Zaļināšanas maksājuma samazinājums

Zaļināšanas (ZAL) maksājuma samazinājums, ja netiek ievērota kultūraugu dažadošana, ekoloģiski nozīmīga platība (ENP) izveidošana / uzturēšana, ilggadīgo zālāju saglabāšana

Zaļināšanas maksājuma aprēķins, ja netiek ievērota kultūraugu dažādošana un ENP izveidošana/ uzturēšana

Starpība starp ZAL maksājumam noteikto platību un platību, kas aprēķināta pēc samazinājumu piemērošanas Piemērojamais sods Soda ierobežojumi 2022.gadā
0% - 3,00%, bet ne vairāk par 2 ha nepiemēro samazinājumu -
3,01% - 20,00% vai vairāk par 2 ha atbalsta samazinājums, kas vienāds ar aprēķinātās platību starpības divkāršu apjomu aprēķināto sodu dala ar 4 un tas nedrīkst pārsniegt 25% no platības, kas noteikta ZAL maksājumam
20,01% - 50,00% atbalstu nepiešķir
vairāk par 50,00% atbalstu nepiešķir, kā arī tiek aprēķināts papildu sods

 

 Piemērs: Ja saimniecībā netiek nodrošināta ne kultūraugu dažādošanas prasība, ne ENP izveidošana/uzturēšana un starpība starp ZAL maksājumam noteikto platību un platību, kas aprēķināta pēc samazinājumu piemērošanas, ir lielāka par 50%, bet trīsgadīgā sankcija neizveidojas

 

1. Saimniecības raksturojums  
Kultūraugs Noteiktā aramzemes platība Noteiktā ENP
kvieši 76 ha -
mieži 20 ha -
bietes 4 ha -
KOPĀ 100 ha 0 ha
2. ZAL prasību ievērošana  
ZAL prasība Kultūraugu dažādošana ENP
 Nosacījums saimniecībai  vismaz 3 kultūraugi, kur galvenais ne vairāk kā 75% no noteiktās aramzemes, bet divi galvenie kultūraugi kopā ne vairāk kā 95% no noteiktās aramzemes  ENP jāatbilst vismaz 5% no noteiktās aramzemes
   Izpilde saimniecībā

 Galvenais kultūraugs (≤ 75%):

 • prasītā platība ≤ 75 ha;
 • noteiktā platība = 76 ha (t.i. 76%)
 • prasītā ENP ≥ 5 ha;
 • noteiktā ENP = 0 ha (0%)  

 Divi galvenie kultūraugi kopā (≤ 95%):

 • prasītā platība ≤ 95 ha;
 • noteiktā platība = 96 ha (t.i. 96%)
 NAV IZPILDĪTA  NAV IZPILDĪTA
3. Platības noteikšana, kurā nav ievērota kultūraugu dažādošana un ENP izveidošana/uzturēšana
 Rādītājs Kultūraugu dažādošana  ENP 
 Starpības aprēķins
 • galvenais kultūraugs: 76 ha - 75 ha = 1 ha 
 • divi galvenie kultūraugi: 96 ha - 95 ha = 1 ha
 5 ha - 0 ha = 5 ha
 Samazinājuma aprēķins
 • galvenais kultūraugs: 1 ha 
 • divi galvenie kultūraugi: 1 ha x koeficients 5 = 5 ha
 • kopējais samazinājums: 6 ha
 5 ha x koeficients 10 = 50 ha
4. ZAL platības samazinājuma aprēķins   
4.1. ZAL platība pirms samazinājuma piemērošanas (1)    100 ha
 • samazinājums par kultūraugu dažādošanas neievērošanu  
 6 ha
 • samazinājums par ENP prasības neievērošanu  
 50 ha
4.2. ZAL platība pēc samazinājuma piemērošanas (2)  44 ha
4.3. Starpība starp platībām (1) un (2)    56 ha
4.4. Starpība ir lielāka par 50%    56 ha / 44 ha x 100 = 127 %
5. Administratīvā soda aprēķins:   
5.1. Administratīvais sods (atbalsta nemaksāšana)    44 ha
5.2. Papildu sods (aprēķinātā starpība)  56 ha
5.3. MAX administratīvais sods 2020.gadā (tas nevar pārsniegt 25% no platības (1) ,t.i., nevar pārsniegt 100 ha x 25% = 25 ha)    (44 ha + 56 ha) / 4 = 25 ha
6. ZAL maksājuma platības aprēķins   
6.1. Platība, par kuru bija tiesības pretendēt uz ZAL maksājumu (t.i. ZAL platība pēc samazinājuma piemērošanas (2)) 44 ha
6.2. MAX administratīvais sods 2020.gadā - 25 ha
6.3. ZAL maksājuma platība 19 ha
7. ZAL maksājums lauksaimniekam, ja atbalsta likme ir 45 EUR/ ha 19 ha x 45 EUR = 855 EUR

