Pieejams finansējums pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

10. decembris, 2021
Projekti un investīcijas

No 2022. gada 10. janvāra līdz 10. februārim Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina interesentus pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos", kas notiks ar šādu publiskā finansējuma sadalījumu:

1) Kopējais finansējums apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" lauku saimniecībām ir nedaudz vairāk nekā 64 miljoni eiro, savukārt siltumnīcu būvniecībai un pārbūvei novirzīti 9 miljoni eiro, putnkopības vai cūkkopības nozarēm – 10 miljoni eiro.

Pasākumā tehnikas un iekārtu iegādes gadījumā jāizmanto Tehnikas un iekārtu katalogs.

Finansējuma sadalījums LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, ievērojot racionalizācijas principu, trīs saimniecības grupām pēc to lieluma ir šāds:

LAD struktūrvienība

7. kārta

mazām saimniecībām

vidējām saimniecībām

lielām saimniecībām

Austrumlatgales RLP

 1 122 029

 2 121 850

 1 634 128

Dienvidkurzemes RLP

 2 144 578

 4 033 572

 3 145 723

Dienvidlatgales RLP

 1 880 571

 3 539 993

 2 755 451

Lielrīgas RLP

 1 182 942

 2 235 731

 1 724 174

Viduslatvijas RLP

 1 447 687

 2 730 689

 2 115 536

Zemgales RLP

 2 208 589

 4 153 245

 3 240 347

Ziemeļaustrumu RLP

 1 212 588

 2 291 155

 1 767 998

Ziemeļkurzemes RLP

 1 488 394

 2 806 794

 2 175 712

Ziemeļvidzemes RLP

 2 062 426

 3 879 984

 3 024 281

Kopā

 15 779 480

 25 267 495

 23 079 191


2) Apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” pieejamais finansējums ir paredzēts 11 miljonu eiro apmērā. Tiek atbalstītas aktivitātes, kas saistītas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi un ar to saistītu iepakošanu un pirmapstrādi.

3) Pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām” publiskais finansējums ir 20 miljoni eiro.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei, ir viens gads un seši mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Attiecīgi, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve, ierīkoti ilggadīgie stādījumi un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi – tad tie ir divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Tehnikas tirgotāju ievērībai! Tehnikas tirgotāji savus piedāvājumus Tehnikas un iekārtu katalogā var iesniegt līdz 2022.gada 27.janvārim.

16.decembrī notika vebinārs, kurā Zemkopības ministrijas un dienesta speciālisti sniedza informāciju par atbalsta saņemšanas nosacījumiem, kā arī atbildēja uz lauksaimnieku jautājumiem. Vebināra ierakstu var noskatīties LAD mājaslapā un YouTube kontā

Projekta iesnieguma veidlapas un pasākuma nosacījumi pieejami dienesta mājaslapā sadaļā “Atbalsta pasākumi”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS). Tālrunis uzziņām: 67095000.

Lauku atbalsta dienests projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas ietvaros.

Tālrunis klientiem
67095000
P.-P.: 8.00-20.00
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.


Klientu apkalpošanas centri

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.