Platību maksājumu veidi

Atlasi sev atbilstošākos pasākumus

Pasākumi
Kārtas
Plānošanas periods: 2014 – 2020 2007 – 2013
Brīvprātīgs saistītais atbalsts par proteīnaugiem (SAP) 2022.g. Kārta atvērta Brīvprātīgs saistītais atbalsts par cietes kartupeļiem (SKC) 2022.g. Kārta atvērta Brīvprātīgs saistītais atbalsts par sertificētas sēklas kartupeļiem (SSK) 2022.g. Kārta atvērta Brīvprātīgs saistītais atbalsts par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām (SSA) 2022.g. Kārta atvērta Brīvprātīgs saistītais atbalsts par sertificētu labības sēklu (SLS) 2022.g. Kārta atvērta Brīvprātīgs saistītais atbalsts par miežiem (SMI) 2022.g. Kārta atvērta Brīvprātīgs saistītais atbalsts par vasaras rapsi un vasaras ripsi (SVR) 2022.g. Kārta atvērta Brīvprātīgs saistītais atbalsts par dārzeņiem (SDA) 2022.g. Kārta atvērta Brīvprātīgs saistītais atbalsts par augļiem un ogām (SAU) 2022.g. Kārta atvērta Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām (NIM) 2022.g. Kārta atvērta Pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) 2022.g. Kārta atvērta Pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā" (VSMD) 2022.g. Kārta atvērta Pasākuma "Bioloģiskā lauksaimniecība" aktivitāte "Maksājums, lai saglabātu bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodes" (BLAV) 2022.g. Kārta atvērta Pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei" (SVIN) 2022.g. Kārta atvērta Vienotais platības maksājums (VPM) 2022.g. Kārta atvērta Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājums (MLS) 2022.g. Kārta atvērta Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi (Zaļināšanas maksājums) 2022.g. Kārta atvērta Maksājums gados jaunajiem lauksaimniekiem (JAL) 2022.g. Kārta atvērta Pasākuma "Bioloģiskā lauksaimniecība" aktivitāte "Maksājums, lai pārietu uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm" (BLAJ) 2022.g. Kārta atvērta Pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Rugāju lauks ziemas periodā" (RLZP) 2022.g. Kārta atvērta Brīvprātīgs saistītais atbalsts par slaucamām govīm (SSG) 2022.g. Kārta atvērta Brīvprātīgs saistītais atbalsts par kazām (SKZ) 2022.g. Kārta atvērta Brīvprātīgs saistītais atbalsts par liellopiem (SLM) 2022.g. Kārta atvērta Brīvprātīgs saistītais atbalsts par aitām (SAI) 2022.g. Kārta atvērta

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.