Biedrība "Ziemeļlatgales partnerība" (iepriekš biedrība "Balvu rajona partnerība")

Stratēģija

Rīcības plāns

11.kārta (21.07.2022.-21.08.2022.) noslēgusies

R.1.1. “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

Sludinājums

Pašnovērtējums par projekta atbilstību

10.kārta (17.01.2022.-17.02.2022.) noslēgusies

R.2.1. “Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojuma pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”

Sludinājums

Pašnovērtējums par projekta atbilstību

9.kārta (22.11.2021.-22.12.2021.) noslēgusies

R.1.1. “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

R.1.2. “Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai”

Sludinājums

Pašnovērtējums par projekta atbilstību 1.1.

Pašnovērtējums par projekta atbilstību 1.2.

8.kārta (28.08.2020. - 28.09.2020.) noslēgusies

R.1.1. “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

R.1.2. “Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai”

Sludinājums

Pašnovērtējums par projekta atbilstību

7.kārta (11.11.2019. - 11.12.2019.) noslēgusies 

R.2.1. “Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojuma pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”

R.2.6. “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”

Sludinājums

Pašnovērtējums par projekta atbilstību

6.kārta (10.06.2019. - 10.07.2019.) noslēgusies

R.1.1. “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

R.1.2. “Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai”

Sludinājums

Pašnovērtējums par projekta atbilstību

5.kārta (25.02.2019. - 25.03.2019.) noslēgusies

R.2.1. “Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojuma pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”

R.2.6. “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”

R.2.7. “Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana”

Sludinājums

Pašnovērtējums par projekta atbilstību

4.kārta (15.12.2017. - 15.01.2018.) noslēgusies

R.1.1. “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

R.1.2. “Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai”

Sludinājums

Pašnovērtējums par projekta atbilstību

3.kārta (28.08.2017. - 28.09.2017.) noslēgusies

R.2.1. “Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”

R.2.6. “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”

Sludinājums

2.kārta (28.03.2017. - 28.04.2017.) noslēgusies

R.1.1. “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

R.1.2. “Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai”

Sludinājums

1.kārta (18.04.2016. - 18.05.2016.) noslēgusies

R.1.1. “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

R.1.2. “Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai”

R.2.1. “Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”

R.2.2. “Baltinavas vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana”

R.2.3. “Dabas parka “Balkanu kalni” tūrisma un sporta piedāvājumu pilnveidošana”

R.2.4. “Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana”

R.2.5. “Arhitektūras pieminekļa „Bēržu kapu kapliča” atjaunošana”

R.2.6. “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”

R.2.7. “Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana”

Sludinājums

Kontaktinformācija

Darbības teritorija

Adrese: Tautas iela 1, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Balvi, Viļaka, Baltinavas pagasts, Balvu pagasts, Bērzkalnes pagasts, Bērzpils pagasts, Briežuciema pagasts, Kubulu pagasts, Kupravas pagasts, Lazdukalna pagasts, Lazdulejas pagasts, Medņevas pagasts, Rugāju pagasts, Susāju pagasts, Šķilbēnu pagasts, Tilžas pagasts, Vectilžas pagasts, Krišjāņu pagasts, Vecumu pagasts, Vīksnas pagasts, Žīguru pagasts

Kontaktpersona: Ieva Leišavniece

Tālrunis:+371 29134410

 

e-pasts:balvurajpartneriba@gmail.com

www.balvi.partneribas.lv

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.