1.2. Apakšpasākums Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem

Atbalsta veids Apakšpasākumā tiek atbalstīti ieguldījumi demonstrējumu ierīkošanas izdevumu segšanai un investīcijās, lai nodrošinātu demonstrējumu ilgtspēju. 
Atbalsta pretendents Atbalsta saņēmēji ir juridiskas personas, kas reģistrētas Zinātnisko insitūciju reģistrā vai konsultāciju dienesti, kas izvēlēti konsultāciju pakalpojumu sniegšanai apakšpasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”. kuras izvēlētas, izmantojot uzaicinājumus uz konkursu, izslēdzot kandidātus ar interešu konfliktu. 
Attiecināmo izmaksu kategorijas 1. Ar demonstrējumu ierīkošanu, organizēšanu, veikšanu, popularizēšanu un rezultātu izplatīšanu saistītie izdevumi:
  • atlīdzība iesaistītajam personālam;
  • ar demonstrējumu saistīto mācību materiālu izmaksas;
  • transporta izdevumi;
  • demonstējuma ierīkošanai nepieciešamo materiālu un pakalpojumu iegāde;
  • publicitātes izmaksas;
  • vispārējās izmaksas (t.sk. administratīvās izmaksas);
2. Tādi ieguldījumi materiālajos aktīvos un nemateriālie ieguldījumi demonstrējumu saimniecībās, kuri tieši saistīti ar demonstrējumu mērķu sasniegšanu. Attiecināma ir ieguldījumu iegāde un noma.
Maksimālās attiecināmās izmaksas Maksimālais vienam projektam viena gada ietvaros attiecināmo izmaksu apmērs ir EUR 15 000.
Atbalsta intensitāte Atbalsta intensitāte demonstrējumu ierīkošanai 100%

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.