312 (311) - Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību vai nodarbinātību lauku teritorijā un dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.

Projekta īstenošanas nozares:

 • mežkopības un citas mežizstrādes darbības (NACE 2.red. A sadaļas 02.10. klase): meža būvkoku audzēšana: mežu un koku rindu stādīšana, pārstādīšana, retināšana un saglabāšana; jaunaudzes audzēšana, papīrmalkas un malkas ieguve;
 • mežsaimniecības palīgdarbības (NACE 2.red. A sadaļas 02.40): mežistrādes pakalpojumu sniegšana -  apaļkoku pārvadāšana mežā.

Pasākuma ietvaros atbalstāmās aktivitātes:

 • jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (tehnika, iekārtas un aprīkojums, tai skaitā datorprogrammatūra) iegādes izmaksas, lai tieši nodrošinātu ražošanas procesu attiecīgajā projekta īstenošanas nozarē;
 • mobilās tehnikas iegāde ja atbalsta pretendents vismaz vienu gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir reģistrējis uzņēmumu lauku teritorijā un nodrošina šo piesaisti lauku teritorijai visu projekta uzraudzības laiku.

Detalizētu informāciju par 10.kārtas projektu iesniegšanu skatīt šķirklī "NOSACĪJUMI"

312 (311). Aktivitāte | 3.ass. Dzīves kvalitāte lauku apvidos un lauku ekonomikas dažādošana
Pieejamais finansējums
2 500 000

Kārta noslēgusies

Atbalstāmās nozares
 • Uzņēmējdarbība
 • Atbalsts mežsaimniecībai
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Zemnieku saimniecības
 • Individuālie komersanti
Svarīgi
 • Projektu iesniegumi jāiesniedz izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā. 

Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā,
netiks pieņemti un reģistrēti!

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Atbalsta pretendents ir juridiska persona vai individuālais komersants, kam ir noslēgts pārskata gads un Valsts ieņēmumu dienestā iesniegta iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācija vai gada pārskats.

Pasākuma ietvaros atbalsta pretendenti –iedalās divās grupās

 1. kuru saimnieciskā darbība ir saistīta ar lauksaimniecisko darbību (vismaz 51% ieņēmumu no lauksaimnieciskās darbības) uz atbalstu var pretendēt mikrouzņēmumi, mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji.
 2. kuru saimnieciskā darbība nav saistīta ar lauksaimniecisko darbību uz atbalstu var pretendēt tikai mikrouzņēmuma statusam atbilstoši uzņēmumi.

Pieejamais publiskais finansējums: 2 500 000.00 (divi miljoni pieci simti tūkstoši euro)

Projekta īstenošanas nozares:

 1. mežkopības un citas mežizstrādes darbības (NACE 2.red. A sadaļas 02.10. klase): meža būvkoku audzēšana: mežu un koku rindu stādīšana, pārstādīšana, retināšana un saglabāšana; jaunaudzes audzēšana, papīrmalkas un malkas ieguve;
 2. mežsaimniecības palīgdarbības (NACE 2.red. A sadaļas 02.40): mežistrādes pakalpojumu sniegšana -  apaļkoku pārvadāšana mežā.

Pasākuma ietvaros atbalstāmās aktivitātes:

 1. jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (tehnika, iekārtas un aprīkojums, tai skaitā datorprogrammatūra) iegādes izmaksas, lai tieši nodrošinātu ražošanas procesu attiecīgajā projekta īstenošanas nozarē.
 2. mobilās tehnikas iegāde ja atbalsta pretendents vismaz vienu gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir reģistrējis uzņēmumu lauku teritorijā un nodrošina šo piesaisti lauku teritorijai visu projekta uzraudzības laiku

BŪVNIECĪBA AKTIVITĀTES IETVAROS NAV ATBALSTĀMA.

Atbalsta intensitāte:

 1. 40% no projekta attiecināmām izmaksām  pasākumā atbalstāmajā nozarē;
 2. 50% no projekta attiecināmām izmaksām  pasākumā atbalstāmās nozares mežaudžu kopšanai un atjaunošanai paredzēta jauna aprīkojuma un rokas motorinstrumentu, kā arī darba aizsardzības līdzekļu iegādei. 

Attiecināmās izmaksas: visā plānošanas periodā vienai ar atbalsta pretendentu saistīto personu grupai kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 100 000 euro.

Projekta īstenošanas termiņš: 10.kārtā iesniegto projektu īstenošanas termiņš ir 2015.gada 1.novembris.

 

Biežāk uzdotie jautājumi un skaidrojošas atbildes par pasākuma nosacījumiem.

Piemēri pamatlīdzekļu iegādei pasākuma 10.kārtas ietvaros.

Kārtas

Projektu iesniegšanas
kārta

Kārtas periods

Dokuments

Pieejamais publiskais
finansējums, LVL

1.kārta

03.09.2007.- 03.10.2007.

Paziņojums

6 300 000

2.kārta

09.06.2008.- 09.07.2008.

Paziņojums

11 991 403

3.kārta

03.11.2008.- 03.12.2008.

Paziņojums

8 338 203

4.kārta

09.02.2009.- 09.03.2009.

Paziņojums

2 877 937

5.kārta

01.06.2009.- 01.07.2009.

Paziņojums

3 000 000

6.kārta

12.04.2010.- 13.05.2010.

Paziņojums

6 000 000

7.kārta

26.04.2011.- 27.05.2011.

Paziņojums

2 000 0001
+ 8 000 0002

8.kārta

28.05.2012.- 26.06.2012

Paziņojums

2 000 0001
+ 18 000 0002

9.kārta

03.06.2013.-03.07.2013.

Paziņojums

1 000 0003

10.kārta

15.07.2015.- 14.08.2015.

Paziņojums

2 500 0003

 

1 aktivitātei, kas saistīta ar kurināmā ražošanu no lauksaimniecības un mežsaimniecības produktiem
2 pārējām aktivitātēm
3 pasākuma aktivitātei "Esošās saimniecības darbības attīstība vai dažādošana", atbalstot tikai mežkopības un citas mežizstrādes darbības (NACE 2.red. A sadaļas 02.10. klase), izņemot meža koku audzētavu darbība, un mežsaimniecības palīgdarbības (NACE 2.red. A sadaļas 02.40) - tikai mežizstrādes pakalpojumu sniegšana.  

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.