Lielās saimniecības var iesniegt deklarāciju par iepriekšējā gadā izmaksātajām darba algām

27. septembris, 2021
Citi pasākumi

Saimniecības, kuru plānotā vienotā platību maksājuma summa pārsniedz 150 000 eiro (saimniecības apsaimnieko vismaz 1500 ha), līdz 1.oktobrim var iesniegt deklarāciju par iepriekšējā gadā izmaksātajām darba algām, kas saistītas ar lauksaimniecisko darbību.

Vienotā platību maksājuma summai, kas pārsniedz 150 000 eiro, piemēro 5% apmērā samazinājumu - to piemēro tikai tai summas daļai, kas pārsniedz minētos 150 000 eiro. Lai daļēji vai pilnībā izvairītos no šī samazinājuma, lauksaimniekiem ir iespēja  līdz 1.oktobrim iesniegt deklarāciju par iepriekšējā gadā izmaksātajām darba algām, kas saistītas ar lauksaimniecisko darbību (pielikumā deklarācijas veidlapa).

Deklarācijā jānorāda vienīgi to darbinieku algas, kas 2020.gadā izmaksātas saistībā ar lauksaimniecisko darbību, kā arī algas nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu.

Lai  lauksaimnieks varētu iesniegt šādu deklarāciju, kārtojot grāmatvedību jābūt nodrošinātai:

  • atsevišķai darbinieku darba laika uzskaitei saistībā ar lauksaimnieciskās darbības veidiem;
  • informācijai par darba algu aprēķiniem, t.sk. piemēroto algas likmi lauksaimnieciskās un nelauksaimnieciskās darbības veikšanai;
  • uzskaitei par faktiski izmaksāto darba algu 2020. gadā;
  • uzskaitei par iedzīvotāju ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu.

Ja nodarbinātā pienākumi saistīti gan ar lauksaimniecisko, gan ar nelauksaimniecisko darbību, tā darba algai piemērojamos atvieglojumus aprēķina proporcionāli darba algas apmēram par katru darbības veidu.

Deklarācijā nedrīkst iekļaut darba algas, kas nav saistītas ar lauksaimniecisko darbību, piemēram, valdes locekļa, grāmatveža, sētnieka utml.

Deklarācijā sniegto ziņu pārbaudei lauksaimniekam jānodrošina pieeja grāmatvedības uzskaites datiem.

Pielikumi

Tālrunis klientiem
67095000
P.-P.: 8.00-20.00
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.


Klientu apkalpošanas centri

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.