11.23 Zvejas ostas un izkraušanas vietas

Pasākuma mērķis ir zvejas ostu un zvejas produktu izkraušanas vietu infrastruktūras uzlabošana zvejnieku vajadzībām, lai paaugstinātu izkrauto zvejas produktu kvalitāti, pastiprinātu kontroli un izsekojamību, palielinātu energoefektivitāti, veicinātu vides aizsardzību un uzlabotu zvejnieku drošību un darba apstākļus.

Pasākuma īstenošanas vieta ir esošās zvejas ostas vai Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētās zvejas produktu izkraušanas vietas Latvijas teritorijā, ja vien tās neatrodas iekšējos ūdeņos.

Pieejamais finansējums
986 948

Kārta noslēgusies

Atbalstāmās nozares
  • Zvejniecība
Atbalsta pretendenti
  • Biedrības un nodibinājumi
  • Pašvaldības iestādes
Svarīgi

Projektu iesniegumu iesniedz LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu. 

Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Pretendents ir:

  • biedrība, kura reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un kurā vismaz trim biedriem komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība;
  • ostas pārvalde.

 

Publiskā finansējuma apmērs ir: 

  • zvejas produktu ražotāju organizācijai, kas atzīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem, darbības nosacījumiem un darbības kontroli ir 75% no attiecināmajām izmaksām;
  • biedrībai, kurā vismaz vienai trešdaļai tās biedru ir spēkā esoša Zemkopības ministrijas izsniegta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un kura projektu īsteno piekrastes zvejnieku vajadzībām, ir 80% no attiecināmajām izmaksām;
  • pārējām biedrībām ir 60% no attiecināmajām izmaksām;
  • ostas pārvaldei ir 90% no attiecināmajām izmaksām.

Kārtas

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
 1.kārta  03.08.2015.-03.09.2015.  Paziņojums 8 000 000
2.kārta 11.04.2016.-11.05.2016. Paziņojums 8 000 000
3.kārta 01.02.2017.-01.03.2017. Paziņojums 8 000 000
4.kārta 05.03.2018.-03.04.2018. Paziņojums 4 672 787
5.kārta 01.11.2018.-30.11.2018. Paziņojums 3 875 437
6.kārta 04.03.2019.-02.04.2019. Paziņojums 3 955 913
7.kārta 06.01.2020.-04.02.2020. Paziņojums 13 760 963
8.kārta 11.05.2020.-12.06.2020. Paziņojums 7 049 178
9.kārta 28.08.2020.-28.09.2020. Paziņojums 1 026 040
10.kārta 04.01.2021.-02.02.2021. Paziņojums 986 948

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.