16.3 Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai

Apakšpasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp mazajiem ekonomikas dalībniekiem ar lauku tūrismu saistītu pakalpojumu un mārketinga darbību īstenošanā.

Atbalstāmās darbības:

 • lauku tūrisma pakalpojumu virzība un attīstīšana tirgū;
 • lauku tūrisma pakalpojumu mārketings un mārketinga kampaņas lauku tūrisma popularizēšanai lauku vidē;
 • jaunu tirgu sasniedzamības paplašināšana.

Īstenošanas vieta: Latvijas teritorija, izņemot darbību "Jaunu tirgu sasniedzamības paplašināšana", kuru var īstenot ārpus Latvijas teritorijas.

Atbalsta intensitāte: 80% no attiecināmajām izmaksām

Pieejamais finansējums
613 084,82

Kārta noslēgusies

Atbalstāmās nozares
 • Tūrisma nozare
Atbalsta pretendenti
 • Sadarbības grupa
Svarīgi

!!! Apakšpasākuma "Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai" ietvaros projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu. 

Projektu iesniegumi elektroniskā dokumenta veidā vai papīra formātā netiks pieņemti un reģistrēti.

Informācija, kā kļūt par EPS lietotāju.

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir 2023.gada 30.jūnijs. 

 

Sadarbības partneris nav atbilstošs (Noteikumu Nr.598 9.punkts), ja:
  1. ir konstatēts atkārtots vides aizsardzības noteikumu pārkāpums projekta īstenošanas nozarē;
  2. tā dalībniekiem un to saistītajiem uzņēmumiem – kuri ir reģistrēti valstī vai teritorijā, kas minēta
       normatīvajos aktos par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm vai teritorijāmnepieder vairāk 
       kā 25% kapitāldaļu sadarbības partnera uzņēmumā;
  3. ir konstatēta kāda no grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm;
  4. ir konstatēti  Noteikumu Nr.598 10. un 11.punkta gadījumi.

 

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Sadarbības partneri ir:

 • mazie ekonomikas dalībnieki – lauku tūrisma pakalpojuma sniedzēji, kas ir saimnieciskās darbības veicēji un kas atbilst Komisijas 2014. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, I pielikumā noteiktajai mikrouzņēmuma definīcijai;
 • biedrība vai nodibinājums.

Attiecināmās izmaksas:

 • atlīdzība par darba veikšanu un projekta koordinācijas izmaksas, līdz 40% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas;
 • pamatlīdzekļu noma;
 • transporta noma līdz 150 euro mēnesī;
 • telpu izmaksas;
 • trešo personu pakalpojumu izmaksas;
 • e-pakalpojumu un datubāzu izveidošanas izmaksas;
 • semināru, konferenču, apmācību un izstāžu rīkošanas izmaksas;
 • komandējuma izdevumi;
 • tulkošanas izmaksas;
 • publicitātes, informācijas izplatīšanas un reprezentācijas izdevumu izmaksas;
 • stacionāru reklāmas, informācijas objektu vai labiekārtojuma elementu novietošana jaunu būvniecība.

Atbalsta intensitāte: 80 procentu no attiecināmajām izmaksām.

Kārtas

Projektu iesniegšanas kārta

Kārtas periods

Dokuments

Pieejamais publiskais  finansējums, EUR

1.kārta

20.01.2018.-20.02.2018.

Paziņojums 1 000 000

2.kārta

04.02.2019.-04.03.2019.

Paziņojums 613 084,82

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.