19.2. Atbalsts darbību īstenošanai saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju

Apakšpasākuma apraksts

Atbalsta veids

Ieguldījumu atbalsts par veiktajām darbībām

Atbalsta pretendents

Apakšpasākuma ietvaros atbalsta saņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kas darbojas vietējās rīcības grupas SVVA stratēģijas īstenošanas teritorijā.

Atbalsta saņēmējs nav pašvaldība pilsētās, kas ir reģionālas nozīmes attīstības centrs.

Attiecināmo izmaksu kategorijas

Aktivitāte “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”:

  • Investīciju atbalsts – pamatlīdzekļu iegāde, būvniecības izmaksas, vispārējās izmaksas, nemateriāli ieguldījumi.
  • Darbības izmaksas, personāla izmaksas, mācību izmaksas, ar sabiedriskajām attiecībām saistītas izmaksas, finanšu izmaksas.

Aktivitāte „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”:

  • Investīciju atbalsts - pamatlīdzekļu iegāde, būvniecības izmaksas, vispārējās izmaksas.
  • Darbības izmaksas, personāla izmaksas, mācību izmaksas, ar sabiedriskajām attiecībām saistītas izmaksas, finanšu izmaksas.

Maksimālās attiecināmās izmaksas

Viena atbalstāmā projekta attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par 50 000 EUR.

Uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi uzņēmējdarbības infrastruktūrā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas, līdz 100 000 EUR.

Atbalsta intensitāte

Atbalsta intensitāte tiek noteikta pēc projekta veida:

  • Sabiedriskā  labuma projekti:  līdz 90%
  • Kopprojekti, kopdarbība:  līdz 80%
  • Privāta  labuma projekti:  līdz 70%

Informācija par projektu kārtām

Informācija par notikušajām vai plānotajām projektu kārtām, prasībām un nosacījumiem atbalsta saņemšanai, pieejamo finansējumu un citiem jautājumiem lasāma šeit “Informācija par projektu kārtām”.

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.