1.2. Apakšpasākums Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem

Atbalsta veids Apakšpasākumā tiek atbalstīti ieguldījumi demonstrējumu ierīkošanas izdevumu segšanai un investīcijās, lai nodrošinātu demonstrējumu ilgtspēju. 
Atbalsta pretendents Atbalsta saņēmēji ir juridiskas personas, kas reģistrētas Zinātnisko insitūciju reģistrā vai konsultāciju dienesti, kas izvēlēti konsultāciju pakalpojumu sniegšanai apakšpasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”. kuras izvēlētas, izmantojot uzaicinājumus uz konkursu, izslēdzot kandidātus ar interešu konfliktu. 
Attiecināmo izmaksu kategorijas 1. Ar demonstrējumu ierīkošanu, organizēšanu, veikšanu, popularizēšanu un rezultātu izplatīšanu saistītie izdevumi:
  • atlīdzība iesaistītajam personālam;
  • ar demonstrējumu saistīto mācību materiālu izmaksas;
  • transporta izdevumi;
  • demonstējuma ierīkošanai nepieciešamo materiālu un pakalpojumu iegāde;
  • publicitātes izmaksas;
  • vispārējās izmaksas (t.sk. administratīvās izmaksas);
2. Tādi ieguldījumi materiālajos aktīvos un nemateriālie ieguldījumi demonstrējumu saimniecībās, kuri tieši saistīti ar demonstrējumu mērķu sasniegšanu. Attiecināma ir ieguldījumu iegāde un noma.
Maksimālās attiecināmās izmaksas Maksimālais vienam projektam viena gada ietvaros attiecināmo izmaksu apmērs ir EUR 15 000.
Atbalsta intensitāte Atbalsta intensitāte demonstrējumu ierīkošanai 100%

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.