19.4. Atbalsts pamatdarbības izmaksām un iedzīvināšanai

Apakšpasākuma apraksts

Atbalsta veids

Ieguldījumu atbalsts par veiktajām darbībām paredzot nacionālos avansa maksājumus.  

Atbalsta pretendents

Vietējās rīcības grupas

Attiecināmo izmaksu kategorijas

VRG darbības nodrošināšanas izmaksas:

  • Darbības izmaksas (t.sk. arī apdrošināšana).
  • Personāla izmaksas.
  • Apmācību izmaksas.
  • Sadarbības (tīklošanās) izmaksas.
  • Finanšu izmaksas.
  • Izmaksas, kas saistītas ar SVVA stratēģiju  uzraudzību un novērtēšanu, kā arī atjaunošanas izmaksas.

Aktivizēšanas izmaksas:

  • Izmaksas par informācijas un pieredzes apmaiņas pasākumiem, lai informētu vietējo sabiedrību par SVVA stratēģiju un veicinātu SVVA stratēģiju īstenošanu, kā arī sniegt atbalstu potenciālajiem atbalsta saņēmējiem projektu ideju radīšanā, projektu izstrādāšanā un projektu iesniegumu sagatavošanā.
  • Aktivizēšanas izmaksās var iekļaut arī personāla, kas atbildīgs par aktivizēšanas pasākumu īstenošanu, izmaksas.

Maksimālās attiecināmās izmaksas

Atbalsts nepārsniedz 15% no ELFLA kopējā stratēģijas īstenošanai piešķirtā atbalsta.

Tas var tikt palielināts līdz 20% īpašos gadījumos, lai nodrošinātu ELFLA kā vadošā fonda funkcijas izpildi (ja vietējā rīcības grupa stratēģijas īstenošanai saņem arī EJZF atbalstu).

Atbalsta intensitāte

100%

Informācija par projektu kārtām

Informācija par notikušajām vai plānotajām projektu kārtām, prasībām un nosacījumiem atbalsta saņemšanai, pieejamo finansējumu un citiem jautājumiem lasāma šeit “Informācija par projektu kārtām”.

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.