7.2. Ieguldījumi visu veidu maza mēroga infrastruktūras ierīkošanā, uzlabošanā vai paplašināšanā, tostarp ieguldījumiem atjaunojamos energoresursos un enerģijas taupīšanā

Apakšpasākuma apraksts

Atbalsta veids

Pašvaldību grantsceļu bez cietā seguma būvniecība vai pārbūve, izņemot valsts ceļu un Transeiropas transporta tīkla (TEN-T) savienojumu būvniecība vai pārbūve

Atbalsta pretendents Vietējā pašvaldība, kuras administratīvā teritorija vai tās daļa atbilst nosacījumiem par Pasākuma īstenošanas vietu
Pasākuma īstenošanas vieta Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju
Attiecināmo izmaksu kategorijas
  • ar būvniecību vai pārbūvi saistītās izmaksas
  • vispārējās izmaksas.
  • pievienotās vērtības nodoklis, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta
Maksimālās attiecināmās izmaksas

Katrai pašvaldībai maksimāli pieejamais atbalsta apmērs ir noteikts Noteikumu Nr.475 1.pielikumā.

Atbalsta intensitāte

90%

Informācija par projektu kārtām

Informācija par notikušajām vai plānotajām projektu kārtām, prasībām un nosacījumiem atbalsta saņemšanai, pieejamo finansējumu un citiem jautājumiem lasāma šeit “Informācija par projektu kārtām”.

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.