43.04. Sadarbības pasākumi

Sadarbības pasākumi tiek īstenoti šādās aktivitātēs:

1) Starpteritoriālā sadarbība starp vietējām rīcības grupām nacionālajā līmenī;
2) Starpvalstu sadarbība starp vietējām rīcības grupām ES dalībvalstīs.

Mērķis ir atbalstīt sadarbību nacionālā un starptautiskā mērogā, lai sekmētu kvalitatīvu pieredzes nodošanu un iegūšanu vietējiem iedzīvotājiem aktuālu uz vajadzībām balstītu risinājumu īstenošanā, kā arī jaunu un inovatīvu sadarbības ideju īstenošanu, tā sekmējot uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātības iespējas, un veicināt sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Atbalsta pretendents - vietējā rīcības grupa, kam piešķirts atbalsts sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gadam pasākumā "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana".

Viena atbalstāmā projekta attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz EUR 100 000.

Atbalsta intensitāte - 100%

Informācija par apstiprinātajiem projektiem

Kārta noslēgusies

Atbalstāmās nozares
  • LEADER
Atbalsta pretendenti
  • Vietējās rīcības grupas
Svarīgi

7. kārtas projektu iesniegumu pieņemšana (02.04.2021-28.05.2021) ir noslēgusies. Ir iesniegts viens projekta iesniegums par publiskā finansējuma summu EUR 45 406,98. Kārtas kopējais izsludinātais  publiskais finansējums EUR 45 407,00.

6.kārtas projektu iesniegumu pieņemšana (25.10.2020.-31.12.2020.) ir noslēgusies. Ir iesniegti trīs projektu iesniegumi par publiskā finansējuma summu EUR 224 401,97Kārtas kopējais publiskais finansējums EUR 267 200,00.

5.kārtas projektu iesniegumu pieņemšana (20.08.2019.-20.12.2019.) ir noslēgusies. Ir iesniegts viens projekta iesniegums par publiskā finansējuma summu EUR 14 092,00 Kārtas kopējais publiskais finansējums EUR 14 092,00. 

4.kārtas projektu iesniegumu pieņemšana (22.03.2019.- 28.06.2019.) ir noslēgusies. Ir iesniegts viens projekta iesniegums par publiskā finansējuma summu EUR 50 000,00. Kārtas kopējais publiskais finansējums EUR 63 426,62.

Ar  31.05.2019. tiek apturēta nepārtrauktā projektu iesniegšanas kārta, jo sasniegti 80% no pieejamā finansējuma. Projektu pieteikumus uz atlikušo finansējumu EUR 14 092,12 var iesniegt līdz 28.06.2019. 

3.kārtas projektu iesniegumu pieņemšana (18.06.2018. - 14.12.2018.) ir noslēgusies. Ir iesniegti pieci projektu iesniegumi par publiskā finansējuma summu EUR 211 746,32. Kārtas kopējais publiskais finansējums                              EUR 199 097,31.

2.kārtas projektu iesniegumu pieņemšana (01.02.2018. - 30.04.2018.) ir noslēgusies. Ir iesniegts viens projekta iesniegums par publiskā finansējuma summu EUR 1 117,60. Kārtas kopējais publiskais finansējums EUR 200 096,00, t.sk. sadarbības projekta tehniskai sagatavošanai. 

1.kārtā izsludinātā publiskā finansējuma atlikums ir EUR 200 096,00.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).

Sadarbības projektu īstenošanas termiņš - 3 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par sadarbības projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā, bet ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim. 

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Atbalsta saņemšanas nosacījumi

  • sadarbībā iesaistīti vismaz divi partneri;
  • ir noteiktas kopīgas darbības projekta iesniegumā;
  •  ir noteikti katra projekta partnera pienākumi;
  • sadarbības projekts sekmē vismaz viena Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF) un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 63. panta 1. punktā minētā mērķa sasniegšanu.

Kārtas

Projektu iesniegšanas kārta

       Kārtas periods                         

     Dokuments                

Pieejamais publiskais  finansējums, EUR

7.kārta

02.04.2021.-28.05.2021.

Paziņojums 45 407

6.kārta

25.10.2020.-31.12.2020.

Paziņojums 267 200
5.kārta

20.08.2019.-20.12.2019.

Paziņojums 14 092
4.kārta

22.03.2019.-28.06.2019.

Paziņojums 63 426,62
3.kārta

18.06.2018.-14.12.2018.

Paziņojums 199 097,31
2.kārta

01.02.2018.-30.04.2018.

Paziņojums 200 096
1.kārta

26.06.2017.-15.12.2017.

Paziņojums 300 000

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.