Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumi 2014-2020

1. Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi 

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Termiņi
1.1.  Profesionālās izglītības un prasmju apguves
pasākumi

Informācija par projektu kārtām

Kārta plānota
2022.gada oktobrī

1.2. Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un
informācijas pasākumiem

Informācija par projektu kārtām

Kārta plānota
2022.gada septembrī

1.3 Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem

Informācija par projektu kārtām

Kārta 2022.gadā nav plānota

 

2. Konsultāciju pakalpojumi, saimniekošanas un lauku saimniecību atbalsta pasākumi  

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Termiņi
2.1. 

Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas
veicināšanai

Informācija par projektu kārtām

Kārta 2022.gadā nav plānota

2.3. 

Atbalsts konsultantu apmācībām

Informācija par projektu kārtām

Kārta 2022.gadā nav plānota

 

4. Ieguldījumi materiālajos aktīvos 

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Termiņi
4.1. Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās           

Informācija par projektu kārtām

Kārta plānota
2022.gada novembrī

4.2.  Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē 

Informācija par projektu kārtām

Kārta plānota
2022.gada novembrī
4.3.  Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā

Informācija par projektu kārtām

Kārta plānota
2022.gada novembrī

 

5. Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Termiņi
5.1. Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu
epizootiju iespējamās sekas

Informācija par projektu kārtām

Kārta noslēgusies

5.2.  Atbalsts ieguldījumiem no epizootijas cietušo lauku
saimniecību ražošanas potenciāla atjaunošanā
 

 

6. Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība 

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Termiņi
6.1.  Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

Informācija par projektu kārtām

Kārta atvērta
07.10.2022.-07.11.2022.

6.3.  Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības

Informācija par projektu kārtām

Kārta atvērta
08.11.2022.-08.12.2022.

6.4. 

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

Informācija par projektu kārtām

Kārta noslēgusies


7. Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Termiņi
7.2.  Ieguldījumi visu veidu maza mēroga infrastruktūras
ierīkošanā, uzlabošanā vai paplašināšanā, tostarp
ieguldījumiem atjaunojamos energoresursos un
enerģijas taupīšanā

Informācija par projektu kārtu

Kārta 2022.gadā nav plānota

 

8. Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā 

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Termiņi
8.1.  Meža ieaudzēšana

Informācija par projektu kārtām

Kārta noslēgusies

8.3.

Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko
nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli
notikumi

Informācija par projektu kārtām

Kārta noslēgusies

8.4.  Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu
mežaudžu atjaunošana

Informācija par projektu kārtām

Kārta noslēgusies

8.5.  Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un
ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

Informācija par projektu kārtām

Kārta noslēgusies

 

9. Ražotāju grupu un organizāciju izveide 

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Termiņi
9.1.  Ražotāju grupu un organizāciju izveide lauksaimniecības
un mežsaimniecības sektorā

Informācija par projektu kārtām

Kārta noslēgusies

  

16. Sadarbība

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Termiņi
16.1.  Atbalsts EIP* lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai
lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu
projektu īstenošanai

Informācija par projektu kārtām

Kārta atvērta
26.09.2022. - 25.10.2022.

16.2. Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un
tehnoloģiju izstrādei

Informācija par projektu kārtām

Kārta noslēgusies

16.3 Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai

Informācija par projektu kārtām

Kārta noslēgusies

  

17. Riska pārvaldība

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Termiņi
17. 

Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija

Informācija par projektu kārtu

Kārta noslēgusies

  

19. Atbalsts LEADER vietējai attīstībai 

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Termiņi
19.1.  Sagatavošanās atbalsts

Informācija par projektu kārtām

Kārta atvērta
10.10.2022.-10.11.2022.

19.2.  Atbalsts darbību īstenošanai saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju

Informācija par projektu kārtām

Kārta atvērta

19.3.

Vietējās rīcības grupu sadarbības pasākumu sagatavošana
un īstenošana

19.3.1. Aktivitāte Starpteritoriālā sadarbība starp
                vietējām rīcības grupām nacionālajā līmenī

19.3.2. Aktivitāte Starpvalstu sadarbība starp vietējām
                rīcības grupām un līdzīgām organizācijām ES
                dalībvalstīs un teritorijās, kurās darbojas
                organizācijas, kas īsteno LEADER pieejai līdzīgas
                aktivitātes

Informācija par projektu kārtām

Kārta noslēgusies

19.4.  Atbalsts pamatdarbības izmaksām un iedzīvināšanai

Informācija par projektu kārtām

Kārta atvērta

 

Lauku attīstības programma 2014-2020

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.