4.3 Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā

Apakšpasākuma mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības palielināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas palielināšanu.

Apakšpasākuma ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes:

 • valsts un pašvaldību nozīmes meliorācijas sistēmu un pašvaldības hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma);
 • laukumu un ražošanas objektu pievedceļu, tostarp dzelzceļa pievedceļu, būvniecībai un pārbūvei (bez cietā seguma).

Tabula ar saidrojumu par finansējuma sadalījumu pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.3. “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” (PDF)

 Dealizēta informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem skatāma šķirklī zemāk.

4.3. Aktivitāte | Ieguldījumi materiālajos aktīvos
Pieejamais finansējums
20 000 000
Kārta atvērta
10.01.2022.-10.02.2022.
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
 • Atbalsts mežsaimniecībai
Atbalsta pretendenti
 • Kooperatīvās sabiedrības
Svarīgi

 

Šajā kārtā atbalsta pretendenti ir kooperatīvā sabiedrība, kooperatīvo sabiedrību apvienība un jauna kooperatīvā sabiedrība.

Atbalstāmās darbības ir laukumu pie ražošanas objektiem, pievedceļu un dzelzceļa pievedceļu būvniecība vai pārbūve.

Projekta iesniegumi jāiesniedz izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).

Kontaktinformācija jautājumos par apakšpasākuma 4.3. pieteikšanās nosacījumiem un Projekta iesniegumu elektronisku aizpildīšanu EPS sistēmā – 25404825 vai 25783579.

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

ATBALSTA PRETENDENTS IR:

 • esoša kooperatīvā sabiedrība;
 • kooperatīvo sabiedrību apvienība – juridiska persona, kurā vairāk nekā 50 procenti kapitāldaļu pieder kooperatīvajām sabiedrībām un kura nodrošina vietējās izcelsmes izejvielas pārstrādi vismaz 75 procentu apmērā;
 • jauna kooperatīvā sabiedrība – kooperatīvā sabiedrība, kas dibināta pēc 01.01.2021. (izņemot graudkopības un piena lopkopības nozares jaunas kooperatīvās sabiedrības) un kurai tiks piešķirts atbilstības statuss saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kooperatīvo sabiedrību atbilstību.

 

ATBALSTĀMĀS AKTIVITĀTES:

 • laukumu būvniecība vai pārbūve pie ražošanas objektiem un ražošanas objektu pievedceļu, tostarp dzelzceļa pievedceļu, būvniecība un pārbūve (bez cietā seguma);
 • ražošanas objektu pievedceļu izveidošana ar betona plākšņu klājumu lauksaimniecībā izmantojamu augsto sūnu purvā vai izstrādātā kūdras purvā.

 

ATBALSTA INTENSITĀTE - 50%

 

ATTIECINĀMO IZMAKSU APMĒRS:

Visā plānošanas periodā 2021.-2027.gadam apakšpasākumā vienam atbalsta pretendentam pieejamais maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs:

 • kooperatīvai sabiedrībai, kooperatīvo sabiedrību apvienībai - bez ierobežojuma;
 • jaunai kooperatīvai sabiedrībai – 5 000 000 euro (kopā visos “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumos).

Normatīvie akti

Pasākuma noteikumi


Citi noteikumi

Veidlapas

Projekta iesniegumi jāiesniedz izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).

Atskaites un maksājumi

Kārtas

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
 1.kārta

06.07.2015.-04.08.2015.

06.07.2015.-01.12.2019.*

Paziņojums

Paziņojums

15 000 000

36 596 500*

2.kārta

04.01.2016.-04.02.2016.

Paziņojums

10 519 239

3.kārta

21.11.2016.-21.12.2016.

Paziņojums

6 015 013

4.kārta

07.11.2017.-07.12.2017.

Paziņojums

8 000 000

5.kārta

18.10.2018.-22.11.2018.

Paziņojums

13 594 048

2.kārta*

20.05.2021.-01.12.2021.*

Paziņojums

7 000 000*

6.kārta

10.01.2022.-10.02.2022.**

Paziņojujms

20 000 000**

 

*Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem;

**Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām (kopīgs finansējums 4.1., 4.2. un 4.3. apakšpasākumos).

Video

Pamācība pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" veidlapas aizpildīšanai EPS

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.