4.2. Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

Apakšpasākuma apraksts

Atbalsta veids

Atbalsts investīcijām tehnoloģijās un ražošanas būvēs  pārtikas ražošanas uzņēmumoslauksaimniecības produktu pārstrādei

Atbalsta pretendents
 1. Juridiska persona (tai skaitā kooperatīvā sabiedrība), kas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi.
 2. Juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi, ja ir pierādīta projekta dzīvotspēja un pamatizejvielu nodrošinājums.
 3. Juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos.
Attiecināmo izmaksu kategorijas
 • Pamatlīdzekļu iegāde
 • Būvniecība un pārbūve
 • Vispārējās izmaksas
Maksimālās attiecināmās izmaksas

Visā programmēšanas periodā apakšpasākumā pamatlīdzekļu iegādei, būvju būvniecībai un pārbūvei vienam atbalsta pretendentam:

 • pārstrādes uzņēmumam, t.sk., kooperatīvai sabiedrībai - 5 000 000 euro;
 • nozares stratēģiskie projektiem – 5 000 000 – 10 000 000 euro;
 • ražotājam mājas apstākļos - 100 000 euro;
 • ražotājam mājas apstākļos, ja projekta īstenošanas rezultātā uzņēmums kļūst par augu izcelsmes produktu reģistrētu uzņēmumu vai dzīvnieku izcelsmes produktu atzītu uzņēmumu – 300 000 euro;
 • jauna pārstrādes uzņēmuma izveidošanai – 200 000 euro;
 • jauna pārstrādes uzņēmuma izveidošanai, ja vismaz vienam tās valdes vai padomes loceklim ir vismaz divu gadu darba pieredze ražošanas vai apstrādes uzņēmuma vadīšanā un tā darbības laikā uzņēmumā viena gada neto apgrozījums ir vismaz 250 000 euro un uzņēmumos nav uzsākts maksātnespējas process – 500 000 euro;
 • lauku saimniecībai jauna pārstrādes uzņēmuma izveidošanai - 2 000 000 euro.
Atbalsta intensitāte

Maksimālā atbalsta intensitāte tiek noteikta no 30% līdz 50%.

Papildus atbalsta intensitāte 10%:

 • ja ražo pārtikas kvalitātes shēmas produktus;
 • ja  ražo vismaz 5 pārtikas produktus, kas atbilst ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritērijiem;
 • uzņēmuma restrukturizācijai, ja to skāruši citu valstu noteiktie importa ierobežojumi;
 • ja tiek īstenots mērķis, kas veicinātu klimata pārmaiņu samazināšanu (energoefektivitātes rādītājs samazināts vismaz par 20%);
 • ja projekta rezultātā tiek ieviesta inovācija;
 • ja projekta īstenošanas rezultātā pārstrādei (tostarp kooperatīvajām sabiedrībām) vismaz 90 % apmērā tiek izmantota atbalsta pretendenta saražotā izejviela.

Informācija par projektu kārtām

 

Informācija par notikušajām vai plānotajām projektu kārtām, prasībām un nosacījumiem atbalsta saņemšanai, pieejamo finansējumu un citiem jautājumiem lasāma šeit “Informācija par projektu kārtām”.

 

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.