievs@garkalne.lv
 

 

Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” Darbības teritorija
Adrese: Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Dundagas pagasts, Īves pagasts, Kolkas pagasts, Lubes pagasts,  Valdgales pagasts, Ances pagasts, Popes pagasts, Puzes pagasts, Tārgales pagasts, Ugāles pagasts, Usmas pagasts
Kontaktpersona: Gunta Abaja
Tālrunis: +371 29172814
e-pasts: zba@dundaga.lv
www.ziemelkurzeme.lv

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.