Kultūraugu mēslošanas plāns

Lauku atbalsta dienesta (LAD) E-Pieteikšanās sistēmā (EPS) pieejamais e-pakalpojums „Kultūraugu mēslošanas plāns (KMP)”  ir veidots kā serviss, kas klientiem palīdz noteikt cik daudz nepieciešams mēslot/nemēslot noteiktās apsaimniekotās platības, ņemot vērā daudzus faktorus (priekšaugs/augsne/plānotās ražas u.c).

LAD EPS pakalpojums "Kultūraugu mēslošanas plāns" ir izstrādāts, balstoties uz LLKC metodiku un ņemot vērā ZM izdoto A. Kārkliņa un A. Ružas metodiku"Lauku kultūraugu mēslošanas normatīvi", kā arī MK 2014.gada 23.decembra noteikumus Nr.834 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem”

E-pakalpojuma mērķis ir nodrošināt mēslošanas plāna izveidi, optimāli izlietojot klientam pieejamos mēslošanas līdzekļus, ņemot vērā vēlamās ražas apjomu, barības elementu bilances saglabāšanu augsnē, kā arī attiecīgajos normatīvajos aktos izteiktās prasības. 

 

 

Svarīgi!

E-pakalpojuma ietvaros izveidotajam kultūraugu mēslošanas plānam ir rekomendējošs raksturs. LAD neuzņemas nekāda veida atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies šī produkta vai tā jebkuras daļas pielietošanas rezultātā.

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.