Kompensācijas zivsaimniecībā ārkārtas gadījumos (2021-2027)

Aktivitāte "Atbalsts papildus izmaksu daļējai kompensēšanai" 

Atbalsta pretendents aktivitātē “Atbalsts papildus izmaksu daļējai kompensēšanai” ir:

 1. Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīts akvakultūras nozares uzņēmums, kurā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vismaz vienu gadu ir audzēta akvakultūras produkcija pārdošanai;
 2. Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīts zvejas produktu apstrādes uzņēmums;
 3. Eiropas Savienībā reģistrēta zvejas kuģa īpašnieks, kuram:
 • noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums ar zvejas tiesību iznomātāju,
 • ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā,
 • ar attiecīgo zvejas kuģi ir nozveja Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ūdeņos ceturksnī par kuru pretendē uz atbalstu

1.kārtas ietvaros var pieteikties atbalstam par laikposmā no 2022. gada 1. marta līdz 30.jūnijam iegādāto un patērēto:

1. dabasgāzi un elektroenerģiju – akvakultūras un zvejas produktu apstrādes uzņēmums;

Atbalstu aprēķina, izmantojot formulu:

atbalsta apmērs, euro = A x S x K x 0,5, kur:

A – laikposmā no 2022. gada 1. marta līdz 30.jūnijam ražošanas objekta adresē patērētais dabasgāzes un elektroenerģijas patērētais apjoms;
S – attiecīgajai pozīcijai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicētā sadārdzinājuma vidējā vērtība, euro/attiecīgās pozīcijas mērvienība:

 • elektroenerģijai - 111,83 EUR/MWh;
 • dabasgāzei - 0,89 EUR/m3;

K – koeficients -  ieņēmumu no darbības zivsaimniecības nozarē attiecība pret  ieņēmumiem no darbības visās nozarēs kopā

2. izejvielu - graudiem, ko izmanto zivju barošanai – akvakultūras uzņēmums.

Atbalstu aprēķina, izmantojot formulu:

atbalsta apmērs, euro = I x S x 0,5, kur:

I – laikposmā no 2022. gada 1. marta līdz 30.jūnijam iegādātās izejvielas – graudu – apjoms tonnās;
S – attiecīgajai pozīcijai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicētā sadārdzinājuma vidējā vērtība, euro/tonna:

graudiem, ko izmanto zivju barībai - 151,87 EUR/t.

 

2.kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu plānots izsludināt 2022.gada septembrī. 2.kārtas ietvaros varēs pieteikties atbalstam par laikposmā no 2022. gada 1. marta līdz 30.jūnijam iegādāto un patērēto:

1. sašķidrināto gāzi– akvakultūras un zvejas produktu apstrādes uzņēmums;

2. izejvielu:

- metālu un kartonu, ko izmanto zvejas un akvakultūras produktu iepakošanai - zvejas produktu apstrādes uzņēmums

- zivju barību – akvakultūras uzņēmums.

3. dīzeļdegvielu zvejas kuģim – zvejas kuģa īpašnieks

 

Aktivitāte "Atbalsts neiegūto ieņēmumu daļējai kompensēšanai" 

Atbalsta pretendents aktivitātē “Atbalsts neiegūto ieņēmumu daļējai kompensēšanai” ir Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīts zvejas produktu apstrādes uzņēmums.

Atbalstam var pieteikties par neiegūtajiem ieņēmumiem pēc eksporta tirgu zaudējuma, ja tā produkcijas noieta tirgi 2021. gadā bijuši Ukraina, Krievija vai Baltkrievija. Tirgu zaudējumu apliecina zivsaimniecības produktu eksporta kopējā apjoma kritums laikposmā no 2022. gada marta līdz jūnijam par vairāk nekā 20 procentiem salīdzinājumā ar 2021. gada attiecīgo periodu.

Atbalstu aprēķina, izmantojot formulu:

atbalsta apmērs, euro = A x V x 0,1, kur:

A – pretendenta zivsaimniecības produktu eksporta apjoms uz Ukrainu, Krieviju, Baltkrieviju 2021. gadā, tonnas;
V – oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicētā vidējā vērtība, euro/tonna –

 • zivju apstrādes produktiem - 1 765,03 EUR/t;
 • saldētām zivīm - 451,48 EUR/t.

Atbalstu nepiešķirs atbalsta pretendentam:

 • ja tam ir aktuāli nodokļu parādi vairāk par 1000 eiro,
 • zvejas produktu apstrādes uzņēmumam, ja tas nav sīkais, mazais vai vidējais uzņēmums,
 • ja tas ir izdarījis Regulas 2021/1139 11. pantā noteiktos pārkāpumus.
Pieejamais finansējums
2 000 000 + 2 000 000
Kārta atvērta
01.08.2022.-30.08.2022.
Atbalstāmās nozares
 • Zivju pārstrāde
 • Zvejniecība
 • Akvakultūra
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
 • Individuālie komersanti
Svarīgi

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (tālr. 67095000, 28359662, 26178323).

Pieteikties pasākumam

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.