4.3 Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā

Apakšpasākuma mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības palielināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas palielināšanu.

Apakšpasākuma ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes:

  • valsts nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma);
  • Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem pieejamā finansējuma ietvaros ir atbalstāma sadarbība ar pašvaldību to īpašumā esošo hidrotehnisko būvju pārbūvei un atjaunošanai. Šādu projektu īstenošanai maksimālā projekta attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 1 000 000 EUR.

 Dealizēta informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem skatāma šķirklī zemāk.

4.3. Aktivitāte | Ieguldījumi materiālajos aktīvos
Pieejamais finansējums
4 181 000
Kārta atvērta
03.06.2022.-01.12.2023.
Svarīgi

 

Projekta iesniegumi jāiesniedz izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).

Kontaktinformācija jautājumos par apakšpasākuma 4.3. pieteikšanās nosacījumiem un Projekta iesniegumu elektronisku aizpildīšanu EPS sistēmā – 25404825 vai 29101617.

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

ATBALSTA PRETENDENTS IR:

  • valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājs vai tiesiskais valdītājs.

 

ATBALSTĀMĀS AKTIVITĀTES:

  • valsts nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma);
  • Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem pieejamā finansējuma ietvaros ir atbalstāma sadarbība ar pašvaldību to īpašumā esošo hidrotehnisko būvju pārbūvei un atjaunošanai.

 

ATBALSTA INTENSITĀTE - 100%

 

ATTIECINĀMO IZMAKSU APMĒRS:

  • Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem ir 4 181 000 EUR.
  • Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem pieejamā finansējuma ietvaros ir atbalstāma sadarbība ar pašvaldību to īpašumā esošo hidrotehnisko būvju pārbūvei un atjaunošanai. Šādu projektu īstenošanai maksimālā projekta attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 1 000 000 EUR.

Normatīvie akti

Pasākuma noteikumi


Citi noteikumi

Veidlapas

Projekta iesniegumi jāiesniedz izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).

Atskaites un maksājumi

Kārtas

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
 1.kārta

06.07.2015.-04.08.2015.

06.07.2015.-01.12.2019.*

Paziņojums

Paziņojums

15 000 000

36 596 500*

2.kārta

04.01.2016.-04.02.2016.

Paziņojums

10 519 239

3.kārta

21.11.2016.-21.12.2016.

Paziņojums

6 015 013

4.kārta

07.11.2017.-07.12.2017.

Paziņojums

8 000 000

5.kārta

18.10.2018.-22.11.2018.

Paziņojums

13 594 048

2.kārta*

20.05.2021.-01.12.2021.*

Paziņojums

7 000 000*

6.kārta

10.01.2022.-24.02.2022.**

Paziņojujms

Paziņojums

20 000 000**

3.kārta*

03.06.2022.–01.12.2023. 

Paziņojums

4 181 000  

 

 

*Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem;

**Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām (kopīgs finansējums 4.1., 4.2. un 4.3. apakšpasākumos).

Video

Pamācība pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" veidlapas aizpildīšanai EPS

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.