 

II  Piemērs:  Ja saimniecībā nepieciešami vismaz 3 kultūraugi un ENP, bet netiek nodrošināta ne kultūraugu dažādošanas prasība, ne ENP izveidošana/uzturēšana un starpība starp ZAL maksājumam noteikto platību un platību, kas aprēķināta pēc samazinājumu piemērošanas, ir lielāka par 50% un jāpiemēro trīsgadīgā sankcija

1. Saimniecības raksturojums  
Kultūraugs Noteiktā aramzemes platība Noteiktā ENP
kvieši 120 ha Dīķi 1 ha x koeficients 1,5 = 1,5 ha
KOPĀ 120 ha 1,5 ha
2. ZAL prasību ievērošana
ZAL prasība Kultūraugu dažādošana ENP
 Nosacījums saimniecībai  vismaz 3 kultūraugi, kur galvenais ne vairāk kā 75% no noteiktās aramzemes, bet divi galvenie kultūraugi kopā ne vairāk kā 95% no noteiktās aramzemes  ENP jāatbilst vismaz 5% no noteiktās aramzemes
   Izpilde saimniecībā

 Galvenais kultūraugs (≤ 75%):

 • prasītā platība ≤ 90 ha;
 • noteiktā platība = 120 ha (100 %)
 • prasītā ENP ≥ 6 ha;
 • noteiktā ENP = 1,5 ha (1,25 %)  

 Divi galvenie kultūraugi kopā (≤ 95 %):

 • prasītā platība ≤ 114 ha;
 • noteiktā platība = 120 ha (100%)
 NAV IZPILDĪTA  NAV IZPILDĪTA
   3.Platības noteikšana, kurā nav ievērota kultūraugu dažādošana un ENP izveidošana/uzturēšana
 Rādītājs  Kultūraugu dažādošana  ENP
 Starpības aprēķins
 • galvenais kultūraugs: 120 ha - 90 ha = 30 ha
 • divi galvenie kultūraugi: 120 ha - 114 ha = 6 ha
 6 ha - 1,5 ha = 4,5 ha
 Samazinājums aprēķins  
 • galvenais kultūraugs: 30 ha
 • divi galvenie kultūraugi: 6 ha x koeficients 5 = 30 ha
 • kopējais samazinājums: 60 ha 
 4,5 ha x koeficients 10 = 45 ha
  4. ZAL platības samazinājuma aprēķins
  4.1. ZAL platība pirms samazinājuma piemērošanas (1) 120 ha
 • samazinājums par kultūraugu dažādošanas neievērošanu  
60 ha
 • samazinājums par ENP prasības neievērošanu  
45 ha 
4.2. ZAL platība pēc samazinājuma piemērošanas (2)   15 ha 
4.3. Starpība starp platībām (1) un (2) 105 ha 
4.4. Starpība ir lielāka par 50%   105 ha / 15 ha x 100 = 700 % 
5. Administratīvā soda aprēķins:   
  5.1. Administratīvais sods (atbalsta nemaksāšana)  15 ha
  5.2. Papildu sods (aprēķinātā starpība)  105 ha
  5.3. MAX administratīvais sods 2020.gadā (tas nevar pārsniegt 25% no platības (1),t.i., nevar pārsniegt 120 ha x 25% = 30 ha)  (15 ha + 105 ha) / 4 = 30 ha
 6. ZAL maksājuma platības aprēķins  
  6.1. Platība, par kuru bija tiesības pretendēt uz ZAL maksājumu (t.i. ZAL platība pēc samazinājuma piemērošanas (2))  15 ha
  6.2. MAX administratīvais sods 2020.gadā  - 30 ha
  6.3. ZAL maksājuma platība  - 15 ha
  7. Trīsgadīgās sankcijas aprēķins, ja likme ir 45 EUR/ha  - 15 ha x 45 EUR = - 675 EUR
   Ja sodu nevar segt no kārtējā gada maksājumiem, atbalsta pretendentam noteiktā trīsgadīgā sankcija tiks ieturēta trīs kalendāro gadu laikā no turpmākajiem maksājumiem un kopējā ieturētā summa nepārsniegs noteiktās trīsgadīgās sankcijas apmēru, t.i., 675 EUR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.