Biedrība "Preiļu rajona partnerība"

Stratēģija

Rīcības plāns

Projektu iesniegumu vērtēšanas vadlīnijas

10.kārta (27.01.2022.-27.02.2022.) noslēgusies

2.1.rīcība "Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)"

2.2.rīcība "Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana"

2.3.rīcība "Atpūta un brīvais laiks (kultūra, sports, pašdarbība)"

Sludinājums

Projekta pašnovērtējums

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta (03.01.2022.-03.08.2022.) noslēgusies

Ar 31.05.2022. tiek apturēta nepārtrauktā projektu iesniegšana, jo ir sasniegti 80% no pieejamā finansējuma. Projektu pieteikumus var iesniegt līdz 30.06.2022. 

1.1.rīcība "Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas, darbinieku apmācības un kvalifikācija" 

Sludinājums

Sludinājums par kārtas apturēšanu

Projekta pašnovērtējums

9.kārta (08.06.2021.-08.07.2021.)

1.1.rīcība "Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas" 

Sludinājums

Projekta pašnovērtējums

8.kārta (05.12.2020.-05.01.2021.) noslēgusies

1.1.rīcība "Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas" 

Sludinājums

Projekta pašnovērtējums

7.kārta (15.06.2020.-15.07.2020.) noslēgusies

1.1.rīcība "Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas" 

Sludinājums

Projekta pašnovērtējums

6.kārta (15.06.2020.-15.07.2020.) noslēgusies

2.1.rīcība "Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)"

2.2.rīcība "Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana"

2.3.rīcība "Atpūta un brīvais laiks (kultūra, sports, pašdarbība)"

Sludinājums

Projekta pašnovērtējums

5.kārta (09.09.2019. -09.10.2019.) noslēgusies 

2.1.rīcība "Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)"

2.2.rīcība "Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana"

2.3.rīcība "Atpūta un brīvais laiks (kultūra, sports, pašdarbība)"

Sludinājums

Projekta pašnovērtējums

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta (30.04.2019. - 31.12.2019.) noslēgusies 

1.1.rīcība "Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas, darbinieku apmācības un kvalifikācija" 

Sludinājums

Projekta pašnovērtējums

4.kārta (15.01.2018. - 15.02.2018.) noslēgusies

1.1.rīcība "Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas" 

2.1.rīcība "Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)"

2.2.rīcība "Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana"

2.3.rīcība "Atpūta un brīvais laiks (kultūra, sports, pašdarbība)"

Sludinājums

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta (28.04.2017. - 15.01.2018.) noslēgusies

1.2.rīcība "Darbinieku apmācības un kvalifikācija"

Sludinājums par kārtas apturēšanu

Sludinājums

3.kārta (15.05.2017. - 15.06.2017.) noslēgusies

2.1.rīcība "Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)"

2.2.rīcība "Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana"

2.3.rīcība "Atpūta un brīvais laiks (kultūra, sports, pašdarbība)"

Sludinājums

2.kārta (28.04.2017. - 29.05.2017.) noslēgusies

1.1.rīcība "Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas" 

Sludinājums

1.kārta (15.04.2016. - 16.05.2016.) noslēgusies

1.1.rīcība "Atbalsts produktu un pakalpojumu attīstībai PRP teritorijā dažādās tautsaimniecības nozarēs" 

1.2.rīcība "Atbalsts uzņēmējdarbību veicinošām privātām iniciatīvām"

2.1.rīcība "Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm neformālās izglītības pakalpojumu attīstībai, sociālās aprūpes un aizsardzības, veselības saglabāšanas un rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai"

2.2.rīcība "Atbalsts kultūras, sporta, atpūtas un saturīga brīvā laika pakalpojumu attīstībai un lauku dzīves telpu pievilcības saglabāšanai" 

2.3.rīcība "Atbalsts vietējo iniciatīvas grupu, pašvaldību un NVO iniciatīvām apkārtējās vides kvalitātes un pieejamības veicināšanā"

Sludinājums

Kontaktinformācija

Darbības teritorija

Adrese: Tirgus laukums 1, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301

Preiļi, Aizkalnes pagasts, Pelēču pagasts, Saunas pagasts, Preiļu pagasts, Līvāni, Rožupes pagasts, Jersikas pagasts, Turku pagasts, Rudzātu pagasts, Sutru pagasts, Riebiņu pagasts, Rušonas pagasts, Galēnu pagasts, Sīļukalna pagasts, Stabulnieku pagasts, Silajāņu pagasts, Vārkavas pagasts, Upmalas pagasts, Rožkalnu pagasts, Aglonas pagasts.

Kontaktpersona: Valija Vaivode

Tālrunis: +371 22026684; +371 65321603

e-pasts: preilupartneriba@inbox.lv

http://www.preilupartneriba.lv/

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.