313 Tūrisma aktivitāšu veicināšana

Pasākuma mērķis ir ar mārketinga kampaņu palīdzību veicināt lauku attīstību, lauksaimniecības un lauku tūrisma nozares sadarbību, attīstot un popularizējot lauku tūrismu lauku vidē.

Aktivitātes īstenošanā atbalstamās darības:

  1. tāda tūrisma produkta virzība un attīstīšana tirgū, kas saistīts ar reģionālo un vietējo ēdienu, kultūru un lauku amatniecību (dalība ārvalstu gadatirgos, izstādēs, konferencēs un semināros tiek atbalstīta, ja tā paredzēta kā viens elements no kopējās mārketinga kampaņas, nodrošinot Latvijas tūrisma produkta prezentācijas un stenda organizēšanu);
  2. ''lauku labumu'' saimniecību produkta izveide un mārketings;
  3. nacionālās latviešu lauku virtuves piedāvājuma izveide un mārketings;
  4. mārketinga kampaņas lauku tūrisma popularizēšanai lauku vidē;
  5. jaunu tirgu sasniedzamības palielināšana.

Pasākuma ietvaros atbalstāmās aktivitātes:

  1. pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, lai nodrošinātu attiecīgās aktivitātes īstenošanu;
  2. ārpakalpojumu izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu;
  3. ceļa un naktsmītnes izdevumi atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi.

Detalizētu informāciju par 12.kārtas projektu iesniegšanu skatīt šķirklī "NOSACĪJUMI"

313. Aktivitāte | 3.ass. Dzīves kvalitāte lauku apvidos un lauku ekonomikas dažādošana
Pieejamais finansējums
200 000

Kārta noslēgusies

Atbalstāmās nozares
  • Tūrisma nozare
Atbalsta pretendenti
  • Biedrības un nodibinājumi

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums.

Pasākumā atbalstītā aktivitāte: ar lauku tūrismu saistītu tūrisma pakalpojumu mārketinga aktivitāšu īstenošana.

Atbalstu nepiešķir: saimnieciskās darbības nozarēs un darbībām, kas minētas Komisijas regulas Nr. 1998/2006 1.panta 1.punktā.

Atbalsta intensitāte: 100% no kopējās attiecināmo izmaksu kopsummas.

Maksimālās attiecināmās izmaksas: visā plānošanas periodā vienam atbalsta saņēmējam maksimālā attiecināmo izmaksu summa ir 200 000 euro.

Projekta īstenošanas termiņš: 12.kārtā iesniegto projektu īstenošanas termiņš ir 2015.gada 1.novembris

Kārtas

Projektu iesniegšanas
kārta

Kārtas periods

Dokuments

Pieejamais publiskais
finansējums, LVL

1.kārta

15.11.2008.- 15.12.2008.

Paziņojums

3 040 616

2.kārta

09.02.2009.- 09.03.2009.

Paziņojums

1 277 059

3.kārta

01.06.2009.- 01.07.2009.

Paziņojums

1 500 000

4.kārta

27.11.2009.- 29.12.2009.

Paziņojums

1 500 000

5.kārta

10.03.2010.- 14.04.2010.

Paziņojums

3 000 000

6.kārta

10.01.2011.- 11.02.2011.

Paziņojums

1 684 920

7.kārta

14.02.2011.- 18.03.2011.

Paziņojums

1 684 920

8.kārta

21.03.2011.- 26.04.2011.

Paziņojums

1 684 920

9.kārta

28.01.2013.- 28.02.2013.

Paziņojums

200 0001
3 412 2142

10.kārta

02.01.2014.- 31.01.2014

Paziņojums

890 000 EUR

11.kārta

06.10.2014.- 04.11.2014.

Paziņojums

200 000 EUR1

12.kārta

15.07.2015.- 14.08.2015.

Paziņojums

200 000 EUR1

aktivitātei, kas saistīta ar lauku tūrisma saistītu tūrisma pakalpojumu mārketinga aktivitāšu īstenošanai

pārējām aktivitātēm

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.