122- Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana

Pasākuma mērķis ir palielināt meža ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. 

Pasākuma 5.kārtas ietvaros tiek atbalstīta jaunaudžu kopšana, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa.
Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir 2015.gada 15.augusts.
Pretendējot uz atbalstu Atbalsta pretendentam jāievēro de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība.

Projekta iesniegumus iesniedz personīgi LAD Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukums 2, vai LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai pa pastu vai elektronisko pastu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Projektu īstenošanas vieta ir Latvijas lauku teritorija.
Atbalsta intensitāte 50% vai 60%, ja projekts tiek īstenots MLA teritorijā.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa un apmērs:

  • jaunaudžu kopšana- 299 EUR/ha
  • jaunaudžu kopšana vienlaikus ar nākotnes koku atzarošanu - 427 EUR/ha
  • mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa- 1195 EUR/ha

 Viens pretendents vienā kārtā var pretendēt uz atbalstu pasākuma īstenošanai platībā, kas nepārsniedz 20 ha.
Ja projekta attiecināmo izmaksu apmērs pārsniedz 2135 euro, jāiesniedz kredītiestādes vai krājaizdevumu sabiedrības izziņa par gatavību izskatīt kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai paredzēts ņemt kredītu.
Saskaņā ar 14.07.2009. MK noteikumu Nr.783 4.5.apakšpunktu, projektam paredzēto piegāžu, pakalpojumu iepirkumā ievēro normatīvo aktu prasības par iepirkuma procedūras piemērošanu.
Ņemot vērā, ka atbalstu par vispārējām izmaksām var saņemt tikai iegādājoties pakalpojumu, līdz ar to projekta attiecināmās izmaksās iekļautajām pozīcijām  jāveic piedāvājumu salīdzināšana (pakalpojuma līgumcenai no 700 euro) un tie jāiesniedz kopā ar projekta iesniegumu.

122. Aktivitāte | 1.ass. Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas uzlabošana
Pieejamais finansējums
1 045 400

Kārta noslēgusies

Finansējuma ierobežojums
Viens pretendents vienā kārtā var pretendēt uz atbalstu pasākuma īstenošanai platībā, kas nepārsniedz 20 hektāru
Atbalstāmās nozares
  • Atbalsts mežsaimniecībai
Atbalsta pretendenti
  • Juridiskas personas
  • Privātpersonas
  • Zemnieku saimniecības
  • Pašvaldības iestādes
Svarīgi

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir 2015.gada 15.augusts

Pieteikties pasākumam

Kārtas

Projektu iesniegšanas
kārta

Kārtas periods

Dokuments

Pieejamais publiskais
finansējums, LVL

1.kārta

03.11.2008.- 05.12.2008.

Paziņojums

5 320 422

2.kārta

16.03.2009.- 17.04.2009.

Paziņojums

2 660 211

3.kārta

04.01.2010.- 02.05.2013.

Paziņojums

8 000 000

4.kārta

28.10.2013.-26.11.2013.

Paziņojums

400 000 

5.kārta

31.10.2014.-01.12.2014.

Paziņojums

1 045 400 EUR

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.