19.3. Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība

Apakšpasākuma ietvaros tiek atbalstītas šādas aktivitātes:

  • starpteritoriālā sadarbība starp vietējām rīcības grupām nacionālajā līmenī;
  • starpvalstu sadarbība starp vietējām rīcības grupām un līdzīgām organizācijām Eiropas Savienības dalībvalstīs un teritorijās, kurās darbojas organizācijas, kas īsteno LEADER pieejai līdzīgas aktivitātes.

Mērķis ir atbalstīt sadarbību nacionālā un starptautiskā mērogā, lai sekmētu kvalitatīvu pieredzes nodošanu un iegūšanu vietējiem iedzīvotājiem aktuālu uz vajadzībām balstītu risinājumu īstenošanā, kā arī jaunu un inovatīvu sadarbības ideju īstenošanu, tā sekmējot uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātības iespējas, un veicināt sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Atbalsta pretendents - vietējā rīcības grupa, kam piešķirts atbalsts sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Viena atbalstāmā projekta attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz EUR 100 000.

Atbalsta intensitāte - 100%

Informācija par apstiprinātajiem projektiem

Pieejamais finansējums
1 352 494,24

Kārta noslēgusies

Atbalstāmās nozares
  • LEADER
Atbalsta pretendenti
  • Vietējās rīcības grupas
Svarīgi

 7. kārtas ietvaros no  01.02.2019. - 09.04.2019 iesniegti 18 projektu pieteikumi, par kopējo publisko finansējumu 1 432 904,83  EUR.

Ar 09.03.2019. tiek apturēta nepārtrauktā projektu iesniegšana, jo ir sasniegti 80% no pieejamā finansējuma. Projektu pieteikumus var iesniegt līdz 09.04.2019.  

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).

Sadarbības projektu īstenošanas termiņš - 3 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par sadarbības projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Atbalsta saņemšanas nosacījumi starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības projektos

  • sadarbībā iesaistīti vismaz divi partneri;
  • ir noteiktas kopīgas darbības projekta iesniegumā;
  • ir noteikti katra projekta partnera pienākumi;
  • sadarbības projekts sekmē Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam mērķu sasniegšanu.

Kārtas

Projektu iesniegšanas kārta

     Kārtas periods                    Dokuments           

Pieejamais publiskais finansējums, EUR

7.kārta 01.02.2019.-30.06.2019. Paziņojums 1 000 000
6.kārta 17.09.2018.-16.10.2018. Paziņojums 800 000
5.kārta 04.06.2018.-03.07.2018. Paziņojums 800 000
4.kārta 16.04.2018.-15.05.2018. Paziņojums 800 000
3.kārta 19.02.2018.-20.03.2018. Paziņojums 800 000
2.kārta 02.10.2017.-01.11.2017. Paziņojums 800 000
1.kārta 26.06.2017.-27.07.2017. Paziņojums 800 000

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.