Biedrība "Ziemeļlatgales partnerība" (iepriekš biedrība "Balvu rajona partnerība")

Stratēģija

Rīcības plāns

8.kārta (28.08.2020. - 28.09.2020.) noslēgusies

R.1.1. “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

R.1.2. “Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai”

Sludinājums

Pašnovērtējums par projekta atbilstību

7.kārta (11.11.2019. - 11.12.2019.) noslēgusies 

R.2.1. “Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojuma pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”

R.2.6. “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”

Sludinājums

Pašnovērtējums par projekta atbilstību

6.kārta (10.06.2019. - 10.07.2019.) noslēgusies

R.1.1. “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

R.1.2. “Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai”

Sludinājums

Pašnovērtējums par projekta atbilstību

5.kārta (25.02.2019. - 25.03.2019.) noslēgusies

R.2.1. “Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojuma pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”

R.2.6. “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”

R.2.7. “Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana

Sludinājums

Pašnovērtējums par projekta atbilstību

4.kārta (15.12.2017. - 15.01.2018.) noslēgusies

R.1.1. “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

R.1.2. “Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai”

Sludinājums

Pašnovērtējums par projekta atbilstību

3.kārta (28.08.2017. - 28.09.2017.) noslēgusies

R.2.1. “Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”

R.2.6. “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”

Sludinājums

2.kārta (28.03.2017. - 28.04.2017.) noslēgusies

R.1.1. “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

R.1.2. “Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai”

Sludinājums

1.kārta (18.04.2016. - 18.05.2016.) noslēgusies

R.1.1. “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

R.1.2. “Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai”

R.2.1. “Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”

R.2.2. “Baltinavas vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana”

R.2.3. “Dabas parka “Balkanu kalni” tūrisma un sporta piedāvājumu pilnveidošana”

R.2.4. “Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana”

R.2.5. “Arhitektūras pieminekļa „Bēržu kapu kapliča” atjaunošana”

R.2.6. “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

R.2.7. “Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana

Sludinājums

Kontaktinformācija

Darbības teritorija

Adrese: Tautas iela 1, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Balvi, Viļaka, Baltinavas pagasts, Balvu pagasts, Bērzkalnes pagasts, Bērzpils pagasts, Briežuciema pagasts, Kubulu pagasts, Kupravas pagasts, Lazdukalna pagasts, Lazdulejas pagasts, Medņevas pagasts, Rugāju pagasts, Susāju pagasts, Šķilbēnu pagasts, Tilžas pagasts, Vectilžas pagasts, Krišjāņu pagasts, Vecumu pagasts, Vīksnas pagasts, Žīguru pagasts

Kontaktpersona: Ieva Leišavniece

Tālrunis:+371 29134410

 

e-pasts:balvurajpartneriba@gmail.com

www.balvi.partneribas.lv

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.