4.3. Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā

Apakšpasākuma apraksts

Atbalsta veids

Atbalstāmās aktivitātes (MK not. Nr. 600 9.3. apakšpunkts):

 1. meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo brauktuvju klātņu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma);
 2. laukumu būvniecība vai pārbūve pie ražošanas objektiem un ražošanas objektu pievadceļu būvniecība un pārbūve;
 3. pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu un ražošanas objektu pievadceļu izveidošana ar betona plākšņu klājumu lauksaimniecībā izmantojamu augsto sūnu purvā vai izstrādātā kūdras purvā.
Atbalsta pretendents

Šajā apakšpasākumā atbalsta saņēmēji ir (MK not.Nr.600 32.1.apakšpunkts):

 • lauku saimniecība, kas plāno īstenot projektu lauksaimniecības vai meža zemē;
 • pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība), kas veiks pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu lauksaimniecības vai meža zemē;
 • valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājs vai tiesiskais valdītājs;
 • fiziska vai juridiska persona, kuras īpašumā ir mežs un kura plāno īstenot projektu meža zemē.
Attiecināmo izmaksu kategorijas

Attiecināmās izmaksas (MK not.Nr.600 6.pielikums):

 • Lauku saimniecībai, fiziskai vai juridiskai personai – saimnieciskās darbības veicējam, kura īpašumā ir mežs, pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība) meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai (gan viena īpašnieka, gan koplietošanas), t.sk., meliorācijas objektam pieguloša brauktuvju klātņu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma) - kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par EUR 300 000;
 • valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājam meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai, t.sk. meliorācijas objektam pieguloša ceļa pārbūvei un atjaunošanai - kopējā attiecināmo izmaksu summa ir bez ierobežojuma. Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūves un atjaunošanas gadījumā attiecināma ir finanšu rezerve neparedzētiem izdevumiem – ne vairāk kā līdz 5 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
 • lauksaimniekam lauksaimniecības infrastruktūras (laukumi pie ražošanas objektiem, pievadceļi) attīstībai – būvniecība, pārbūve un atjaunošana - kopējā attiecināmo izmaksu summa ir EUR 50 000;
 • kooperatīvai sabiedrībai lauksaimniecības infrastruktūras (laukumi pie ražošanas objektiem, pievadceļi) attīstībai – būvniecība, pārbūve un atjaunošana - kopējā attiecināmo izmaksu summa ir EUR 300 000.
Maksimālās attiecināmās izmaksas

Līdz EUR 300 000.

Atbalsta intensitāte

Atbalsta intensitāte (MK not.Nr.600 7.pielikums):

 • meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana – 50%;
 • videi draudzīgu meliorācijas sistēmu ierīkošana – 60%;
 • meliorācijas sistēmu pārbūve vai atjaunošana kopprojektos – 60%;
 • pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas – 90%;
 • meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana valsts nozīmes sistēmās – 100%;
 • laukumi, pievadceļi u. tml. infrastruktūra kooperatīvajām sabiedrībām – 40%;
 • laukumi, pievadceļi u. tml. infrastruktūra lauku saimniecībām, t.sk. jaunajiem lauksaimniekiem – 40%.

Informācija par projektu kārtām

 

Informācija par notikušajām vai plānotajām projektu kārtām, prasībām un nosacījumiem atbalsta saņemšanai, pieejamo finansējumu un citiem jautājumiem lasāma šeit “Informācija par projektu kārtām”.

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.