Platību maksājumu veidi

Atlasi sev atbilstošākos pasākumus

Pasākumi
Kārtas
Plānošanas periods: 2014 – 2020 2007 – 2013
Brīvprātīgs saistītais atbalsts par proteīnaugiem (SAP) 2020.g. Kārta noslēgusies Brīvprātīgs saistītais atbalsts par cietes kartupeļiem (SKC) 2020.g. Kārta noslēgusies Brīvprātīgs saistītais atbalsts par sertificētas sēklas kartupeļiem (SSK) 2020.g. Kārta noslēgusies Brīvprātīgs saistītais atbalsts par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām (SSA) 2020.g. Kārta noslēgusies Brīvprātīgs saistītais atbalsts par sertificētu labības sēklu (SLS) 2020.g. Kārta noslēgusies Brīvprātīgs saistītais atbalsts par miežiem (SMI) 2020.g. Kārta noslēgusies Brīvprātīgs saistītais atbalsts par vasaras rapsi un vasaras ripsi (SVR) 2020.g. Kārta noslēgusies Brīvprātīgs saistītais atbalsts par dārzeņiem (SDA) 2020.g. Kārta noslēgusies Brīvprātīgs saistītais atbalsts par augļiem un ogām (SAU) 2020.g. Kārta noslēgusies Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām (NIM) 2020.g. Kārta noslēgusies Pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) 2020.g. Kārta noslēgusies Pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā" (VSMD) 2020.g. Kārta noslēgusies Pasākuma "Bioloģiskā lauksaimniecība" aktivitāte "Maksājums, lai saglabātu bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodes" (BLAV) 2020.g. Kārta noslēgusies Pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Saudzējošas vides izveide, audzējot nektāra augus" (SVIN) 2020.g. Kārta noslēgusies Vienotais platības maksājums (VPM) 2020.g. Kārta noslēgusies Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājums (MLS) 2020.g. Kārta noslēgusies Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi (Zaļināšanas maksājums) 2020.g. Kārta noslēgusies Maksājums gados jaunajiem lauksaimniekiem (JAL) 2020.g. Kārta noslēgusies Pasākuma "Bioloģiskā lauksaimniecība" aktivitāte "Maksājums, lai pārietu uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm" (BLAJ) 2020.g. Kārta noslēgusies Pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Rugāju lauks ziemas periodā" (RLZP) 2020.g. Kārta noslēgusies Brīvprātīgs saistītais atbalsts par slaucamām govīm (SSG) 2020.g. Kārta noslēgusies Brīvprātīgs saistītais atbalsts par kazām (SKZ) 2020.g. Kārta noslēgusies Brīvprātīgs saistītais atbalsts par liellopiem (SLM) 2020.g. Kārta noslēgusies Brīvprātīgs saistītais atbalsts par aitām (SAI) 2020.g. Kārta noslēgusies

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.