Zināmi lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanas rezultāti

25. novembris, 2021
Platību maksājumi

Lai noskaidrotu, vai zeme tiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, arī šogad LAD ir veicis lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platību apsekošanu. 2021. gada rezultāti ir skatāmi dienesta mājaslapā, sadaļā “LIZ apsekošanas rezultāti”. Kopumā šajā gadā apsekoti 2,2 miljoni ha LIZ. Nekoptās zemes īpatsvars ir līdzīgs kā pagājušajā gadā – 10% robežās. Dienesta speciālisti apsekošanas procesā izmantoja satelītattēlu sniegto informāciju, kā arī klātienē iegūtos rezultātus.

Ja LAD konstatē, ka LIZ ir neapstrādāta vai nekopta, tad vietējā pašvaldība piemēro nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi. Ja neapstrādātā LIZ ir pieteikta platību maksājumiem, tad tiek piemēroti atbalsta apjoma samazinājumi. Zemes īpašniekiem ir jāapstrādā vismaz 70% no kadastrā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, lai tā tiktu uzskatīta par koptu.

Dienesta kartē ir pieejama detalizēta informācija par nekoptajām LIZ platībām. Tā sniedz iespēju lauksaimniekiem izvērtēt viņu īpašumā esošo zemju stāvokli.

Tālrunis klientiem
67095000
P.-P.: 8.00-20.00
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.


Klientu apkalpošanas centri

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.