11.10.2 Publiskais finansējums zvejniekiem

Apakšpasākumā paredzēta publiskā finansējuma izmaksa zvejas kuģu apkalpes locekļiem (zvejniekiem) par galīgu zvejas darbību pārtraukšanu.

Publisko finansējumu var saņemt pretendents, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

1. projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī viņš ir nodarbināts kā zvejnieks pie komersanta vai zemnieku vai zvejnieku saimniecībā, kuras zvejas kuģis tiek nodots sadalīšanai;

2. gan 2017., gan 2018. gadā vismaz 90 dienu saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 34. panta 2. punkta "b" apakšpunktu viņš ir strādājis jūrā uz zvejas kuģa, kas nodots sadalīšanai;

3. 2017. un 2018. gadā pretendentam ir bijis izsniegts, kā arī projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī ir spēkā esošs valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistra izdots vai atzīts kvalifikācijas sertifikāts;

4. par pretendentu 2017. un 2018. gadā, kā arī projekta iesnieguma iesniegšanas gadā līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai ir izdarītas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts budžetā.

5.Pēc Latvijas Kuģu reģistra izsniegtajā izslēgšanas apliecībā norādītā zvejas kuģa izslēgšanas datuma uz diviem pilniem gadiem pārtrauc strādāt uz jebkura zvejas kuģa (saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 34. panta 3. punktu).

Finansējumu zvejniekam izmaksās tikai pēc attiecīgā zvejas kuģa sagriešanas un izslēgšanas no Latvijas Kuģu reģistra.

 

Pieejamais finansējums
4 000 005 (kopā ar apakšpasākumu "Zvejas kuģu sadalīšana")

Kārta noslēgusies

Atbalstāmās nozares
  • Zvejniecība
Atbalsta pretendenti
  • Privātpersonas
Svarīgi
Projektu iesniegumu iesniedz LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) vai pasts@lad.gov.lv elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.  

Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

Pieteikties pasākumam

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.